.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powództwo wzajemne w sprawie o alimenty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.09.2016 • Zaktualizowane: 04.03.2021

Czy można złożyć pozew o podwyższenie alimentów na studiującą córkę (21 lat) w ramach sprawy założonej przez jej ojca dotyczącej zniesienia bądź obniżenia alimentów? Zebrane dowody w sprawie wskazują, że sytuacja materialna ojca jest znacznie lepsze, niż to przedstawiał. Jeżeli jest to możliwe, to w jakiej formie złożyć pozew i czy konieczne jest wniesienie opłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powództwo wzajemne w sprawie o alimenty

Powództwo wzajemne w odpowiedzi na pozew

W przedmiotowej sprawie ma Pani prawo złożyć powództwo wzajemne. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Co istotne, prócz odpowiedzi na pozew – którą musi Pani wnieść, dla należytej dbałości o swoje interesy, w terminie zakreślonym przez sąd, nie później jak do czasu pierwszej rozprawy – winna Pani także wnieść powództwo wzajemne do czasu pierwszej rozprawy.

 

Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu głównego. Innymi słowy wnosi Pani powództwo wzajemne do tego sądu, z którego otrzymała Pani pozew od zobowiązanego.

Opłata sądowa od powództwa wzajemnego

Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego. Innymi słowy, jeżeli żąda Pani podwyższenia alimentów, to winna Pani uiścić na rachunek sądu, w którym powództwo Pani składa, opłatę sądową w kwocie 5% od wartości rocznej różnicy dochodzonej przez Panią. Innymi słowy, jeżeli obecnie otrzymuje Pani np. 400 zł, a żądać będzie Pani alimentów w kwocie 600 zł, to 200 zł x 12 = 2400 zł. Od 2400 zł obliczamy 5%, co daje kwotę 120 zł. Opłata sądowa od powództwa wzajemnego wynosi zatem 120 zł (w opisanym powyżej przypadku). Dowód uiszczenia opłaty winien być dołączony do powództwa wzajemnego.

Jak wnieść powództwo wzajemne?

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników.

 

Pismo powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 

  1. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)

 

Z chwilą doręczenia pozwu pozwany może wytoczyć przeciw powodowi powództwo wzajemne.

 

Pod określeniem stron postępowania proszę wskazać wartość przedmiotu sporu, tj. 12 x różnica, o której była mowa wyżej.

 

Reasumując, w sprawie o obniżenie lub uchylenie alimentów może Pani żądać podwyższenia alimentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus sześć =

27.06.2017

Zgadza się, pozew o podwyzszenie alimantów na dzieci (w tym także pozew wzajemny) jest wolny od opłat.

susi

21.10.2016

Pozew o podwyższenia alimentów jest wolny od opłaty sądowej. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ponosi kosztów sądowych.

Łukasz

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl