Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z dostępem do sieci kanalizacyjnej

Autor: Grzegorz Partyka • Opublikowane: 24.10.2020

Mam problem z uzyskaniem dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pięć lata temu w mojej miejscowości zakończono budowę kanalizacji. W roku 2003 rozpocząłem swoją inwestycją, czyli budowę domu, którą zakończyłem w roku 2006. W momencie zakupu działki i rozpoczęcia budowy zgłosiłem chęć przyłączenia się do kanalizacji istniejącemu wtedy komitetowi kanalizacyjnemu. Jak się później okazało, moje zgłoszenie nie zostało uwzględnione w projekcie kanalizacyjnym. Również przed rozpoczęciem budowy kanalizacji projekt nie został zaktualizowany, pomimo że budynek był już zamieszkały. Nadmienić należy, że inwestycja finansowana była z funduszy europejskich. Abym mógł obecnie wykonać przyłącze, trzeba wybudować 35 metrów brakującej sieci kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformowało mnie, że obecnie nie może wykonać sieci na swój koszt. Zaproponowano mi zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, na mocy której ja jako inwestor pokryłbym koszty wykonania sieci i jej projektu, które potem przedsiębiorstwo zwróciłoby mi w ratach rozłożonych na kilka lat. Chodzi o kilkanaście tysięcy złotych, które musiałbym wydać, a nie stać mnie teraz na to. Czy propozycja przedsiębiorstwa jest zgodna z przepisami prawa? Czy jest jakieś inne rozwiązanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z dostępem do sieci kanalizacyjnej

Umowa z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, a gmina powinna zapewnić budowę odpowiednich sieci, które umożliwią wykonywanie tych zadań. Niestety w praktyce zmuszenie gminy do wybudowania kanalizacji do Pana działki może być niemożliwe. Zatem powinien Pan zweryfikować, czy gmina ma plany rozbudowy kanalizacji w kierunku Pana nieruchomości. Jeżeli nie, to budową odpowiednich urządzeń może się zająć odbiorca usług, czyli Pan. Zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego gmina (ewentualnie spółka komunalna lub inny podmiot, który świadczy usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków w imieniu gminy) będzie mieć następnie obowiązek wykupienia od Pana wybudowanej sieci za kwotę określoną w umowie cywilnoprawnej. Wobec powyższego, stanowisko przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które Pan opisał w pytaniu, co do zasady jest prawidłowe.

 

Sieć kanalizacyjna a przyłącze

Proszę jednakże pamiętać o tym, że w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków czym innym jest sieć, a czym innym przyłącze kanalizacyjne. Sieć to przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, natomiast przyłączem jest „odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”. Definicja przyłącza została doprecyzowana w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. (III SZP 2/16). Stwierdzono wówczas, że przyłączem jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej, natomiast jeżeli na terenie nieruchomości nie ma studzienki, wówczas przyłączem jest odcinek od instalacji wewnętrznej do granicy nieruchomości. Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ koszt budowy przyłącza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, leży po stronie osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

Budowa na własny koszt albo oczekiwanie na inwestycje w gminie

Wracając do Pańskiego pytania: stanowisko przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Ani spółka, ani gmina nie mogą Pana zmusić do budowy kanalizacji na odcinku 35 metrów poza Pańską nieruchomością, natomiast jeżeli nie mają obecnie planów rozbudowy sieci, to z kolei Pan również nie ma narzędzi prawnych, by na nich taką inwestycję wymóc. Wobec tego, jeżeli chce Pan podłączyć swoją nieruchomość do kanalizacji, po Pana stronie będzie leżało przeprowadzenie odpowiedniej inwestycji. Proszę jednakże wcześniej sprawdzić, czy może w ciągu najbliższego roku czy kilku lat gmina nie planuje rozbudowy sieci w kierunku Pana domu, gdyż może się okazać, że warto będzie odczekać ten czas, aby gmina sama zajęła się niezbędnymi pracami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + IV =

»Podobne materiały

Przebieranie się w odzież roboczą zalicza się do czasu pracy

Czy pracodawca powinien uznać, że czas potrzebny na przebranie się w odzież roboczą przed pracą, a także we własne ubrania po pracy, jest zaliczany do czasu pracy? Jestem przekonany, że tak jest, ale nie mogę znaleźć odpowiednich przepisów – proszę więc o konkretne podstawy prawne.

 

Zastrzeżenia wobec policjanta wykonującego kontrolę

Wczoraj zostałem zatrzymany na kontrolę przez policję z powodu prowadzenia rozmowy przez telefon podczas prowadzenia samochodu. Nie przyjąłem mandatu. Przy spisywaniu wniosku przyznałem się do winy. Moje zastrzeżenia wzbudziło jednak zachowanie policjanta wykonującego kontrolę. Nie przedstawił mi si

 

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika?

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika państwowego (np. wypożyczalnia narzędzi)?

 

Gminna osoba prawna

Czy radny rady gminy może zasiadać w radzie nadzorczej spółki należącej do międzygminnego związku? Czy spółka z o.o. należąca do międzygminnego związku stworzonego przez 3 gminy jest gminną osobą prawną w kontekście art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym? W jaki sposób m

 

Odległość przystanku autobusowego od budynku

W pobliżu mojego domu stał przystanek autobusowy składający się z ławki, kosza na śmieci i słupa z rozkładem jazdy. Niedawno przeniesiono przystanek o kilka metrów, tak że teraz odległość przystanku autobusowego od budynku wynosi około 3 m. Pasażerowie nieraz stoją na mojej posesji, siadają na schod

 

Licencja na transport w testamencie

Czy w drodze testamentu (zapis w testamencie) mogę przejąć licencję na transport po zmarłym ojcu? Oboje z tatą prowadziliśmy firmy transportowe. Tata posiadał licencje na transport, ale w momencie kiedy dowiedział się, że jest śmiertelnie chory, sporządził u notariusza testament, w którym w całości

 

Odejście wspólnika spółki cywilnej a odpowiedzialność za długi spółki

Odeszłam ze spółki cywilnej, moje miejsce zajęła żona wspólnika. Rok temu wzięliśmy kredyt z banku. Po moim odejściu bank zgodził się na nowe raty, które zobowiązał się spłacić mój były wspólnik. Spisaliśmy oświadczanie, że zobowiązania spółki przejmują nowi wspólnicy. Czy w tej sytuacji bank m

 

Czy zaświadczenie o ciąży musi wydać ginekolog?

Czy zaświadczenie o ciąży może wydać jakikolwiek lekarz, czy musi to być ginekolog? Pracownica, którą zatrudniłem 15 marca (koniec umowy 15 czerwca), przebywa na L4 od połowy maja. L4 wystawia ginekolog z symbolem B. Gdy poprosiłem pracownicę o zaświadczenie, dostarczyła je podpisane przez specjalis

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »