.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Problem z dostępem do sieci kanalizacyjnej

• Autor: Grzegorz Partyka

Mam problem z uzyskaniem dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pięć lata temu w mojej miejscowości zakończono budowę kanalizacji. W roku 2003 rozpocząłem swoją inwestycją, czyli budowę domu, którą zakończyłem w roku 2006. W momencie zakupu działki i rozpoczęcia budowy zgłosiłem chęć przyłączenia się do kanalizacji istniejącemu wtedy komitetowi kanalizacyjnemu. Jak się później okazało, moje zgłoszenie nie zostało uwzględnione w projekcie kanalizacyjnym. Również przed rozpoczęciem budowy kanalizacji projekt nie został zaktualizowany, pomimo że budynek był już zamieszkały. Nadmienić należy, że inwestycja finansowana była z funduszy europejskich. Abym mógł obecnie wykonać przyłącze, trzeba wybudować 35 metrów brakującej sieci kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformowało mnie, że obecnie nie może wykonać sieci na swój koszt. Zaproponowano mi zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, na mocy której ja jako inwestor pokryłbym koszty wykonania sieci i jej projektu, które potem przedsiębiorstwo zwróciłoby mi w ratach rozłożonych na kilka lat. Chodzi o kilkanaście tysięcy złotych, które musiałbym wydać, a nie stać mnie teraz na to. Czy propozycja przedsiębiorstwa jest zgodna z przepisami prawa? Czy jest jakieś inne rozwiązanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Problem z dostępem do sieci kanalizacyjnej

Umowa z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, a gmina powinna zapewnić budowę odpowiednich sieci, które umożliwią wykonywanie tych zadań. Niestety w praktyce zmuszenie gminy do wybudowania kanalizacji do Pana działki może być niemożliwe. Zatem powinien Pan zweryfikować, czy gmina ma plany rozbudowy kanalizacji w kierunku Pana nieruchomości. Jeżeli nie, to budową odpowiednich urządzeń może się zająć odbiorca usług, czyli Pan. Zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego gmina (ewentualnie spółka komunalna lub inny podmiot, który świadczy usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków w imieniu gminy) będzie mieć następnie obowiązek wykupienia od Pana wybudowanej sieci za kwotę określoną w umowie cywilnoprawnej. Wobec powyższego, stanowisko przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które Pan opisał w pytaniu, co do zasady jest prawidłowe.

 

Sieć kanalizacyjna a przyłącze

Proszę jednakże pamiętać o tym, że w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków czym innym jest sieć, a czym innym przyłącze kanalizacyjne. Sieć to przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, natomiast przyłączem jest „odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”. Definicja przyłącza została doprecyzowana w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. (III SZP 2/16). Stwierdzono wówczas, że przyłączem jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej, natomiast jeżeli na terenie nieruchomości nie ma studzienki, wówczas przyłączem jest odcinek od instalacji wewnętrznej do granicy nieruchomości. Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ koszt budowy przyłącza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, leży po stronie osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Budowa na własny koszt albo oczekiwanie na inwestycje w gminie

Wracając do Pańskiego pytania: stanowisko przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Ani spółka, ani gmina nie mogą Pana zmusić do budowy kanalizacji na odcinku 35 metrów poza Pańską nieruchomością, natomiast jeżeli nie mają obecnie planów rozbudowy sieci, to z kolei Pan również nie ma narzędzi prawnych, by na nich taką inwestycję wymóc. Wobec tego, jeżeli chce Pan podłączyć swoją nieruchomość do kanalizacji, po Pana stronie będzie leżało przeprowadzenie odpowiedniej inwestycji. Proszę jednakże wcześniej sprawdzić, czy może w ciągu najbliższego roku czy kilku lat gmina nie planuje rozbudowy sieci w kierunku Pana domu, gdyż może się okazać, że warto będzie odczekać ten czas, aby gmina sama zajęła się niezbędnymi pracami.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Partyka
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu