.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Matka staruszka niszczy nam życie, co robić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.11.2015

Moja matka staruszka niszczy mojej rodzinie życie. Od kilku lat mieszka u mnie i bez przerwy dokucza, obraża, wyzywa od najgorszych. Ona mam 80 lat i wykorzystuje moją niemoc wobec niej i wstyd wobec ludzi. Korzystałam już z pomocy MOPS-u i policji, ale nic to nie dało. Dodatkowo problem zaogniają moje siostry, które kontaktują się z nią przez telefon i jej wierzą, że ją strasznie krzywdzimy i oczywiście ją podburzają. Obiektywnie nie mam żadnego obowiązku wobec matki, po prostu wzięłam ją do siebie, ale dłużej tego nie wytrzymam. Co można zrobić? Czy mogę żądać od sióstr, aby każda z nich zabierała matkę do siebie na jakiś czas? A jeśli nie, to w jaki sposób zmusić ich, aby wpłynęły na matkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), Kodeksu wykroczeń (K.w.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Z opisu wynika, że mieszkająca z Panią matka swoim zachowaniem dokucza Pani, obraża, skarży się Pani rodzeństwu na złe traktowanie.

 

W pierwszej kolejności w mojej ocenie zasadnym byłoby złożenie oficjalnego zawiadomienia o wykroczeniu, tj. dokuczeniu, który to czyn jest wykroczeniem na mocy art. 107 K.w. Jak podnosi się w literaturze „niepokoić” oznacza powodować (wywoływanie) u kogoś uczucie obawy, które może polegać na naruszeniu spokoju i równowagi psychicznej, wywołaniu złości, gniewu, niesmaku, oburzenia (np. przez wielokrotne pukanie do drzwi lub telefonowanie).

 

Z opisu wynika, że zachowanie matki narusza Pani spokój i równowagę psychiczną. Nie wskazuje Pani w treści pytania, jakoby matka miała być w jakikolwiek sposób ograniczona psychicznie, bądź też cierpiała na zaburzenia psychiczne. Zatem Pani matka swoim zachowaniem złośliwie zmierza do tego, by sprawić Pani przykrość, wyprowadzić Panią z równowagi. Warunkiem koniecznym pociągnięcia matki do odpowiedzialności jest jednak wykazanie, że jej zachowaniu towarzyszy złośliwość.

 

Policja powinna zbadać zachowanie Pani matki właśnie pod katem wykroczenia z art. 107 K.w., a nie z punktu widzenia stalkingu, albowiem owszem czyn ten jako przestępstwo w przedmiotowej sprawie nie występuje.

 

Drugą szansą dla Pani jest oddanie matki do DPS-u, który to pobyt będzie opłacany przez Panią i Pani rodzeństwo wspólnie, jeśli środki matki na to nie pozwolą.

 

Zgodnie z art. 61 ww. ustawy obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
    – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Pani wraz z rodzeństwem (zstępni) bylibyście zobowiązani do ewentualnych dopłat na rzecz matki. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana z emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami lub z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść przepisu art. 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce; występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia; osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

 

Każdy z Państwa w przypadku oddania matki do DPS-u będzie zmuszony w stopniu odpowiadającym jego możliwościom zarobkowym i majątkowym do łożenia na utrzymanie matki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl