Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędy w umowie o pracę

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 30.11.2012

W październiku podpisałam umowę o pracę, która zawiera błędy. Nieprawidłowo wpisano: datę zawarcia umowy, moje nazwisko, adres. Mam nazwisko dwuczłonowe, a w umowie widnieje tylko jeden człon. Jak sprostować błędy w umowie o pracę? Czy będę mogła bez problemów rozwiązać umowę albo pójść na zwolnienie lekarskie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Formę i treść umowy o pracę określa art. 29 Kodeksu pracy.

 

Podpisując umowę o pracę, musi Pani pamiętać o wszystkich jej elementach. Żadnego z nich nie należy lekceważyć, ponieważ ma to swoje konsekwencje w sferze prawnej. Niezawarcie któregoś z elementów lub jego wpisanie niezgodnie ze stanem rzeczywistym może utrudnić albo nawet uniemożliwić ewentualne dochodzenie praw przed sądem.

 

W umowie musi być prawidłowa data jej sporządzenia. Jest to bardzo istotna informacja konieczna do obliczenia terminów przewidzianych w umowie oraz wyznaczenia terminu przedawnienia roszczeń z umowy. Zatem terminy wypowiedzenia umowy, urlopy i inne zależne będą od okresu przepracowanego u danego pracodawcy, stąd nie należy lekceważyć tej sprawy.

 

Ważne jest również wskazanie miejsca zawarcia umowy o pracę, ponieważ ten element umowy decyduje o właściwości sądu, do którego będzie się wnosić pozew, jeżeli ewentualnie miałaby się przed nim toczyć sprawa ze stosunku pracy.

 

Stroną umowy jest osoba podpisująca ją, zatem istotne jest dokładne określenie jej danych. Chodzi o:

 

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • imiona rodziców,
  • miejsce zamieszkania,
  • nr dowodu osobistego oraz
  • PESEL.

 

Zamieszczenie błędnych danych w zakresie danych osoby zawierającej umowę może rodzić konsekwencje prawne, bowiem w przypadku wniesienia pozwu do sądu dane te muszą być dokładne i zgodne z prawdą. Jeżeli Pani nazwisko będzie różne w pozwie, dowodzie osobistym i umowie o pracę, sąd może odmówić rozpoznania takiego pozwu.

 

Także konsekwencje w zakresie świadczeń chorobowych mogą być różne, ponieważ różnica w nazwisku może spowodować problem w przyjęciu przez ZUS zwolnienia chorobowego.

 

Rekomendowałabym nielekceważenie wskazanych błędów w umowie o pracę, tym bardziej że sformalizowanie różnych procedur w naszym kraju osiąga rozmiary groteski, stąd też należy pilnować, aby wszelkie ważne dla Pani dokumenty zawierały rzeczywiste dane.

 

Proszę więc jak najprędzej sporządzić pismo do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie oczywistych omyłek wskazanych przez Panią w piśmie. Proszę również dołączyć kserokopię umowy o pracę. To wszystko byłoby dobrze zrobić przed ewentualnym rozwiązaniem przez Panią umowy o pracę. Szef nie może odmówić sprostowania umowy.

 

Błędy w Pani umowie o pracę są oczywiste, więc nie powinny bardzo utrudnić Pani życia, ale w przypadku nazwiska może być różnie. Może Pani oczywiście skorzystać ze zwolnienia chorobowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus V =

»Podobne materiały

Błąd w polisie - nie włączenie klauzuli utrzymania wartości rynkowej

Zawierając umowę ubezpieczenia mojego samochodu, wyraziłem wolę rozszerzenia ubezpieczenia AC o tzw. klauzulę utrzymania wartości rynkowej. Agent ubezpieczeniowy przyznał, że istnieje taka opcja, po czym wstawił znak „X” w stosownym okienku. Teraz likwiduję szkodę z AC. Ubezpieczyciel zd

 

Pomyłka notariusza i błąd w numerach ksiąg wieczystych

W umowie przekazania własności gospodarstwa domowego, które 30 lat temu nabyłem od mamy, jest błąd. Zgadza się numer działki, nie zgadza się natomiast numer ksiąg wieczystych i właścicielem działki jest wciąż moja mama. Jak skorygować ten błąd?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »