.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odległość przystanku autobusowego od budynku

• Autor: Tomasz Kowalski

W pobliżu mojego domu stał przystanek autobusowy składający się z ławki, kosza na śmieci i słupa z rozkładem jazdy. Niedawno przeniesiono przystanek o kilka metrów, tak że teraz odległość przystanku autobusowego od budynku wynosi około 3 m. Pasażerowie nieraz stoją na mojej posesji, siadają na schodach prowadzących do domu – jest to dla mnie bardzo uciążliwe. Czy władze gminy miały prawo postawić przystanek tak blisko domu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odległość przystanku autobusowego od budynku

Budowa przystanku a pozwolenie na budowę

Co do zasady pozwolenie na budowę w przypadku realizacji zamierzeń budowlanych to obowiązek, wyjątkiem jest konieczność jedynie zgłoszenia budowy – w przypadkach wyraźnie wymienionych w ustawie. Pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa wiat i przystanków autobusowych.

 

Za budowę uznaje się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. Odbudowa to rodzaj budowy, w której powstaje nowy obiekt budowlany w miejsce dawnego obiektu budowlanego, który wcześniej uległ zniszczeniu. Rozbudowa z kolei to powstanie kolejnej nowej części obiektu budowlanego, który już istnieje, np. dobudowanie określonego fragmentu. Nadbudowa natomiast to zwiększenie wysokości istniejącego budynku budowlanego.

 

Wszystkie inne działania niemieszczące się z zakresie pojęciowym budowy będą wymagać pozwolenia na budowę, chyba że chodzi o przebudowę dróg – wtedy nie trzeba pozwolenia, ale konieczne jest zgłoszenie do właściwego organu. 

Przeniesienie przystanku autobusowego

Przeniesienie przystanku autobusowego można uznać ewentualnie za przebudowę, bo mogą się zmienić parametry techniczne i użytkowe obiektu (waga, rozmiar, kąt nachylenia poszczególnych elementów). Nie trzeba pozwolenia budowlanego, gdy przebudowuje się drogę, konieczne jednak jest zgłoszenie.

 

Jeżeli w zakresie prowadzonych prac budowlanych przeniesiono przystanek i nie zrobiono nic więcej, potrzebne było w mojej ocenie pozwolenie na budowę.

 

Stronami postępowania w sprawie wymagającej pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, czyli terenu w otoczeniu obiektu budowlanego. Strony postępowania trzeba powiadamiać. Powinien Pan zatem dostać informację o zamiarze przeniesienia przystanku autobusowego pod Pana domJeżeli strona nie brała bez własnej winy udziału w postępowaniu, może żądać wznowienia postępowania administracyjnego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uciążliwy przystanek autobusowy

Zarządcą dróg gminnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Posiada szereg kompetencji dotyczących administrowania drogami, w szczególności przeprowadzania robót interwencyjnych, zabezpieczających, utrzymania bezpieczeństwa na drogach.

 

Zarządca ma dwa zasadnicze obowiązki:

 

  1. uwzględniać uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. udostępnić nieodpłatnie gminie na jej wniosek część pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych.

 

O wstępnym lokalizowaniu przystanków autobusowych decyduje zatem rada gminy w drodze uchwały, a zarządca drogi podejmuje w tej materii ostateczną decyzję. Przepisy prawa rangi ustawowej nie określają dopuszczalnej odległości przystanku autobusowego od domu mieszkalnego; taki zapis powinien się znaleźć w uchwale rady gminy. Lokalizacja powinna być potwierdzona decyzją zarządcy drogi, z zachowaniem jednak bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Sugerowałbym zwrócenie się do zarządcy drogi z pytaniem, na jakiej podstawie odbyło się wspomniane przeniesienie przystanku, oraz zgłoszenie sprawy do starostwa powiatowego (tam udzielą też informacji, jak prowadzone było postępowanie w niniejszym zakresie, jeżeli do zgłoszenia budowy doszło lub jeżeli przeprowadzono postępowanie w tym zakresie).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Kowalski

Ukończył aplikację radcowską, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas praktyk w kancelariach prawnych, a także w trakcie pracy w urzędach administracji państwowej. Udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, zwłaszcza z prawa oświatowego oraz prawa budowlanego, a także w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących problematyki stosunków pracy nauczycieli oraz zatrudnienia w strukturach administracji państwowej.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu