Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zastrzeżenia wobec policjanta wykonującego kontrolę

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 31.01.2015

Wczoraj zostałem zatrzymany na kontrolę przez policję z powodu prowadzenia rozmowy przez telefon podczas prowadzenia samochodu. Nie przyjąłem mandatu. Przy spisywaniu wniosku przyznałem się do winy. Moje zastrzeżenia wzbudziło jednak zachowanie policjanta wykonującego kontrolę. Nie przedstawił mi się mimo próśb oraz nie zdjął okularów przeciwsłonecznych. Czy mogę teraz podważyć mandat w świetle tych zastrzeżeń wobec policjanta? Czy mogę złożyć na niego skargę do prokuratury i komendanta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zastrzeżenia co do sposobu postępowania Policjanta przy wykonywaniu kontroli nie mają wpływu na zaistnienie wykroczenia, o jakim Pan pisze. Nie mają też wpływu na ustalenia tak policjanta, jak i sądu w tym zakresie.

 

Podważyć mandat to znaczy podważyć okoliczności, jakie były podstawą jego wystawienia. W sytuacji, gdy przyznał się Pan do rozmowy przez telefon komórkowy w czasie jazdy samochodem – sąd raczej nie da wiary temu, że jednak nie rozmawiał Pan przez telefon, jadąc i kierując samochodem. Będą Pana słowa zaprzeczenia przeciwko słowom policjanta oraz Pana przyznaniu się.

 

Skarga do prokuratury nie przeniesie Panu raczej nic pozytywnego. Musiałoby dojść do przestępstwa, aby prokuratura tym się zajęła. A jak nie ma przestępstwa, to prokuratura prześle Pana pismo do komendanta jako skargę na policjanta.

 

Ewentualne uchybienia policjanta przy rozpoczęciu kontroli drogowej mogą stanowić podstawę do poinformowania o tym jego przełożonego i wskazania, że dopuścił się on złamania przepisów w zakresie trybu przeprowadzenia kontroli drogowej.

 

Składając zawiadomienie, należałoby wskazać datę zaistnienia tych uchybień, przy jakiej okazji to miało miejsce oraz na czym polegało (według Pana na nieprawidłowym przedstawieniu się lub w ogóle braku przedstawienia się, a dodałbym do tego nieprzedstawienie legitymacji w taki sposób, aby mógł Pan zapisać jego imię, nazwisko, stopień oraz nazwy organu, który wydał legitymację).

 

Okulary przeciwsłoneczne to kwestia dosyć problematyczna. Przepisy nie zabraniają policjantowi przeprowadzania kontroli przy założonych okularach przeciwsłonecznych ani nie nakazują policjantowi ich zdjęcia w razie kontroli drogowej.

 

Tryb postępowania policjanta przy kontroli drogowej nie jest przypadkowy, ale wynika z obowiązujących przepisów prawnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 18 lipca 2008 r. wskazuje sposób postępowania Policjanta w razie dokonywania kontroli drogowej. Według tego rozporządzenia:

 

„§ 4. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:

 

  • policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;
  • policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.

 

Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

 

Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.

 

Zasad tych nie stosuje się w razie zatrzymania pojazdu:

 

1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych;

2) co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa;

3) jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo.

 

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu.

 

Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:

 

1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;

2) doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia;

3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;

4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;

5) przeprowadzenia czynności procesowych”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki