.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Usługi kosmetyczne w zamian za koszt kosmetyków a podatki

Autor: Marcin Sądej

Rok temu zamknęłam jednoosobową działalność gospodarczą. W tym roku skończyłam kursy kosmetyczne i w ramach nauki chciałabym praktykować na modelkach. Ze względu na wysoki koszt produktów kosmetycznych chciałabym, aby modelki ten koszt same pokrywały. Nie ma możliwości, aby modelka przychodziła ze swoim produktem, więc musi nabywać go ode mnie. Czy świadczenie takich usług z odpłatnością za kosmetyk jest formą zarobkowania i trzeba zapłacić podatek? Ze względu na niedawno zamkniętą firmę nie mogę skorzystać z nierejestrowanej działalności gospodarczej. Czy jest dla mnie jakieś rozwiązanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługi kosmetyczne w zamian za koszt kosmetyków a podatki

Kiedy powstaje przychód podatkowy?

W mojej ocenie w tym przypadku nie powstaje przychód podatkowy podlegający rozliczeniu, ponieważ dochodzi wyłącznie do zwrotu poniesionego nakładu.

 

W pierwszej kolejności zastanówmy się, kiedy można mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Pojęcie przychodu zostało zdefiniowane w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Mimo że nie wynika to wprost z brzmienia tego przepisu – za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego. Przychód jest bowiem w istocie określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny. Stąd też wszystkie kwoty otrzymywane „tytułem zwrotnym”, takie jak pożyczki, kaucje itp., nie są zaliczane do przychodów podatkowych.

 

Wobec powyższego dyspozycja przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że podatnik uzyskuje przychód w sytuacji pozytywnego działania osoby (podmiotu) przekazującej, czyli na skutek otrzymania pewnych aktywów, które powiększają jego majątek.

 

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

 

Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym

Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu różnego rodzaju zwrotów własnych nakładów poczynionych za inny podmiot pod warunkiem, że ów zwrot rzeczywiście odpowiada kwocie uprzednio poniesionych kosztów.

 

Brak zysku to brak przychodu podatkowego

Jak rozumiem, w opisanym przypadku modelki płacą Pani dokładnie tyle, ile wynosi cena kosmetyków. Jeżeli zatem nic Pani nie zarabia na sprzedaży, czyli nie występuje żadna marża czy zysk, to nie można przyjąć, że uzyskuje Pani przychód podatkowy. W przypadku zwrotu wydatku na zakup kosmetyków nie otrzymuje Pani żadnego nowego przysporzenia majątkowego zwiększającego majątek.

 

Na brak konieczności odprowadzania podatku od zwrotu wydatku wskazuje np. pismo z dnia 14.09.2018 r. wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL3-2.4011.330.2018.1.AK, PIT w zakresie opodatkowania kwoty stanowiącej zwrot poniesionych nakładów.

 

Z uwagi na powyższe, moim zdaniem, nie musi Pani tych kwot rozliczać, ponieważ to nie jest przychód powodujący zwiększenie Pani majątku, lecz stanowi jedynie zwrot poniesionych wydatków.

 

Umowa-zlecenie na usługę kosmetyczną

Natomiast jeżeli mamy do czynienia nie tylko z samym zwrotem wydatków za kosmetyki, ale również modelki będą płacić za usługę kosmetyczną, to mamy do czynienia z klasyczną działalnością gospodarczą. Ewentualnie można pokusić się o rozliczenie w oparciu o umowy-zlecenia pomiędzy osobami prywatnymi i wtedy przychód jest opodatkowany jako przychód z innych źródeł na zasadach ogólnych, ale tutaj jest kilka problemów. Po pierwsze, musiałaby Pani z każdą modelką zawierać umowę-zlecenie, co jest bardzo kłopotliwe. Po drugie, przy dużej ilości umów-zleceń fiskus może przyjąć, że jest to działalność gospodarcza pod pozorem.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl