.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam prawo do spadku po rodzicu zastępczym?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 31.05.2021 • Zaktualizowane: 31.05.2021

Zmarły, wdowiec, nie miał własnych dzieci. Był moim rodzicem zastępczym, obecnie mam 34 lata. Zmarły w chwili śmierci miał żyjącą matkę i dwoje rodzeństwa, był też w związku partnerskim z pewną kobietą. Przyjmując, że nie pozostawił testamentu: kto dziedziczy majątek i w jakich częściach? Za życia wspominał, że sporządzi testament, jak to sprawdzić? Czy notariusz sam kontaktuje się ze spadkobiercami? Czy mogę przebywać czasowo w mieszkaniu zmarłego, jako jego zastępcza córka? Przyjechałam na pogrzeb i chcę zostać dłużej, a hotele są zamknięte z powodu pandemii. Czy mogę używać samochodu zmarłego i wyjechać nim za granicę po pogrzebie? Zmarły pozostawił 3 mieszkania, dwa wynajmował. Kto ma powiadomić najemców o zaistniałej sytuacji? Kontakt do najemców ma partnerka zmarłego i jego brat. Czy umowa najmu wygasa? Czy najemcy dalej płacą czynsz na konto wynajmującego? Czy wszystkie konta zmarłego są automatycznie blokowane? Raczej nikt nie miał do nich dostępu i nie wiem, czy ktoś był do nich upoważniony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mam prawo do spadku po rodzicu zastępczym?

Pozostawanie w rodzinie zastępczej, adopcja – krąg spadkobierców

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby została Pani przysposobiona, a więc adoptowana, a dopiero ta okoliczność rodzi możliwość dziedziczenia ustawowego. Pozostawanie jedynie w rodzinie zastępczej nie powoduje powstania więzi umożliwiających dziedziczenie ustawowe. Jeżeli więc zmarły nie pozostawił testamentu, w którym powołał Panią do spadku, niestety nie jest Pani w kręgu spadkobierców ustawowych – chyba że doszło do Pani przysposobienia. Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu i nie jest Pani osobą przysposobioną, do kręgu spadkobierców ustawowych należą rodzice oraz rodzeństwo.

 

Zgodnie z treścią art. 932 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

 

Jak sprawdzić, czy zmarły pozostawił testament?

Idąc dalej, jeżeli zmarły pozostawił testament notarialny, może Pani udać się do dowolnego notariusza – posiadając akt zgonu zmarłego – i dowiedzieć się, czy zmarły pozostawił testament notarialny. Podnoszę bowiem, iż praktycznie każdy testament notarialny zarejestrowany jest w Rejestrze Testamentów, do którego ma dostęp każdy notariusz. Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu notarialnego, a np. testament własnoręczny – konieczne jest poszukiwanie testamentu w domu.

 

Jeśli zmarły nie ujął Pani w testamencie, ani także nie jest Pani spadkobiercą ustawowym, co do zasady nie może Pani zamieszkiwać w jego mieszkaniu ani korzystać z pojazdu, albowiem z chwilą śmierci wszelkie nieruchomości oraz ruchomości wchodzą w skład masy spadkowej, którą nabywają spadkobiercy z chwilą śmierci spadkodawcy. To od woli i decyzji spadkobierców zależy więc rozporządzanie masą spadkową.

 

Kontynuacja najmu mieszkań po śmierci wynajmującego

W zakresie najmu sytuacja wygląda podobnie, albowiem zgodnie z treścią art. 922 § 1 K.c.: „Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”. Zatem to spadkobiercy ustawowi lub testamentowi wchodzą w miejsce wynajmującego, albowiem nabywają prawo majątkowe wynikające z umowy najmu. To oni więc – najlepiej po zakończeniu postępowania spadkowego – powinni powiadomić najemców o śmierci spadkodawcy i zmianie wynajmującego. Najemcy obowiązani są w dalszym ciągu płacić z tytułu najmu, albowiem wszelkie środki finansowe wchodzą także do masy spadkowej. Jeżeli konta w banku nie posiadały innych pełnomocników i współwłaścicieli – bank zezwoli spadkobiercom na dostęp do środków finansowych dopiero po zakończonym postępowaniu spadkowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl