.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Opłata za pobyt rodzica w DPS-ie

• Opublikowano: 02-08-2023 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

W dniu 28 marca 2023 r. otrzymałam pocztą umowę zobowiązującą do ponoszenia płatności za pobyt ojca w DPS-ie, w której zawarto zapis, że zostaje ona zawarta od 23 marca 2023 r., a obowiązek opłaty pobytu powstaje z dniem 19 stycznia 2023 r., bo od tego dnia tata został umieszczony w DPS-ie. Wynika z tego, że nałożono na mnie obowiązek poniesienia kosztów wstecz. Czy MOPS może żądać ode mnie zapłaty za miniony okres? Czy mam prawo płacić od momentu podpisania umowy? Pytałam pracownika MOPS-u, czy będę obciążona kosztami wstecz – otrzymałam odpowiedź, że nie. Dlatego też jestem zaskoczona tą sytuacją. Nadmienię, że brat w umowie ma zawarty zapis o płatności od kwietnia 2023 r. Czy takie rozbieżności są zgodne z prawem? Nie podpisałam jeszcze umowy i chcę wystąpić z pismem o zmianę zapisów w umowie na obowiązek zapłaty za pobyt taty w DPS-ie od 1 kwietnia 2023 r.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Opłata za pobyt rodzica w DPS-ie

Rozpoczęcie obowiązywania umowy

Zgodnie z żelazną rzymską zasadą prawa, która została przyjęta przez wszystkie cywilizowane systemy prawne, a która określa zakaz retroaktywności prawa – lex retro non agit, czyli „prawo nie działa wstecz”. Innymi słowy, niemożliwe jest stosowanie prawa wstecz, a zatem tworzenie i stosowanie prawa, które odnosiłoby się do wydarzeń mających miejsce przed jego wejściem w życie. Ma to zastosowanie także do postanowień umownych, które tworzą prawa i obowiązki stron na przyszłość (a więc od daty zawarcia umowy), a nie wstecz.

 

Nie można podpisać umowy 30 marca z mocą obowiązującą od 1 stycznia, ponieważ 1 stycznia nikt nie miał jeszcze pojęcia, że będą go obowiązywały zapisy umowy stworzonej trzy miesiące później. Czynności prawne wywołują nie tylko skutki w nich wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Natomiast oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Tym samym trudno uznać za możliwe zawarcie umowy ze zobowiązaniem wstecznym, gdyż przed zawarciem umowy oświadczenie woli usługodawcy (DPS-u) nie mogło być skutecznie przedstawione usługobiorcy (Pani).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nieważność umowy z datą wsteczną

Zgodnie z art. 58 § 1–3 Kodeksu cywilnego „Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna jest również czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana”.

 

Umowa mogła wiązać Panią przed jej zawarciem w formie pisemnej, albowiem przepisy nie zawsze przewidują formę pisemną dla określonych umów. Panią i DPS mogła wcześniej wiązać umowa w formie ustnej, jeżeli usługi rzeczywiście były świadczone. Nie zmienia to jednak faktu, że umowa w formie pisemnej jest zawierana w dniu jej podpisania i obowiązuje albo od dnia jej podpisania, albo od późniejszej, wskazanej w umowie daty. Jeżeli umowa nie zawierała np. zapisu typu:

 

„Porozumienie stron

Strony zgodnie potwierdzają, że:

a. doszły do porozumienia co do wszystkich postanowień niniejszej umowy w dniu 19 stycznia 2023 roku,

b. od dnia ustalenia wszystkich postanowień niniejszej umowy Strony przystąpiły do jej realizacji,

c. poniżej spisują uzgodnione postanowienia umowy celem ich udokumentowania na piśmie”.

 

To postanowienie umowy (par. 4), iż zobowiązanie do opłat obowiązuje od 19 stycznia 2023 r., jest nieważne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu