.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak obliczyć podatek od sprzedaży działki, która została wydzielona z większej zakupionej przed upływem 5 lat?

• Opublikowano: 23-08-2022 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Przed 4 laty zakupiłem działkę o pow. 0,17 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym (w trakcie budowy) za 200 tys. zł, niedługo potem podzieliłem tę działkę na dwie mniejsze o pow. 0,09 ha i 0,8 ha, na której stoi wspomniany budynek, który teraz jest już w stanie do zamieszkania. Jeśli sprzedam jedną z tych działek przed upływem 5 lat od zakupu, ile będę musiał odprowadzić podatku dochodowego? Przyjmijmy, że zostanie sprzedana mniejsza działka zabudowana domem mieszkalnym za 500 tys. zł. Czy w takim przypadku dochód wyliczamy od wartości zakupu całości gruntu, tj. 500 tys. zł – 200 tys. zł = 300 tys. zł?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak obliczyć podatek od sprzedaży działki, która została wydzielona z większej zakupionej przed upływem 5 lat?

Podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia

W pierwszej kolejności przypomnijmy przepisy związane z podatkiem dochodowym z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia, żeby przedstawić pełną sytuację prawną. Zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodów stanowiących źródło powstania zobowiązania podatkowego jest między innymi odpłatne zbycie:

 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

 

Podatek wynosi 19% dochodu. Art. 30e ust. 2 stanowi, że podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych. Co to wszystko oznacza?

 

Artykuł 19 stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

 

Koszty uzyskania przychodu to zgodnie ze wspomnianym w przepisie art. 22 ust. 6c ustawy udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podatek dochodowy od sprzedaży wydzielonej z większej całości działki

Ponieważ wydzielił Pan z większej kupionej nieruchomości dwie mniejsze, to mamy do czynienia ze sprzedażą konkretnej wydzielonej części. W tej sytuacji przy ustalaniu podatku należałoby wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności cenę sprzedawanej nieruchomości uzyskaną ze sprzedaży pomniejszoną o koszty tej sprzedaży. Tak ustaloną kwotę określoną jako przychód trzeba będzie pomniejszyć o koszty uzyskania, ale tylko o te koszty, które dotyczyć będą sprzedawanej części nieruchomości. Zatem nieuzasadnionym byłoby zaliczenie w koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży części nieruchomości całej kwoty, jaką wydano na zakup całej nieruchomości. Kosztem w tym przypadku będzie jedynie kwota odpowiadająca udziałowi wartości działki wydzielonej w całości zakupu. Natomiast w całości będzie Pan mógł odliczyć wartość poczynionych na dom nakładów, o ile są one udokumentowane fakturami.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu