.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wpływ orzeczenia lekarskiego na zawodowe prawo jazdy

• Opublikowano: 02-08-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Mam prawo jazdy zawodowe (kod 95) ważne przez 4,5 roku. Czy lekarz medycyny pracy może cofnąć moje uprawnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wpływ orzeczenia lekarskiego na zawodowe prawo jazdy

Badania uprawniające do pracy

Orzeczenie, którym się Pan legitymuje, zostało wydane na podstawie art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201). Zgodnie z tym przepisem „kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy” (ust. 1). Natomiast same badania z pewnymi wyjątkami wskazanymi w ustawie są wykonywane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Oprócz zwykłych badań – jak każdy pracownik – podlega Pan również badaniom, które zmierzają do ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badania lekarskie co do zasady przeprowadzane są:

1) co 5 lat – do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat,

2) co 30 miesięcy – po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia.

 

Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.

Konieczność uzyskania orzeczenia lekarskiego

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przepisy Kodeksu pracy wśród badań lekarskich mających na celu ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku (badań profilaktycznych) wyróżniają badania: wstępne, okresowe i kontrolne. Przepisami wykonawczymi do Kodeksu pracy w zakresie badań lekarskich profilaktycznych są regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia wykonawczego do Kodeksu pracy brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy potwierdza się w zaświadczeniu lekarskim, którego wzór określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

Odnośnie do możliwości cofnięcia orzeczenia dotyczącego zdolności do pracy na stanowisku kierowcy należy zastanowić się, dlaczego musi Pan ponownie odbyć badania przed upływem terminu ważności tych poprzednich. Widocznie zaszła konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych. Wówczas brak orzeczenia o zdolności do pracy spowoduje brak możliwości dopuszczenia do pracy na zajmowanym stanowisku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu