Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy udostępnienie treści umowy jest złamaniem jej postanowień?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.10.2016

Czy dozwolony jest zapis następującej treści: „Strony postanawiają, że treść niniejszej umowy jest poufna. Wykonawca nie wyraża zgody na upowszechnianie kopiowanie przekazywanie i udostępnianie treści niniejszej umowy wraz z załącznikami które są integralną częścią. Uchybienie temu zapisowi przez zamawiającego stanowi podstawę do roszczenia przez wykonawcę odszkodowania w wysokości 40% wartości wynagrodzenia niniejszej umowy”. Chodzi o to, że właśnie udostępniłam treść umowy wraz z załącznikami. Czy jeśli druga strona się o tym dowie, to mogą mi grozić sankcje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Klauzule poufności należą zasadniczo do tych elementów kontraktu, o których wprowadzeniu do treści stosunku prawnego zdecydować muszą jego strony. W szczególności muszą określić zakres obowiązywania regulacji – przedmiotowy i czasowy oraz przewidzieć sankcje związane z ewentualnym naruszeniem umownego zakazu ujawniania informacji.

 

Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy regulacji – decyzja stron powinna dotyczyć objęcia poufnością treści umowy oraz wszelkich informacji, danych, dokumentów czy elementów innych związanych z transakcją. W przypadku sankcji związanych z naruszeniem zobowiązania do zachowania poufności czy też niewykorzystywania informacji poufnych, strony – dla ułatwienia dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń – powinny rozważyć wprowadzenie regulacji określającej zasady odpowiedzialności za naruszenia, w tym sankcję w postaci zryczałtowanego odszkodowania umownego, czyli kary umownej.

 

Jeśli strony w umowie uregulują klauzulę poufności jedynie jako zakaz ujawniania treści uzgodnień stron (poza sytuacjami, kiedy ujawnienia takiego wymagają przepisy prawa), to kwestią interpretacji intencji stron i regulacji umownej będzie ewentualna kontraktowa bezprawność wykorzystania treści uzgodnień. Jeśli strony w umowie uregulują natomiast klauzule poufności w ten sposób, iż zobowiążą się do niewykorzystywania określonych danych, informacji czy dokumentów – to owo wykorzystanie, jako nieuprawnione, stanowić będzie naruszenie. Taka regulacja istotna będzie zwłaszcza dla umów czy dokumentów nieostatecznych, czyli listów intencyjnych, dokumentów term sheet (ustalających główne warunki transakcji) czy umów przedwstępnych.

 

Podsumowując – zapis w Pani umowie jest jak najbardziej zgodny z przepisami prawa i bardzo często stosowany. Skoro dopuściła się Pani naruszenia tych postanowień, musi się Pani liczyć z konsekwencjami w postaci konieczności zapłaty wykonawcy kary umowne w wysokości zastrzeżonej w umowie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + osiem =

»Podobne materiały

Dopuszczenie do pracy bez umowy pisemnej

Zostałem dopuszczony do pracy w dniu 1 września w charakterze wicedyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Mimo moich ponagleń nie otrzymałem umowy o pracę ani zakresu obowiązków na piśmie, jedynie ogłoszono mój zakres obowiązków na radzie pedagogicznej. Nadzoruję i organizuję pracę nauc

 

Zatajenie ciąży przed przedłużeniem umowy

Z końcem roku kończy mi się umowa o pracę na czas określony. Okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę to zataić przed pracodawcą, aby przedłożył mi umowę i czy nie będzie to dla mnie miało konsekwencji prawnych?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »