.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nierozpoczęcie działalności gospodarczej założonej przed laty

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 24.10.2020

Mam 63 lata, od wielu lat pracuję na uczelni. Jednak przed 18 laty, chcąc sobie dorobić, zareagowałem na ogłoszenie pewnej firmy, która proponowała współpracę przy rozsyłaniu ofert pracy chałupniczej. Aby podjąć to dodatkowe zajęcie, założyłem działalność gospodarczą (taki był wymóg), uzyskałem REGON i zgłosiłem działalność w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS. Podczas załatwiania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wymagane było podanie daty rozpoczęcia działalności. Gdy stwierdziłem, że nie znam dokładnie takiej daty, to poinformowano mnie, że podaje się datę przybliżoną, a rozpoczęcie działalności będzie z chwilą uzyskania pierwszego dochodu. Działalności tej jednak nigdy nie rozpocząłem, ponieważ firma okazała się być nierzetelna. Byłem przekonany, że nie rozpocząłem działalności, bo nie miałem żadnego dochodu. Co roku wypełniałem PIT-37 jako etatowy pracownik uczelni. Dzisiaj zalogowałem się na platformę podatkową poprzez profil zaufany, aby sprawdzić swoje zeznanie podatkowe wypełnione przez US i aby je potwierdzić. Niestety zeznania nie było, natomiast zauważyłem wpis, cytuję: „W 2019 r. prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą (…) opodatkowaną na zasadach ogólnych, dlatego złóż zeznanie podatkowe PIT-36. Oprócz przychodów uzyskanych od płatników wykaż w nim wszystkie przychody uzyskane w 2018 r., które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym także uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej (…). Złóż PIT-36/PIT-36S”. Co mam z tym zrobić? Co teraz z moim PIT-em? Czy czekają mnie jakieś zaległe opłaty bądź kary? Co mi grozi ze strony ZUS? Jak się z tej sytuacji wyplątać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nierozpoczęcie działalności gospodarczej założonej przed laty

Niepodjęcie działalności gospodarczej a obowiązek w podatku dochodowym

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z tytułu samej rejestracji firmy w CEIDG nie uznaje się, że prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem PIT. Konieczne jest rzeczywiste wykonywanie tej działalności i osiąganie w jej ramach przychodu podatkowego. Jak stanowi art. 14 ust. 1 ustawy PIT – za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Ponadto w myśl art. 14 ust. 1c ustawy PIT za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

 

Natomiast z przedstawionego opisu sytuacji wynika, że poza samym zarejestrowaniem działalności nigdy Pan jej rzeczywiście nie wykonywał. Nie dokonał Pan żadnego wydania rzeczy, czy też świadczenia usługi, nie wystawił Pan żadnej faktury ani też nie otrzymał żadnej płatności z tytułu działalności gospodarczej. W rezultacie na gruncie podatku dochodowego nie wykonywał Pan działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu.

 

Pierwszy przychód z działalności gospodarczej

Słusznie zatem został Pan poinformowany, że rozpoczęcie działalności ma miejsce z chwilą uzyskania pierwszego przychodu. Jednakże Pan takiego przychodu nigdy nie uzyskał, co oznacza, że automatycznie nigdy tej działalności Pan rzeczywiście nie rozpoczął.

 

Przechodząc natomiast do komunikatu, który pojawił się na Pana platformie podatkowej, wskazać należy, że zgodnie z art. 45cd ustawy PIT z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach (PIT-11).

 

Sposób działania platformy podatkowej

W przypadku podatnika, który, oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacjach PIT-11, nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach – niedokonanie akceptacji lub odrzucenie udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja).

 

W konsekwencji powyższego US przygotowuje zeznanie podatkowe w oparciu o otrzymane informacje podatkowe. Taką informacją jest np. PIT-11, który pracodawca przekazuje zarówno do podatnika, jak i do właściwego urzędu skarbowego. Natomiast w zakresie pozostałych dochodów, w związku z którymi US nie otrzymuje takich informacji, US nie może samodzielnie dokonać takiego rozliczenia.

 

Dochodem, w zakresie którego US nie otrzymuje informacji i nie dokonuje przygotowania zeznania podatkowego, jest przychód z działalności gospodarczej. US bazuje w tym zakresie na danych znajdujących się w CEIDG. Pan nie wyrejestrował działalności gospodarczej w urzędzie gminy (miasta), w związku z czym nadal Pan tam figuruje. W rezultacie US w oparciu o dane CEIDG ma jedynie informację, że jest Pan zarejestrowanym przedsiębiorcą, co powoduje, że nie może opracować dla Pana zeznania podatkowego i dlatego też pojawił się Panu taki komunikat.

 

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG

Absolutnie nie oznacza to jednak, że musi Pan płacić jakiś podatek od działalności lub też że grożą Panu jakieś inne konsekwencje podatkowe. Skoro nie uzyskał Pan żadnego dochodu z działalności, to równocześnie nie może wystąpić żaden podatek. Normalnie w tym roku rozlicza Pan dochód ze stosunku pracy na PIT-37. Aby ten komunikat na platformie nie pojawiał się w przyszłości, powinien Pan wyrejestrować działalność gospodarczą w CEIDG. Oczywiście nie ma możliwości wykreślenia jej z datą wsteczną. Zostanie wykreślona z dniem złożenia wniosku.

 

Czy będą konsekwencje ze strony ZUS?

Złożenie formularza CEIDG-1 jest wystarczające zarówno dla US, jak i ZUS. Bowiem w przypadku ZUS mamy analogiczną sytuację, jak w zakresie podatku, tzn. nie osiągał Pan żadnych dochodów z działalności, a więc nie było podstawy do naliczania składek ZUS. Kary grożą jedynie za prowadzenie działalności bez rejestracji – w przypadku niewyrejestrowania działalności, pomimo jej nieprowadzenia, nie ma przewidzianych w przepisach żadnych kar.

 

W razie ewentualnej kontroli z ZUS, gdyby kwestionowano nieprowadzenie przez Pana działalności, będzie Pan to musiał wykazać. Może Pan przedstawić zeznania roczne PIT, gdzie nie ma żadnego dochodu z działalności. Może Pan również oprzeć się na oświadczeniach członków rodziny, którzy potwierdzą, że nigdy Pan takiej działalności faktycznie nie prowadził.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton