Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 16.08.2017

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika państwowego (np. wypożyczalnia narzędzi)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pani pytanie nie jest łatwa, ponieważ trudno ustalić status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ogóle. Na pewno jest to kierownik tzw. powiatowych służb, inspekcji i straży. Ci jednak nie są związani zakazami nakazami, które funkcjonują wobec pracowników samorządu powiatowego. Nie są nimi po prostu. Podlegają natomiast reżimowi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 1 lit. c ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska kierownicze: kierownika urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej. Zgodnie z art. 4 cyt. ustawy osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą  prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

 

Przepis ten nie rozróżnia działalności gospodarczej kolidującej z wykonywanymi funkcjami i ten niezwiązanej z funkcją. Osoba taka nie może prowadzić działalności gospodarczej w ogóle.

 

Jeśli chodzi o zakwalifikowanie powiatowego inspektora do grona osób, o których mowa w cytowanych wyżej przepisach, to wyjaśniając tę kwestię, najlepiej oprzeć się na sądowym wywodzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyjaśnia tę sprawę następująco (wprawdzie w odniesieniu do składania oświadczeń majątkowych, jednak krąg podmiotów objętych zakazem i składaniem oświadczeń majątkowych w tym zakresie pokrywa się): „Podstawę obowiązku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego złożenia oświadczenia majątkowego należy natomiast upatrywać, jak trafnie wskazał organ pierwszej instancji, w przepisie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym zobowiązani są m.in. kierownicy urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej, przy czym – w związku z omówionym wyżej usytuowaniem w strukturze powiatowej administracji zespolonej i zwierzchnictwem starosty – oświadczenie to powinno być przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego złożone staroście powiatu”. Tak wyjaśniono tę kwestię w wyroku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Op 391/16.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus X =

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »