Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybicie dodatkowego okna w mieszkaniu własnościowym

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 22.01.2010

Chciałbym wybić dodatkowe okno (lub ewentualnie powiększyć istniejące) w mieszkaniu własnościowym, w kamienicy znajdującej się pod nadzorem konserwatorskim (kamienica nie jest wpisana do rejestru zabytków Krakowa). Czy jest to w ogóle możliwe i jakie kroki prawne powinienem podjąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wybicie nowego okna w lokalu mieszkalnym jest jak najbardziej możliwe – oczywiście w tym celu należy podjąć odpowiednie kroki prawne. W pierwszej kolejności powinien się Pan zwrócić do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Wymagane bowiem może być uzyskanie stosownej opinii konserwatora bądź jego decyzji – pozwolenia na przeprowadzenie planowanych prac. Wszystko zależy od tego, czy obszar, na którym znajduje się nieruchomość, został wpisany do rejestru zabytków. U Miejskiego Konserwatora Zabytków z pewnością otrzyma Pan szczegółowe informacje.

 

Kolejnym krokiem będzie skierowanie do Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Krakowa wniosku o pozwolenie na budowę. Co do zasady bowiem wszelkie prace budowlane wymagają pozwolenia na budowę.

 

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sposób wyczerpujący normują przypadki, kiedy zamiast wniosku o pozwolenie na budowę wystarczy samo zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac. Wśród tych przypadków nie ma prac polegających na wybiciu nowego otworu okiennego. W związku z tym uważam, że będzie tu konieczne pozwolenie na budowę. Potwierdza to również orzecznictwo sądowe. Jak bowiem stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 czerwca 2000 r., sygn. akt II SA/Gd 414/98, nawet wybicie okna w miejscu, gdzie okno to pierwotnie istniało i następnie zostało zamurowane, należy traktować jako przebudowę obiektu budowlanego, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 

We wniosku o pozwolenie na budowę należy podać:

 

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko oraz adres),
 • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz
 • adres inwestycji.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z:
  • oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu,
  • ewentualnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi np. prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Miejski Konserwator Zabytków),
 2. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli brak jest lokalnego planu zagospodarowania.

 

Dodam tylko, że w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę przewidziane są opłaty skarbowe, które będzie Pan musiał ponieść.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć minus jeden =

23.02.2013

przede wszystkim potrzebna zgoda współwłaścicieli budynku

jack

»Podobne materiały

Kłótnia z sąsiadem o granice nieruchomości

Zatrudniony przeze mnie geodeta miał ustalić, jakie są granice mojej działki – okazało się, że ma ona trochę inne granice na mapie niż w terenie. Jeden z moich sąsiadów nie podpisał protokołu ustalenia przebiegu granic. Według protokołu geodety ów sąsiad postawił swój płot na mojej działce. Ki

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »