.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odmowa przyjęcia porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy

Opis Problemu:

Zakład pracy ma mi wręczyć porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy na moją niekorzyść. Zamierzam odmówić i nie przyjąć nowych warunków pracy i płacy. W jaki sposób mam to wyrazić? Czy na tym porozumieniu mam napisać, że nie przyjmuję tych warunków i dlaczego? Czy w inny sposób? I jakie są dalsze konsekwencje odmowy przyjęcia porozumienia? Zależy mi na tym, żeby umowa nie została rozwiązana.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odmowa przyjęcia porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy

Zacznę od tego, że kluczowe jest to, czy pracodawca wręczy Pani porozumienie zmieniające, czy też wypowiedzenie zmieniające.

Porozumienie zmieniające

W przypadku wręczenia Pani porozumienia zmieniającego nie ma Pani obowiązku zaakceptowania warunków zaproponowanych przez drugą stronę i może odmówić ich przyjęcia. Może to Pani zrobić przez wskazanie na owym piśmie: „Nie przyjmuję / Nie akceptuję / Nie zgadzam się na zawarcie porozumienia” – i opatrzyć datą i Pani podpisem. Jeżeli na nowe warunki nie wyrazi Pani zgody, to wówczas one nie wiążą i wiążą dotychczasowe, ale w takiej sytuacji pracodawca może wręczyć Pani wypowiedzenie zmieniające.

Wypowiedzenie zmieniające

Wówczas to, jeśli wręczy Pani wypowiedzenie zmieniające, to zastosowanie znajdzie art. 42 Kodeksu pracy. Znamienny jest jego § 3, który wskazuje, że: „w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków”. Tutaj, jak Pani widzi, przy wypowiedzeniu zmieniającym, nie ma Pani „mocy”, by nie doprowadzić do rozwiązania umowy. Brak zgody na zaproponowane warunki przed upływem połowy okresu wypowiedzenia spowoduje, że umowa ulegnie rozwiązaniu. Z kolei brak jakiejkolwiek reakcji spowoduje, że nowe warunki wejdą wżycie z upływem okresu wypowiedzenia. A zatem przy wypowiedzeniu zmieniającym pracownik ma w istocie dwie możliwości:

 

  1. Może nie wyrazić zgody na nowe warunki najpóźniej przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, a wówczas umowa rozwiąże się wraz jego upływem. Przepisy nie przewidują, w jakiej formie pracownik ma taką odmowę wyrazić, niemniej najbezpieczniej jest to zrobić na piśmie – w celach dowodowych.
  2. Może wyrazić zgodę na nowe warunki w sposób bierny, czyli nie składając żadnego pisma do pracodawcy w tym zakresie. Art. 42 § 3 wprowadza bowiem domniemanie, że brak oświadczenia o odmowie przed upływem połowy okresu wypowiedzenia jest równoznaczny skutkach z wyrażeniem zgody.

Nowe warunki a ochrona przedemerytalna

Dodam jednak, że jeśli pracownik znajduje się w okresie ochrony przedemerytalnej, to wypowiedzenie zmieniające tylko, gdy stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy albo ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl