.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podział kosztów obsługi prawnej wspólnoty mieszkaniowej między właścicieli mieszkań

• Opublikowano: 30-07-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Wspólnota mieszkaniowa wystąpiła na drogę sądową przeciwko deweloperowi ze względu na liczne wady budowlane zakupionych lokali mieszkalnych. Wspólnota podjęła uchwałę o poniesieniu kosztów opłaty sądowej przez członków WM w wysokości posiadanego udziału. Po kilu miesiącach WM podjęła uchwałę w drodze indywidualnego zbierania głosów o podziale jednak na ilość lokali, a nie od udziału. Jeden z właścicieli zaskarżył uchwałę do sądu, podnosząc niezgodność zapisów uchwały z ustawą o własności lokali. Czy WM mogła podjąć uchwałę o równym podziale kosztów obsługi prawnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podział kosztów obsługi prawnej wspólnoty mieszkaniowej między właścicieli mieszkań

Obciążenie właścicieli kosztami

W pierwszej kolejności wskazać należy, że koszty zarządzania obciążają wszystkich właścicieli lokali według klucza, którym jest wielkość posiadanego przez nich udziału w nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048) „pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach”. Podstawowym kryterium określającym wysokość partycypacji w kosztach jest udział w strukturze prawnorzeczowej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział w strukturze prawnorzeczowej jest wartością stałą. Jest to norma o charakterze ius cogens, tj. norma bezwzględnie obowiązująca. Co do zasady nie jest możliwe zmodyfikowanie tego udziału, chyba że w umowie na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy („W wypadku gdy na podstawie jednej czynności prawnej dokonanej przez właściciela lub przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości następuje wyodrębnienie wszystkich lokali, wysokość udziałów, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio w umowie właściciel lub współwłaściciele”.). 

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej

Jedynie zwiększenie udziału w opłatach może dotyczyć lokali użytkowych. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 3 ustawy „uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. W doktrynie analizuje się możliwość zastosowania tego rozwiązania co do lokali mieszkalnych”. Według Iwony Szymczak:

 

„Gramatyczna wykładnia tego przepisu nie daje pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Wykładnia celowościowa i względy słusznościowe przemawiają jednak za takim rozszerzeniem na lokale mieszkalne, gdy sposób korzystania z nich powoduje zwiększenie kosztów zarządzania. Podobne wnioski płyną z analizy komparatystycznej. W prawie niemieckim jest możliwość określenia uchwałą większości innego kryterium podziału kosztów, gdy jest to uzasadnione sposobem korzystania lub generowania kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej przez niektórych właścicieli niezależnie od przeznaczenia lokalu (§ 16 (3) WEG). Uchwała w tym zakresie nie może mieć cechy uznaniowości, lecz powinna odzwierciedlać rzeczywisty wzrost kosztów ponad miarę wynikającą z przypadającego udziału oraz powinna dotyczyć indywidualnie oznaczonego lokalu . Przedmiotem takiej uchwały, podjętej na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy, nie jest ogólna zmiana wysokości udziału partycypacji w kosztach, lecz ustalenie jednorazowej kwoty dopłaty bądź elementów składowych zaliczki obciążonych większymi stawkami, np. wyższa stawka za metr kwadratowy z tytułu kosztów wywozu śmieci, sprzątania czy zużycia wody na nieruchomości wspólnej. Może też pojawić się specjalna kategoria kosztów, np. serwis i naprawa windy, jeśli klienci przychodzący do lokalu korzystają z windy. Wydaje się też zasadne obciążenie właścicieli lokali kosztami wywozu odpadów niesegregowanych, jeśli w tych lokalach nie dokonuje się selekcji odpadów (np. tzw. najem wakacyjny)” (Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2020, art. 12.).

 

Biorąc jednak pod uwagę opis stanu faktycznego, w mojej ocenie brak było możliwości obciążenia właścicieli lokali kosztami w sposób inny niż według wielkości udziału.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu