.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nowy paszport dla osoby przebywającej za granicą, poszukiwanej listem gończym w Polsce

• Autor: Jakub Bonowicz

Mieszkam za granicą, a w Polsce jestem poszukiwany listem gończym. Niedługo mija data ważności mojego paszportu. Czy po złożeniu wniosku o wydanie nowego dokumentu zostanie mi on wydany bez problemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nowy paszport dla osoby przebywającej za granicą, poszukiwanej listem gończym w Polsce

Wniosek o wydanie paszportu

Zagadnienie to regulowane jest w ustawie z 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych.

 

Zgodnie z art. 3 „każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie”. Jeśli obywatel dopełnił wszelkich formalności, to wówczas wydanie dokumentu paszportowego jest obowiązkowe, organ paszportowy nie może wydania tego odmówić. Zgodnie z art. 7 ust. 1 „dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty”. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:

 

  1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu prze organ paszportowy lub notariusza;
  2. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd;
  3. ponadto w uzasadnionych wypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu (ale tylko tymczasowego), konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy organ paszportowy może odmówić wydania paszportu?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 „wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:

 

  1. sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowego, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  2. organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego”.

 

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę jego wydania, konsul może wydać paszport tymczasowy. O wydaniu takiego paszportu konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu paszportowego.

Czy konsul może odmówić wydania paszportu osobie poszukiwanej listem gończym?

Jeśli taki wniosek został złożony, to konsul odmówi wydania paszportu. Natomiast samo poszukiwanie oskarżonego listem gończym nie oznacza jeszcze, że konsul ma prawo odmówić wydania paszportu, ponieważ musi istnieć wniosek sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Jeśli takiego wniosku nie ma, nie ma podstaw do odmowy wydania paszportu (zgodnie z art. 3 ustawy).

Unieważnienie paszportu

Należy jednak pamiętać, iż jeśli taki paszport został nawet wydany, to zgodnie z art. 38 ust. 1 „dokument paszportowy podlega unieważnieniu na wniosek:

 

  1. sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne,
  2. organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego”.

 

Ponadto drugi przypadek, gdy nie ma możliwości wydania paszportu, przewiduje art. 277 § 1 Kodeksu postępowania karnego – „w razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w charakterze środka zapobiegawczego zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju, który może być połączony z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawnionego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu”. Nie wiadomo jednak, czy takie postanowienie zostało wydane.

Czy wydanie listu gończego jest przesłanką do odmowy wydania paszportu?

Przy czym należy wskazać, że jest to raczej kwestia praktyki niż przepisów. Konsul może przecież sprawdzić z własnej inicjatywy, czy za daną osobą wydano list gończy, i skontaktować się z prokuraturą lub sądem, zgłaszając, że poszukiwana osoba złożyła wniosek o wydanie paszportu, wtedy sąd sam złoży wniosek o niewydanie paszportu. Z drugiej strony zdarzają się przypadki, iż wydawane są paszporty osobom poszukiwanym w Polsce listem gończym. Wynika to z faktu, że tak jak wskazałem – samo wydanie listu gończego nie jest przesłanką do odmowy wydania paszportu. Przesłanką tą jest albo zastosowanie środka zapobiegawczego z art. 277 Kodeksu postępowania karnego (zakaz wydawania paszportu), albo złożenie wniosku przez sąd lub organ prowadzący postępowanie w trybie art. 17 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych.

 

Trzeba jeszcze dodać, że list gończy działa na ternie Polski, a nie za granicą. Natomiast w momencie gdy wydany zostanie Europejski Nakaz Aresztowania, może być Pan zatrzymany na terenie każdego państwa Unii Europejskiej.

Wydanie paszportu w kraju w którym nie ma konsulatu ani ambasady polskiej

Proszę także pamiętać, że – jeżeli przebywa Pan w kraju, w którym nie ma konsulatu ani ambasady polskiej – „w uzasadnionych przypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu”.

 

Jak widać, przepis ten dotyczy jedynie paszportu tymczasowego. Natomiast co do paszportu zwykłego – trzeba udać się osobiście do najbliższego konsulatu RP.

 

Tymczasem paszport tymczasowy wydawany jest zwykle właśnie w celu powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jest jeszcze inna kwestia – skoro jest za Panem wydany list gończy, to w celu powrotu do kraju można starać się o wydanie listu żelaznego (by nie został Pan aresztowany). Najpierw jednak trzeba dowiedzieć się w prokuraturze, na jakim etapie jest sprawa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 0 =

Zarówno Polskie sądy jak i ePorady24 nie znają prawa obowiązującego we wszystkich krajach Uni i w Polsce tez. Zignorowane prawo mówi, że jeżeli obywatel nie ma fizycznej możliwości oddania odcisków palców to paszport normalny (nit tylko tymczasowy) MUSI mu być wydany.
Jest to prawo obowiązujące od 2009 roku i zostało wprowadzone przez Regulation (EC) 444/2009 i zmienia Regulation (EC) 2252/2004. Prawo to nie może byc ani interpretowane ani modyfikowane przez żadne panstwo UE. Obowiązuje w Polsce od 2009 bezpośrednio. Jest ono totalnie ignorowane.
Szczególnie w okresie śmiertelnej pandemii, gdy fizyczny dostęp do organów paszportowych i w kraju i za granicą został uniemożliwiony łamanie prawa przez "państwo prawa" stało się nagminne. Polski konsul w Los Angeles, światowym ośrodku pandemii, zamknął drzwi do rutynowych spraw paszportowych, a wydaje tylko na konieczne podróże i wymaga osobistego przyjazdu z odległych (900 km) miejsc swojego regionu ignorując śmiertelne zagrożenie oraz ignorując zakaz poruszania sie w Kalifornii oraz wymaganie 14 dniowej kwarantanny dla osób przybywających spoza Kalifornii. Skandal.

obywatel

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu