Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 16.08.2017

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika państwowego (np. wypożyczalnia narzędzi)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pani pytanie nie jest łatwa, ponieważ trudno ustalić status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ogóle. Na pewno jest to kierownik tzw. powiatowych służb, inspekcji i straży. Ci jednak nie są związani zakazami nakazami, które funkcjonują wobec pracowników samorządu powiatowego. Nie są nimi po prostu. Podlegają natomiast reżimowi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 1 lit. c ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska kierownicze: kierownika urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej. Zgodnie z art. 4 cyt. ustawy osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

 

Przepis ten nie rozróżnia działalności gospodarczej kolidującej z wykonywanymi funkcjami i ten niezwiązanej z funkcją. Osoba taka nie może prowadzić działalności gospodarczej w ogóle.

 

Jeśli chodzi o zakwalifikowanie powiatowego inspektora do grona osób, o których mowa w cytowanych wyżej przepisach, to wyjaśniając tę kwestię, najlepiej oprzeć się na sądowym wywodzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyjaśnia tę sprawę następująco (wprawdzie w odniesieniu do składania oświadczeń majątkowych, jednak krąg podmiotów objętych zakazem i składaniem oświadczeń majątkowych w tym zakresie pokrywa się): „Podstawę obowiązku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego złożenia oświadczenia majątkowego należy natomiast upatrywać, jak trafnie wskazał organ pierwszej instancji, w przepisie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym zobowiązani są m.in. kierownicy urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej, przy czym – w związku z omówionym wyżej usytuowaniem w strukturze powiatowej administracji zespolonej i zwierzchnictwem starosty – oświadczenie to powinno być przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego złożone staroście powiatu”. Tak wyjaśniono tę kwestię w wyroku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Op 391/16.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus cztery =

»Podobne materiały

Podział spółki z o.o. w przypadku rozwodu

Mąż jest właścicielem jednoosobowej spółki z o.o., która powstała w trakcie trwania małżeństwa za pieniądze ze wspólnego majątku. Początkowo kapitał był niski, ale później sukcesywnie podwyższany. Jak wyceniane są udziały w przypadku podziału majątku małżonków z powodu rozwodu? Czy wliczany jest rów

 

Mąż zarabia dużo, żona mało – co ze wspólnym majątkiem?

Od 10 lat jestem żonaty, mamy jedno dziecko. Mieszkamy w domu odziedziczonym po moich rodzicach. Od pewnego czasu nie układa nam się w małżeństwie i żona cały czas mnie straszy rozwodem. Chyba byłbym skłonny jej ten rozwód dać, ale problem widzę w ewentualnym podziale majątku. Pracuję za granicą i d

 

Uciążliwy zapach z ubojni zwierząt a powództwo negatoryjne i powództwo o odszkodowanie

W bliskim sąsiedztwie naszej nieruchomości istnieje ubojnia zwierząt. Po uboju rozchodzi się na całą miejscowość uciążliwy zapach. Mogą to potwierdzić wszyscy mieszkańcy. Co możemy z tym zrobić? Czy możemy podać właścicieli ubojni do sądu? Jeśli tak, to o co ich pozwać?

 

Utracenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Posiadałam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Utraciłam je na skutek zaległości czynszowych (długi wynoszą ok. 3000 zł), zostałam eksmitowana. Wkład mieszkaniowy wyceniam na ok. 40 000 zł. Jak mogę odzyskać prawo do mieszkania?

 

Czy można jeździć smartem bez prawa jazdy?

Mam 25 lat i kartę motorowerową. Czy mogę jeździć smartem bez prawa jazdy?

 

Wejście do spółki spadkobierców zmarłych wspólników

Czy dwuosobowa spółka może dalej prowadzić działalność jeśli nastąpi śmierć obydwu wspólników, a umowa spółki miała zapis, że spadkobiercy mogą wejść w miejsce zmarłych wspólników? Czy w dwuosobowej spółce cywilnej, której wspólnicy są małżonkami, będzie można prowadzić dalej działalność, jeśli umrz

 

Zasiłek macierzyński przy obniżonych składkach ZUS

Od maja prowadzę 1-osobową działalność gospodarczą. Odprowadzam obniżone składki ZUS. W tej chwili jestem w ciąży, planowany poród na koniec kwietnia. W jaki sposób podwyższyć składki, żeby w wypadku choroby/problemów móc otrzymać zasiłek chorobowy, a później zasiłek macierzyński? Jakie konkretnie k

 

Sprzedaż samochodu na Allegro za 97 zł – cena 1000-krotnie niższa od wartości rynkowej

Kilka dni temu wystawiłam na sprzedaż na Allegro samochód w kwocie 97 zł (wystawiając samochód, wpisałam kolejno: dziewięć, siedem, kropka, zero, zero, zero) zamiast, oczywiście, 97 000 zł. Zanim się zorientowałam, że system źle odczytał wpisaną przeze mnie cenę, ktoś już kliknął „Kup Ter

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »