.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Brak nowej umowy o pracę mimo dalszego świadczenia pracy

• Autor: Irena Sawa

Synowi dwa miesiące temu skończyła się umowa o pracę, a wciąż nie dostał nowej. Co powinien zrobić? Czy da się sprawdzić, czy pracodawca opłaca składki i podatki? Co zrobić, jeśli pracodawca wypłaca synowi niższą pensję, niż obiecał?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak nowej umowy o pracę mimo dalszego świadczenia pracy

Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy po zakończeniu umowy

W mojej ocenie stosunek pracy syna trwa nadal, gdyż został zawarty na czas nieokreślony poprzez dopuszczenie go do pracy.

 

Zgodnie z treścią art. 22 Kodeksu pracy stosunek pracy jest to wolą stron. Pracodawca godzi się na zatrudnienie pracownika, a pracownik godzi się na wykonywanie pracy za wynagrodzeniem.

 

Forma prawna wyrażenia tej woli stron stosunku pracy nie została przez ustawodawcę ograniczona, co oznacza, że może być wyrażona na piśmie – czyli może być sporządzona umowa o pracę, ale również możliwa jest umowa ustna.

 

Możliwe jest zatem również nawiązanie stosunku pracy poprzez dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy. Właśnie taką sytuację mamy w przedmiotowej sprawie.

 

Pracodawca, po zakończonej umowie, dopuścił pracownika do pracy. Pracownik tę pracę wykonuje. Pracodawca nie musiał od razu wydawać umowy o pracę.

Automatyczne przedłużenie umowy na czas nieokreślony bez zachowania formy pisemnej

Jest to jednak ryzyko pracodawcy. W takiej bowiem sytuacji, gdy pracodawca dopuszcza pracownika do wykonywania dalszej pracy bez treści nowej umowy o pracę – stosunek pracy pracownika ulega zawarciu na czas nieokreślony – dzieje się to automatycznie, z mocy samego prawa.

 

W stosunku do pracodawcy istnieją nadal obowiązki: wobec pracownika – obowiązek wypłaty wynagrodzenia, wobec urzędu skarbowego – odprowadzenia podatku, obowiązek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – odprowadzenia składek z uwagi na fakt powstania tytułu do ubezpieczenia.

 

Reasumując, sytuacja syna jest jasna i klarowna, jego stosunek pracy trwa nadal, jest zawarty na czas nieoznaczony, został zawarty na dalszy okres poprzez dopuszczenie do wykonywania pracy po rozwiązaniu umowy. Jest to rodzaj umowy ustnej.

 

Brak dopełnienia strony formalnej, wydania nowej umowy dla pracownika, w tej chwili nie wpływa na nieważność umowy ustnej.

 

W razie sporu sądowego pracodawca w zasadzie nie ma szans na wygraną w sądzie w sytuacji opisanej w treści pytania. Wygrana jest po stronie pracownika.

 

Myślę zatem, że syn nic nie musi w chwili obecnej robić. Owszem, może sprawdzić w ZUS, czy pracodawca odprowadza należne składki. Sugeruję kontakt z wydziałem składek, nawet telefoniczny.

 

Jeżeli pracodawca tego obowiązku nie dopełnia, sugeruję powiadomić wydział kontroli w ZUS, który sprawdzi działania pracodawcy, dodatkowo w razie problemów – można powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek do pracodawcy o wydanie umowy o pracę

Do pracodawcy może syn oficjalnie skierować pismo, wnosząc o wydanie umowy o pracę. Podkreślam, że stosunek pracy pracodawca z urzędu musi w takiej sytuacji nawiązać na czas nieokreślony.

 

Dodam też, że jest ściśle określony przez przepisy prawa katalog potrąceń z wynagrodzenia miesięcznego; takich potrąceń, których może dokonać pracodawca sam, bez zgody pracownika.

 

Jeżeli działania pracodawcy odbiegają od przepisów prawa, to możecie Państwo powiadomić Państwową Inspekcję Pracy, nawet anonimowo. Organ kontroli pracodawcy dokładnie sprawdzi zasadność i prawidłowość jego działań.

 

Po trzecie, w chwili obecnej syn nie może sam rezygnować z pracy. Może ewentualnie wypowiedzieć stosunek pracy (jeżeli pracuje 3 lata w tym zakładzie, to obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia).

 

Może korzystać ze świadczeń z ustawy zasiłkowej (zasiłki chorobowe, opiekuńcze).

 

Jeżeli na swój wniosek rozwiąże umowę, to wówczas prawo do zasiłku dla bezrobotnych uzyska po upływie 90 dni.

 

Na jego wniosek umowa się rozwiązuje, gdy: rozwiązuje ją na swoją prośbę – na zasadzie porozumienia stron – lub gdy sam wypowiada stosunek pracy.

 

Sugeruję kontynuowanie stosunku pracy, a w razie potrzeby, gdy pracodawca obniży wynagrodzenie poniżej norm określonych w ostatniej umowie, można skierować sprawę do sądu pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Irena Sawa

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację administracyjną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle. Zdała egzamin referendarski w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Była ponadto aplikantką sądową Sądu Okręgowego w Krośnie. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Rzeszowskiego, przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Długoletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie przez okres ponad dziesięciu lat związana zawodowo z administracją samorządową. Była wykładowcą prawa spadkowego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Prowadziła zajęcia z zakresu prawa oświatowego dla kandydatów na dyrektorów szkół w ramach kursu „Zarządzanie oświatą”.

 

Interesuje się i udziela porad z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym glosy w specjalistycznych czasopismach prawniczych i ochrony pracy, w szczególności: „Lus et Administratio, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis”, „Polityka Społeczna”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przyjaciel przy pracy”, „Monitor Prawa Pracy”.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu