Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostosowanie przebudowywanego budynku do aktualnych przepisów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.11.2014

Jako architekt często mam dylemat w przypadku przebudowy, wymagającej pozwolenia na budowę. Przykładowo w przypadku zmiany ilości pomieszczeń w lokalu mieszkalnym polegającej na postawieniu ściany działowej oraz dostosowaniu instalacji często okazuje się, że lokal ten nie spełnia wielu aktualnych wymagań np. pod kątem izolacyjności przegród, akustyki, wymiarów drzwi. Czy stawiając ściankę działową muszę wymieniać wszystkie drzwi w mieszkaniu i wymieniać okna, bo stare nie spełniają wymagań? Czy w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku (tylko wewnątrz) muszę ocieplać wszystkie ściany, dach i podłogę, bo nie spełniają aktualnych norm? Jak interpretować par. 1a Warunków Technicznych: „dla budynków dla których została wydana decyzja o pozwoleniu na bud. stosuje się przepisy dotychczasowe” skoro występujemy o nowe pozwolenie na przebudowę, a par. 1a pkt. 3a mówi, że War. Tech. stosuje się także przy przebudowie ale nie mówi, że tylko w zakresie zmiany.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najnowsza treść zapisów rozporządzenia brzmi:

 

„§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:

1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2,

2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

3. (uchylony).

3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.”

 

Tak więc nie zawsze konieczne jest dostosowywanie całego budynku do nowych norm. Wystarczy odpowiednia ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego.

 

Przepisy te są dość niejasne i trudno o jednolitą interpretację wśród prawników oraz w biurach inspektoratach nadzoru budowlanego. Zasadniczo nie ma prawa, które działa wstecz i nakazuje inwestorowi przebudowę całego domu, który został wybudowany zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami i procedurami.

 

Reasumując – w przypadku budynków przebudowywanych w zakresie wymagań m.in. współczynnika przenikania ciepła poszczególnych przegród, wskaźnik dotyczący zapotrzebowania na nieodnawialną energię do celów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej – dopuszczalne są odstępstwa od wymagań przewidzianych dla nowych budynków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus osiem =

»Podobne materiały

Rozbudowa budynku przedwojennego a gminna ewidencja zabytków

Złożyłem wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku przedwojennego, który nie był wpisany do rejestru zabytków. W zeszłym roku jednak nastąpiła nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Gdzie mogę sprawdzić, czy budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków? Czy zatwierdzenie przez konserwatora rob

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »