.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przepust pod drogą przy działce

• Opublikowano: 04-04-2022 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W tym roku zakupiliśmy działkę z niezbyt dużym spadem w kierunku południowym. Działka była porośnięta samosiejkami i ogólnie zapuszczona. Od północy graniczy z drogą gminną. Jako że działka jest poniżej tej drogi, nie ma tam żadnego rowu melioracyjnego. Natomiast przy porządkowaniu działki odkryliśmy przepust pod drogą. Jeden koniec znajduje się już na terenie naszej działki i mamy obawy, że będzie nam zalewać teren podczas dużych opadów. Ponadto planujemy budowę domu i boimy się, że woda z tego przepustu będzie nam szła prosto w dom. Co możemy zrobić, skoro odkryliśmy na zakupionej działce ten przepust? Jakie mamy prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przepust pod drogą przy działce

Zgoda na przepust na działce

Uregulowanie tej kwestii należy zacząć od ustalenia czy przepust jest tam legalnie, czy nie. Czy został wybudowany prze gminę jako odwodnienie drogi, czy w innym celu. Może przepust nie służy już niczemu i można go zasypać.

 

Przepust mógł być wykonany za zgodą poprzednich właścicieli. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich ani odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Szkodliwy wpływ na grunt

Tak więc do tego, by nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, należy ustalić, czy występuje szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie i co je powoduje. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych spowodowane przez właściciela zmiany stanu wody na gruncie to takie działania, które ingerują w naturalny stan wody na danym terenie związany z jego ukształtowaniem, warunkami przyrodniczymi czy też hydrologicznymi. W orzecznictwie wymienia się liczne przypadki działań, które mogą spowodować zmianę stanu wody na gruncie w rozumieniu art. 29 ust. 3 Prawa wodnego, takie jak: zmiana naturalnego ukształtowania terenu (przykładowo: nawiezienie ziemi w celu podwyższenia terenu, usunięcie ziemi w celu obniżenia terenu, wykopanie rowu), wykonanie robót budowlanych (wybetonowanie działki, wzniesienie murowanego ogrodzenia), a także wykonanie innego rodzaju prac, powodujących określone zmiany na gruncie właściciela nieruchomości

 

Aby można było zobowiązać właściciela nieruchomości do przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, niezbędne jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, w szczególności tego, jaki był ostatnio stan wody na gruncie, czy doszło do jego zmiany, czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, a jeśli tak – z jakiej przyczyny, w szczególności, czy spowodowane to było dokonanymi zmianami, które szkodliwie wpłynęły na sąsiednie grunty (zob. wyrok NSA z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 613/07).

 

Ocena zmiany stosunków wodnych wymaga – co do zasady – wiadomości specjalnych i odpowiedniej wiedzy z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej, melioracji wodnych i postępowań wodnoprawnych oraz ewentualnie przeprowadzenia odpowiednich analiz, badań, pomiarów lub obliczeń. Oględziny nieruchomości czy zeznania świadków nieposiadających fachowej wiedzy w tym zakresie nie zawsze mogą być wystarczające dla obiektywnej oceny okoliczności danej sprawy, to jest tego, czy doszło do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Z tego względu, zasadne jest przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

 

Być może przepust nie jest częścią żadnego urządzenia wodnego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przepust jako wada ukryta

Trudno uznać przepust za wadę ukrytą. Pojęcie wady fizycznej rzeczy uregulowane zostało w treści art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Stosownie do art. 563 § 1 kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Zgodnie zaś z art. 568 § 1 uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

Nie jest wykluczone, że przepust w ogóle nie będzie powodował żadnych przeszkód w korzystaniu z działki. Ale sprawę należy rozpocząć od sprawdzenia stanu urządzenia melioracyjnego, własności tego urządzenia. Nie jest wykluczone, że nie spełnia żadnej roli i będzie możliwe jego zasypanie. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu