.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż wysyłkowa a rejestracja w BDO

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu. Jest to sprzedaż wysyłkowa – kupuję części samochodowe w polskich hurtowniach, następnie sprzedaję je klientom i wysyłam do nich kurierem na terenie kraju. Wytwarzam śmieci komunalne, które wyrzucam z tymi domowymi. Towar pakuję w folię stretch i, jak potrzeba, używam fragmentów kartonów. Czy muszę rejestrować się w BDO?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż wysyłkowa a rejestracja w BDO

Fot. Fotolia

Aktualnie w Polsce zmianie uległy przepisy dotyczące rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych) i do końca roku większość zwykłych przedsiębiorców w tym kraju będzie musiała wpisać się do tego rejestru. Wpis do rejestru BDO następuje na wniosek. Zakres obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wpis do rejestru wyznacza art. 50 ust. 1, obejmując nim wyszczególnione w tym ustępie rodzaje działalności prowadzonej na podstawie komentowanej ustawy o odpadach (pkt 5) lub na podstawie pięciu innych ustaw zaliczanych do prawa o odpadach. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem legalności wykonywania działalności objętej kolejnymi punktami z art. 50 ust. 1. W zasadzie wyjątek od tej ustawy stanowi obrót zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Polega on na tym, że wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi uzyskać wpisu do rejestru, jeżeli autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru.

 

Czym grozi prowadzenie działalności bez wpisu do BDO?

Niezłożenie wniosku o wpis do rejestru jest wykroczeniem z art. 179 ustawy o odpadach i koniecznie należy o tym pamiętać. Prowadzenie działalności wymagającej wpisu do rejestru bez takiego wpisu jest deliktem administracyjnym z art. 194 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach. Różnica między wykroczeniem a deliktem administracyjnym polega na tym, że wykroczeniem z art. 179 jest samo niezłożenie wniosku o wpis wbrew obowiązkowi określonemu w art. 50 ust. 1, natomiast deliktem administracyjnym z art. 194 ust. 1 pkt 5 jest prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu. Jeżeli podmiot nie składa wniosku o wpis i prowadzi działalność bez wpisu, odpowiada zarówno za wykroczenie, jak i za delikt administracyjny.

 

Częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (art. 79 ustawy o odpadach) jest rejestr podmiotów:

 

 1. wprowadzających produkty,
 2. wprowadzających produkty w opakowaniach,
 3. gospodarujących odpadami.

 

Rejestr jest prowadzony przez marszałka województwa w systemie teleinformatycznym.

 

Pana działalność polega na prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej części samochodowych w ramach jednoosobowej działalność gospodarczej prowadzonej w mieszkaniu. Kupuje Pan części w polskich hurtowniach i wysyła je kurierem klientom na terenie kraju. Wytwarza Pan śmieci komunalne, które oddaje Pan razem z tymi domowymi. Towar pakuje Pan w folię stretch i czasem we fragmenty kartonów.

 

Wskazać należy zatem, że jest Pan niejako pośrednikiem w tej sprzedaży, bowiem przez Pańskie ręce przechodzi towar, którego Pan nie wytwarza. Zasadnicze pytanie jest takie: czy przepakowuje Pan ten towar? W Pańskim przypadku będziemy mieć do czynienia tylko i wyłącznie z aspektem opakowań i tak należy wskazać, że zgodnie z ustawą wpisowi do rejestru BDO podlega:

 

„6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 51) – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,

b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:

– odpadów opakowaniowych,

– produktów w opakowaniach,

c) eksportujących:

– odpady opakowaniowe,

– opakowania,

– produkty w opakowaniach,

d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,

e) wprowadzających opakowania,

f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

g) przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.”

 

Kto nie podlega wpisowi do BDO?

Co prawda, należy wskazać, że dostarcza Pan towary w opakowaniach, produkty w rozumieniu tej ustawy. Ustawa zakłada jednak również i wykluczenia, które w mojej ocenie stanowią dla Pana szansę na uniknięcie wpisu:

 

„2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady;

5) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.”

 

Odnośnie zaś tego należy wskazać, że ten przepis jest na tyle niedokładny i na tyle niejasny, że będzie on przedmiotem wielu orzeczeń sądowych, bowiem wielu przedsiębiorców właśnie na jego podstawie będzie chciało uniknąć wpisu do tego rejestru. Jednak w mojej ocenie jest to trochę igranie z konsekwencjami, bowiem konsekwencje z tego tytułu mogą być daleko idące. Towar otrzymany od Pana jest w jakiś sposób zapakowany, czy to folia, czy też karton i sądzę, że niektórzy mogą chcieć uznać Pana za wprowadzającego opakowania. Opakowaniem nie jest tylko oryginalne pudełko producenta, a wszystko to, w co towar zapakowany jest później w dalszej odsprzedaży. Opłata roczna i rejestrowa dla mikroprzedsiębiorców, a takim Pan zapewne jest lub za takiego będzie Pan uznany, wynosi 100 zł. Kara za brak wpisu do rejestru wynosi zaś minimum 5000 zł, a może sięgać nawet do miliona złotych.

 

Możliwość uniknięcia wpisu do rejestru BDO z uwagi na zwolnienie przedmiotowe

Dodatkowym atutem dla Pana jest możliwość uniknięcia wpisu do rejestru z uwagi na zwolnienie przedmiotowe, a dotyczy ono ilości odpadów wprowadzonych na rynek. Ze zwolnienia przedmiotowego mogą korzystać podmioty w przypadku niektórych rodzajów odpadów, jeżeli nie przekroczą one określonej ilości. Wykaz tych odpadów wraz z określeniem wagi znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, i są to m.in.:

 

 • odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 100 kilogramów rocznie;
 • materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton rocznie;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie;
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 5 kg;
 • inne baterie i akumulatory – 5 kg;
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze - do 100 kilogramów rocznie;
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton rocznie;
 • szkło – do 5 ton rocznie;
 • tworzywa sztuczne - do 5 ton;
 • drewno – do 5 ton rocznie.

 

Dlatego w mojej ocenie nie musi Pan uzyskiwać wpisu do rejestru. Nie jest Pan z mocy ustawy zobowiązany do ewidencjonowania odpadów, a więc nie podlega Pan też pod rejestr BDO, bowiem nie przekracza Pan norm ilościowych. Pozostałe odpady należałoby traktować jako odpady komunalne. Jeżeli zaś np. zechce Pan wymienić świetlówki w siedzibie swojej firmy i nie zleci Pan tego firmie zewnętrznej, to musi Pan uzyskać wpis do rejestru. Jeśli mówimy tylko o przedmiotach wymienionych wyżej – nie ma Pan już takiego obowiązku.

Co do kosztów rejestracji, to będzie to w Pana przypadku 100 zł i 100 zł wynosi opłata roczna. W pierwszym roku nie zapłaci Pan opłaty rocznej, bo opłaci Pan rejestrację.

 

Zagadnienie jest dość szerokie i problematyczne i naprawdę wszystko będzie się klarować w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pojawią się orzeczenia sądowe i tym podobne.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero minus VIII =

30.09.2021

JSQ ma rację, powyższa porada jest moim zdaniem niepoprawna. Co innego wytwarzanie odpadów, a co innego wprowadzanie produktów w opakowaniach.

mirosław

14.04.2020

Może się mylę, ale chyba nie do końca porada jest właściwa. Pytający wyraźnie napisał, że towar z hurtowni owija dodatkowo folią stretch oraz ewentualnie dokłada kawałki kartonu, więc dodatkowo zabezpiecza towary na czas wysyłki. W tej sytuacji, jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i deklaruje właśnie użyte przez siebie kawałki kartonu oraz folię stretch. Ponadto zwolnienie w jednym zakresie (np. przedmiotowe, ze względu na niewielką ilość wytwarzanych przez siebie odpadów), nie wyklucza konieczności rejestracji w innym zakresie (tu: wprowadzający produkty w opakowaniach). Na infolinii BDO mówią wprost, że według wytycznych, jakie otrzymali, wszystkie sklepy internetowe mają się wpisać do bazy jako wprowadzający.

JSQ

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl