Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się prawa do spadku a otrzymywanie renty rodzinnej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 10.12.2009

Mój ojciec dostał stałą rentę rodzinną po śmierci mamy. Czy jeżeli zrzecze się prawa do spadku po niej (z powodu zaciągniętych, niespłaconych długów), to renta może mu zostać cofnięta? Czy może dostać nakaz opuszczenia mieszkania administracyjnego, którego głównym najemcą była mama, a tata jest tam tylko zameldowany?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pytaniu chodzi Panu prawdopodobnie o odrzucenie spadku celem uwolnienia się od odpowiedzialności za długi spadkowe. Od instytucji odrzucenia spadku odróżnić należy zrzeczenie się spadku, które nastąpić może jedynie w umowie zawartej z osobą będącą przyszłym spadkodawcą, a więc z osobą jeszcze żyjącą. Umowa taka winna mieć formę aktu notarialnego. Poprzez umowę spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy.

 

Natomiast odrzucenie spadku jest oświadczeniem woli, które dla swej skuteczności spadkobierca musi złożyć w przepisanej formie i terminie. Oświadczenie to składa się przed sądem lub notariuszem. Można je złożyć ustnie lub z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

W przypadku złożenia ustnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku przed notariuszem, sporządza on protokół, który, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, ma formę aktu notarialnego. Sądem właściwym do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Zgodnie z art. 640 Kodeksu postępowania cywilnego „notariusz lub sąd przesyła niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku”. Wreszcie oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

 

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Z tego wynika, że czas ten nie musi być liczony od daty otwarcia spadku, tj. od chwili śmierci spadkodawcy. Chodzi więc o chwilę, kiedy spadkobierca powziął wiadomość o fakcie powołania do spadku, który może wynikać z ustawy bądź z testamentu.

 

Jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia w wymaganym terminie, jest to równoznaczne z prostym przyjęciem spadku, czyli powstaniem nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

Skutkiem odrzucenia spadku jest wyłączenie od dziedziczenia, co traktowane jest przez przepisy tak, jakby osoba taka nie dożyła otwarcia spadku. To zaś oznacza, że w przypadku odrzucenia spadku do dziedziczenia powołani zostaną zstępni odrzucającego spadek, np. wnuki spadkodawcy, ewentualnie kolejne osoby zgodnie z zasadami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego.

 

Fakt odrzucenia spadku nie ma wpływu na nabycie prawa do renty rodzinnej.

 

Jeśli natomiast chodzi o kwestię najmu mieszkania, to stosownie do art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”. Osoby wymienione w art. 691 § 1 powyższego kodeksu wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci (art. 691 § 2 Kodeksu cywilnego). Jeżeli więc w chwili śmierci Pana mamy tata stale zamieszkiwał w lokalu, to wstąpi on w stosunek najmu. Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa z chwilą śmierci najemcy. Wstąpienie w stosunek najmu nie jest uzależnione od tego, czy osoby uprawnione są zameldowane na pobyt stały w lokalu ani czy są ujawnione w umowie najmu jako osoby upoważnione do zamieszkiwania z najemcą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - III =

»Podobne materiały

Zrzeczenie się spadku po ojcu

Tata (zmarł miesiąc temu) zostawił nam w spadku lokal mieszkalny. Jest nas troje rodzeństwa – dorośli z rodzinami. Wiadomo, że nie możemy wszyscy razem zamieszkać, ale chcemy, aby mieszkanie zostało w rodzinie. Chce je przejąć od nas syn jednego z braci. Czy możliwe jest zrzeczenie się spadku

 

Zrzeczenie się praw do spadku

Mój mąż jest bardzo chory. Ma spore długi, nie chciałby w razie śmierci obarczać nimi ani mnie, ani naszych dzieci. Jak zabezpieczyć się przed dziedziczeniem długów? Lepiej zawrzeć umowę o zrzeczenie się praw do spadku czy odrzucić spadek? Czy umowa o zrzeczenie się dziedziczenia mogłaby zostać

 

Dziedziczenie mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Zmarła była bezdzietną wdową. Jej najbliższa rodzina to dwie siostry w starszym wieku. Zmarła nie pozostawiła testamentu. Główną masą spadkową jest 3-pokojowe mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej. Jak poprowadzić sprawy, aby sprawnie przeprowadzić dziedziczenie mieszkania na siostry, czego wymaga

 

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

W naszym małżeństwie doszło do zniesienia wspólności majątkowej. Obecnie zastanawiamy się, czy nie anulować intercyzy – czy to możliwe? Jak wygląda dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej – żony i dziecka małżonków?

 

Udziały zmarłego męża w spółce cywilnej

Czy żona może przejąć udziały i zyski w spółce cywilnej po śmierci męża, jeśli nie było stosownego zapisu w umowie spółki cywilnej? Chodzi o spółkę handlową 3-osobową, udziały po 1/3, jak najlepiej i najkorzystniej dla wszystkich podejść do tej sprawy?

 

Wynajęcie mieszkania przed zakończeniem sprawy spadkowej

Mój mąż został powołany do całości spadku przez swojego umierającego ojca. Otrzymał jednak polecenie wypłacenia swojemu bratankowi (drugi dziedziczący, ponieważ brat męża nie żyje) 20 tys. zł. Nie było postępowania spadkowego po teściowej, która zmarła kilka lat wcześniej. Po niej spadek nabył teść,

 

Jak przygotować się do sprawy spadkowej?

Siostra mojej mamy zmarła, pozostawiając własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Przed śmiercią sporządziła u notariusza testament, a mnie ustnie poinformowała o uczynieniu mnie spadkobiercą. Ciotka nie miała rodziny, tj. jej rodzice nie żyją, była samotna (bez dzieci), rodzeństwo też nie żyje. Pozost

 

Spadek po rodzicach a brak kontaktu ze spadkobiercą

W spadku po rodzicach został dom, w którym obecnie mieszkam. Mam trzech braci, ale z jednym z nich (jako spadkobiercą) nie ma kontaktu. Dwóch braci pozostałych chce się z zrzec swojej części. Co mam teraz zrobić?  

 

Czy mogę mieszkać w mieszkaniu bez sprawy spadkowej?

Proszę o udzielenie mi informacji na temat mieszkania po nieżyjących teściach. Jest tam zameldowana rodzina (3 osoby), mieszkaliśmy tam z teściami od 1991 roku. Opłaty i kredyt spłacaliśmy na pół plus swój wkład w to mieszkanie. Po 13 latach musieliśmy się wyprowadzić – sprawy rodzinne. Jest j

 

Odrzucenie spadku po mężu który był współwłaścicielem mieszkania

Sprawa dotyczy mieszkania własnościowego. Ja i mój zmarły w 2013 roku mąż byliśmy po połowie właścicielami mieszkania. Mąż miał dużo różnych zobowiązań finansowych (długów). W chwili jego śmierci zobowiązania finansowe pozostały nieuregulowane, do śmierci męża pozostawaliśmy w związku małżeńskim. Ja

 

Dziedziczenie po byłym mężu bez podziału majątku

Rozwiodłam się bez orzekania o winie. Nie zrobiliśmy podziału majątku. Część majątku jest w USA, część w Polsce. Mąż wyjechał do Stanów, tam się ożenił i tam prowadzi biznes. Mamy 3 dorosłych dzieci, druga żona ma 1 dziecko. Jak wygląda dziedziczenie po śmierci byłego męża jeśli nie zrobiliśmy podzi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »