Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Deportacja za niespłacone długi – czy to możliwe?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 23.04.2012

Od paru lat mieszkam za granicą – założyłem tutaj rodzinę. W międzyczasie zostałem eksmitowany z mieszkania w Polsce za długi (nie było mnie przy tym). Po jakim czasie ulegają przedawnieniu długi czynszowe (wraz z odsetkami)? Czy mogę zostać deportowany do Polski za niespłacone długi? Czy mogę trafić do więzienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Deportacja jest to przymusowe usunięcie z terytorium państwa cudzoziemców wynikające z uznania, że ich działalność jest szkodliwa dla danego kraju lub ich bezpieczeństwo jest zagrożone z jakichkolwiek przyczyn.


Wydalenie regulowane jest przepisami prawnymi danego państwa. Od niego zależy to, czy w Pana przypadku zachodzą okoliczności, które mogą zostać uznane za przyczyny wydalenia z danego kraju.


Deportacja jest zazwyczaj skutkiem złamania przepisów prawnych danego państwa lub skutkiem działań danej osoby ocenianych przez władze państwowe jako zagrażające bezpieczeństwu publicznemu lub państwowemu. Może ona być karą samoistną za wykroczenie lub być przeprowadzona po odbyciu kary więzienia przez wydalanego.


Deportacja wykonywana jest przez zmuszenie danej osoby do opuszczenia terytorium państwa. Do tego momentu taka osoba jest nadzorowana i ma ograniczone możliwości poruszania się.

 

Istnienie długów cywilnych w państwie swego obywatelstwa nie stanowi podstawy do deportowania Pana jako dłużnika.

 

Co do zasady, deportacja jest związana z dokonaniem przestępstwa karnego na terenie państwa, w jakim się przebywa, lub złamaniem tam obowiązujących przepisów, np. imigracyjnych, co oznacza przebywanie na terytorium danego kraju nielegalnie. (Przykładowo – pozostanie w USA na podstawie wizy turystycznej może być podstawą deportacji, ale nie to, że ktoś ma długi cywilne w Polsce).

 

Aby w ogóle deportacja Pana do Polski była możliwa, musiałby Pan na przykład:

 

  1. zostać w Polsce skazany za przestępstwo i być poszukiwany w celu wykonania kary (europejskim nakazem zatrzymania); wtedy po zatrzymaniu byłby Pan deportowany do Polski;
  2. być ścigany przez Polskę i zatrzymany w innym kraju;
  3. dopuścić się przestępstwa w tym kraju i zgodzić się na deportację do Polski w celu osądzenia lub tamtejszy sąd zarządziłby deportację.

 

Przy długu cywilnym wierzyciel w Polsce uzyska wyrok nakazujący zapłatę, ale nie jest w stanie doprowadzić do deportowania Pana z tego powodu. Jest to wyrok cywilny, a nie – wyrok karny.

 

Wyrok cywilny nie stanowi żadnej podstawy do deportowania osoby (dłużnika) do Polski.

 

Jak na razie takie informacje (o długach cywilnych) nie są do wglądu w scentralizowanej bazie danych. Nie ma takich informacji na przejściach granicznych ani u odpowiednich służb.

 

Komornik chcąc prowadzić egzekucję za granicą, musiałby wystąpić o to w ramach pomocy prawnej poprzez właściwe ministerstwa obu krajów. Wiąże się to z dużymi kosztami. Ponadto komornik mógłby to zrobić tylko na wniosek wierzyciela.

 

Zaznaczę, iż w Polsce może zostać zajęty w ramach egzekucji Pana majątek.

 

Za niespłacone długi w Polsce nie idzie się do więzienia. Wyjątki to długi z tytułu alimentów oraz długi z tytułu kar grzywny w procesach karnych, za które można być ściganym po całym świecie.

 

Zasadniczym Pana długiem był czynsz. Jest to świadczenie okresowe i ulega ono przedawnieniu po trzech latach od daty, w jakiej miało być zapłacone. Od następnego dnia liczone są odsetki.

 

Odsetki dzielą los długu i także, co do zasady, ulegają trzyletniemu przedawnieniu. Jeżeli więc od daty, w jakiej miał być zapłacony czynsz, minęło więcej niż 3 lata, to zarówno należności za czynsz, jak i odsetki uległy przedawnieniu.

 

Od Pana woli zależy, czy Pan zapłaci, czy też nie.

 

Jeżeli nie upłynęły 3 lata, to wierzyciel może wystąpić do sądu, a po uzyskaniu wyroku okres przedawnienia – niestety – wynosi 10 lat od daty uprawomocnienia się tegoż wyroku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki