.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie

• Opublikowano: 16-07-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem rozwódką od 7 miesięcy. Mam za sobą bardzo trudny rozwód, który mocno odbił się na moim zdrowiu – miałam depresję. Dochodzę do siebie i chciałabym z powodu przebytej traumy wrócić do panieńskiego nazwiska. Wiem, że mogę to zrobić tylko w trybie administracyjnym, bo nie zrobiłam tego w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu. Chciałabym właściwie wypełnić wniosek, jak powinnam go uzasadnić, skoro byłam w depresji podczas rozwodu i nie docierały do mnie poprawnie informacje, w tym ta o możliwości zmiany nazwiska po rozwodzie w ciągu 3 miesięcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska z ważnych powodów

Zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska – zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności (czyli nie wyłącznie a przykładowo, co oznacza, że dopuszcza ustawodawca także inne niż niżej wymienione szczególne okoliczności), gdy dotyczą zmiany:

 

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

 

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

c) numer PESEL,

2) nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

4) adres do korespondencji wnioskodawcy;

5) uzasadnienie;

6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

 

Jeśli wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, a nie listem poleconym, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

 

Jeśli miała Pani depresję, to powinna Pani złożyć wniosek o zmianę nazwiska na podstawie art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, a w nim wskazać, że ważnym powodem jest to, że nie uczyniła Pani tego po rozwodzie, ale czyni natychmiast po dojściu do zdrowia, bowiem gdyby była Pani zdrowa i zdolna emocjonalnie, uczyniłaby to Pani od razu. Warto dodać, że art. 4 używa zwrotu w szczególności, zatem każda inna przyczyna też musi być wzięta pod uwagę. Byłoby bardzo dobrze, gdyby przedstawiła Pani orzeczenie lekarza o depresji albo dowody w postaci recept na leki uspokajające.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak rozumieć stwierdzenie „ważne powodu” w kontekście zmiany nazwiska?

Nadto może Pani powołać się na wyroki np. WSA w Gliwicach z 18.06.2021 r., II SA / Gl 159/21, gdzie sąd orzekł: „Pojęcie »ważne powody« widzieć należy w kontekście sytuacji osoby występującej o zmianę oraz przy występowaniu interesu społecznego w podjęciu takiej decyzji”. Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18.11.2020 r. II OSK 1905/20: „Przyjęcie przesłanki zmiany imienia, zmiany wyłącznie z ważnych powodów, otwiera szeroką ocenę nadania treści spełniających tę przesłankę. »Ważne powody« kwalifikowane jest w orzecznictwie sądowym do pojęć nieoznaczonych, a nawet do przyjęcia konstrukcji uznania administracyjnego. Oznacza to, że w przepisie prawa nie został jednoznacznie zapisany hipotetyczny stan faktyczny i wynikające z tego zapisu konsekwencje prawne. Organ rozpoznający sprawę ma zatem pozostawioną ocenę, czy żądanie zmiany imienia mieści się w zakresie przesłanki »ważnych powodów«. Taka konstrukcja przesłanki zmiany imienia poddana wartościowaniu przez organ administracji publicznej właściwy do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy wyłącza przyjęcie, że wydanie decyzji o odmowie zmiany imienia jest rozstrzygnięciem rażąco naruszającym prawo”.

 

Nadto musi Pani wskazać, dlaczego używanie nazwiska męża godzi w Pani interes i to nie tylko subiektywnie w Pani odczuciu, ale także dla każdego przeciętnego człowieka, np. pożycie było trudne i ma Pani same złe wspomnienia.

 

Uznaniowość decyzji kierownika USC, odwołanie od decyzji

Nic nie gwarantuje pozytywnej decyzji urzędu, ale warto wnosić. Zawsze można też się odwołać od negatywnej decyzji do organu wyżej, a ostatecznie nawet do sądu. Im więcej dowodów na depresję i na traumę związaną z nazwiskiem byłego męża, tym większe szanse powodzenia Pani wniosku.

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł – dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy urzędu i załączyć do wniosku potwierdzenie przelewu lub bezpośrednio w kasie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu