.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Najem lokalu z prawem do podnajmu

• Opublikowano: 23-10-2022 • Autor: Anna Sufin

Zamierzam wynająć lokal użytkowy z prawem do podnajmu. Jednak nie do końca rozumiem zapis o tym informujący. Proszę o informację czy przy takim zapisie w umowie: „Najemca ma prawo podnajmować bądź użyczać przedmiot najmu, z wyłączeniem podnajmu bądź użyczenia przedmiotu najmu, dla podmiotów gospodarczych których działalność stanowi konkurencję dla pozostałych firm wynajmujących lokale w w/w nieruchomości, bądź ich działalność mogłaby być uciążliwa dla innych najemców lub funkcjonowania nieruchomości, za zgodą WYNAJMUJĄCEGO wyrażoną na piśmie” – mogę podnajmować, czy za każdym razem będę musiał prosić wynajmującego o zgodę na piśmie? Czy zgodą na piśmie nie jest właśnie umowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Najem lokalu z prawem do podnajmu

Umowa najmu lokalu

Na wstępie podam, że w polskim prawie strony mogą ułożyć stosunek prawny umowny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 Kodeksu cywilnego) Przy wynajmie lokalu użytkowego strony mogą zdecydować o kwestii konieczności wyrażenia zgody na podnajem. Jeśli nie zrobią tego w umowie, obowiązywać będzie regulacja ustawowa, według której bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć (por. art. 6882).

Zgoda na podnajem

Państwa postanowienie umowne literalnie należy czytać w ten sposób, że najemca ma prawo podnajmować lub użyczać przedmiot najmu, za zgodą wynajmującego wyrażoną na piśmie. Sama umowa nie stanowi zatem blankietowej zgody na podnajem i użyczenie – wręcz przeciwnie, określa, że musi być odrębna zgoda wynajmującego. Tym samym za każdym razem powinien Pan prosić o zgodę na piśmie wynajmującego. Zastrzega on przy tym w umowie, że nie udzieliłby zgody na taki rodzaj podnajmu, który powoduje konkurencję dla pozostałych lokali (zapewne omawiamy umowę najmu lokalu w galerii handlowej – takie zapisy są w tego typu umowach stosowane) bądź może być uciążliwy dla pozostałych najemców. Sformułowanie tego postanowienia może wskazywać, że stronom chodziło o to, że co do zasady wynajmujący deklaruje, że będzie zgadzał się na podnajem, jednak zastrzega sobie możliwość weryfikacji.

Pisemna zgoda na podnajem lokalu

Zgodnie z art. 65 § 2 w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy (w tym np. ustaleń mailowych, SMS-owych, ustnych) mogło wynikać, że w postanowieniu chodzi właśnie o to, że wynajmujący zawsze zgodzi się na podnajem, jeśli nie następują podane wyłączenia. Jeśli taki był zamiar stron i jeśliby wynajmujący nie wyraził takiej zgody w formie pisemnej, można by próbować dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Wykładnia tego postanowienia i wykazywanie zgodnego zamiaru stron co do jego znaczenia nie byłoby jednak zadaniem łatwym przed sądem, stąd też warto zmienić jego treść na bardziej jednoznaczną, tj. albo wskazać, że najemca może podnająć lub użyczyć przedmiot najmu za zgodą wynajmującego wyrażoną na piśmie albo też wskazać, że najemca może podnająć lub użyczyć lokal, jednak powinien o tym poinformować wynajmującego, a wynajmujący może sprzeciwić się oddaniu lokalu w podnajem lub użyczenie, w terminie X od otrzymania zawiadomienia, jeśliby miał być oddany do korzystania podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec pozostałych najemców lub uciążliwą dla nich.

 

Podsumowując: w aktualnym brzmieniu postanowienia zawsze będzie Pan musiał prosić o pisemną zgodę wynajmującego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Anna Sufin
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu