.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wypłata pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc

• Data: 12-12-2023 • Autor: Radca prawny Hanna Żurowska

W artykule omawiane są zasady dotyczące wypłaty emerytury w przypadku, gdy pracownik nabywa prawa emerytalne w trakcie miesiąca. Przykładem jest sytuacja, gdy uprawnienia emerytalne nabyte zostały 11 listopada, a stosunek pracy zakończony 25 listopada, co rodzi pytanie o moment, od którego należy się wypłata emerytury. Z tą późniejszą datą wystawiono świadectwo pracy, które wysłano do ZUS-u 9 grudnia. Pracownik otrzymał pierwszą emeryturę w grudniu. Gdyby świadectwo pracy zostało wysłane już na przykład 26 listopada, czy pracownikowi przysługiwałaby pierwsza emerytura za listopad, czy musi też tu być pełny miesiąc? Jeżeli tak, to od jakiego dnia, od 11 czy od 25 listopada – takie pytania zadaje nasz klient.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypłata pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc

Fot. Fotolia

Od jakiego dnia wypłaca się pierwszą emeryturę?

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w art. 129 ustawy, który brzmi:

Art. 129. 1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.

Jednak jest też przepis:

Art. 118. 1. Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji (…).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawieszenie prawa do emerytury lub renty

Wypłata emerytury lub renty nie przysługuje za okres, w którym prawo do tego świadczenia zostało zawieszone. Zawieszenie prawa może mieć miejsce w szczególności w następujących przypadkach:

  • zawieszeniu, z mocy prawa, podlega prawo do emerytury z powodu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego; w tym przypadku zawieszenie prawa do świadczenia zachodzi bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta (art. 103 ust. 2a u.e.r.);
  • zawieszeniu, na wniosek emeryta lub rencisty, może ulec prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przysługującej jednej osobie uprawnionej (art. 103 ust. 3 u.e.r.);
  • zawieszeniu ulega prawo do emerytury lub renty w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby, wskazanych w ustawie emerytalnej, chyba że przychód osiąga emeryt, który ukończył 60 lat w przypadku kobiety oraz 65 lat w przypadku mężczyzny (art. 103 ust. 1 i art. 104 u.e.r.).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy wypłata emerytury następuje od dnia nabycia prawa do świadczenia?

Prawo do emerytury lub renty powstaje z mocy prawa, po spełnieniu wymaganych warunków.

Wypłata nie zawsze przysługuje jednak od dnia nabycia prawa do świadczenia. Ustalone świadczenie emerytalne lub rentowe należne jest, co prawda, poczynając od dnia powstania prawa, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Jeśli więc np. wniosek o ustalenie prawa zostanie zgłoszony 5 miesięcy po dniu nabycia prawa do świadczenia (z mocy ustawy), świadczenie nie jest należne za okres sprzed miesiąca zgłoszenia wniosku.

Wracając do opisanej sytuacji, pracownik nabył uprawnienia emerytalne w dniu 11 listopada, ale do 25 listopada pracował, zatem ewentualnie od 25 listopada możliwa byłaby wypłata emerytury. Jednak z uwagi na wyżej cytowane przepisy świadczenie przysługuje nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, czyli w opisanym wypadku od grudnia.

Dodam tylko, że jeżeli wniosek byłby złożony w grudniu, to wypłata z ZUS-u przysługiwałaby tylko od dnia rozwiązania umowy o pracę, czyli stosunkowo za 5 dni listopada.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1

Przejście na emeryturę po długiej karierze zawodowej. Pan Jan, pracownik korporacji, osiągnął wiek emerytalny 15 kwietnia, ale kontynuował pracę aż do 30 kwietnia. Złożył wniosek o emeryturę 1 maja. Zgodnie z przepisami, jego pierwsza emerytura zostanie wypłacona za miesiąc maj, pomimo że uprawnienia nabył już w kwietniu.

 

Przykład 2

Praca dorywcza a prawo do emerytury. Pani Maria, nauczycielka na emeryturze, podjęła dorywczą pracę jako korepetytorka od września do listopada. Nie zgłosiła tego do ZUS-u, myśląc, że nie wpłynie to na jej emeryturę. Jednakże z powodu tych dodatkowych zarobków jej prawo do emerytury za listopad zostało zawieszone, co zaskoczyło ją, gdy otrzymała niższy świadczenie za ten miesiąc.

 

Przykład 3

Przedwczesne złożenie wniosku o emeryturę. Pan Krzysztof, właściciel małej firmy, zdecydował się przejść na emeryturę w wieku 65 lat. Nabył prawo do emerytury 20 sierpnia, ale złożył wniosek już 1 lipca. Mimo wcześniejszego złożenia wniosku, jego pierwsza emerytura została wypłacona dopiero za miesiąc wrzesień, ponieważ prawo do świadczenia nabył w sierpniu.

Podsumowanie

Podsumowując, wypłata pierwszej emerytury za niepełny miesiąc jest regulowana przez specyficzne przepisy. Kluczowe jest tutaj zrozumienie, że emerytura przysługuje od dnia nabycia prawa do świadczenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Równie istotna jest świadomość, że prawa do emerytury mogą być zawieszone w określonych sytuacjach.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących emerytur? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych on-line oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby upewnić się, że Twoje przejście na emeryturę przebiegnie gładko i zgodnie z prawem. Aby się z nami skontaktować, wypełnij formularz spod tego tekstu.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus pięć =

Na to samo zwróciłem uwagę co Anna i chyba mamy rację!

zbyszek

Witam,
Chyba wkradł się błąd w ostatnim akapicie, jeśli dobrze zrozumiałam wyjaśnienie- powinno być," gdyby został złożony w LISTOPADZIE"

Anna

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu