Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie osoby starej i chorej w DPS bez jego zgody

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 02.03.2020

Sprawa dotyczy umieszczenia chorego w DPS bez jego zgody. Kilkanaście lat temu otrzymałam darowiznę od wujostwa, mieli oni w akcie notarialnym zapisane dożywotnie użytkowanie. Wuj zmarł, a od pewnego czasu ja mam poważny problem z ciocią. Ona jest osobą starszą, chora, między innymi ma głębokie otępienie, nie dba o dietę, higienę, ani tym bardziej o dom. Ma trudny charakter, często wyzywa mnie, ubliża, podnosi na mnie rękę. Ostatnio do domu wpuściła ludzi z marginesu społecznego, zrobiła z domu melinę. Lekarze mówią, że powinna trafić do DPS, gdyż wymaga całodobowej opieki, ale ona nie wyraża zgody. Kto ją może sądownie umieścić w DPS lub ubezwłasnowolnić? Wuj był jedynakiem, rodzeństwo cioci nie żyje, nie posiadali dzieci.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umieszczenie osoby starej i chorej w DPS bez jego zgody

Fot. Fotolia

Zapewnienie osobie niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu całodobowej opieki

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”. Tę regulację uzupełnia ust. 4 art. 54, w którym znajdujemy taką oto zasadę: „ W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora”.

Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej wymaga jej zgody

Artykuł 54 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej jednoznacznie wskazuje, że umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej wymaga przede wszystkim jej zgody, zaś jej brak powoduje zaangażowanie w sprawę sądu lub prokuratora.

 

Podobne zasady ustanowione zostały w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Mianowicie, osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu pomocy społecznej (art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają jednak zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody. Z wnioskiem takim może wystąpić również kierownik szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywająca w nim osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, natomiast nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu. Ponadto jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy (art. 39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

Ubezwłasnowolnienie osoby w celu umieszczenia jej w domu pomocy społecznej

Skoro ciotka nie została dotąd ubezwłasnowolniona, zatem nie ma przedstawiciela ustawowego i podejmuje decyzje samodzielnie. Kodeks cywilny wyróżnia dwie postaci ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe. Pierwsze następuje w sytuacji, gdy osoba, która ukończyła 13 lat, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych; drugie – gdy osoba pełnoletnia niewymagająca całkowitego ubezwłasnowolnienia potrzebuje pomocy do prowadzenia jej spraw z tych samych powodów co wyżej wymienione. Postępowanie w sprawie ubezwłasnowolnienia prowadzi sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (przy braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca pobytu) osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania mogą zgłosić małżonek takiej osoby, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jak również przedstawiciel ustawowy (art. 545 K.p.c.) i prokurator. Postępowanie w sprawie ubezwłasnowolnienia toczy się z udziałem prokuratora.

Orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej

Odnosząc przywołane regulacje do Pani sprawy, należy stwierdzić, iż o umieszczeniu ciotki w DPS może orzec jedynie sąd opiekuńczy, którym jest wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ciotki. W tym celu proszę poprosić o pomoc prokuratora lub gminny ośrodek pomocy społecznej, co potwierdza art. 572 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

 

„Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Obowiązek [ten] ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus dwa =

»Podobne materiały

Zmiana umowy z pełnego etatu na 3/4

Chcę zmienić umowę o pracę z pełnego etatu na 3/4. Jestem obecnie zatrudniona na czas nieokreślony. Jak to mogę zrobić ze względu na sytuację zdrowotną i obowiązki domowe?

 

Jak doprowadzić do przymusowego leczenia narkomana?

Syn jest narkomanem, nie poddaje się terapii. Chcemy go ubezwłasnowolnić, aby leczyć go przymusowo. Jaki złożyć wniosek: o całkowite ubezwłasnowolnienie czy częściowe? Czy we wniosku umieścić prośbę o leczenie? Czy możemy oczekiwać od sądu, który zdecyduje o ewentualnym ubezwłasnowolnieniu, decyzji

 

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem a ubezwłasnowolnienie

Jestem mamą niepełnosprawnej dziewczynki, która niedługo kończy 18 lat. Czy muszę ją ubezwłasnowolnić, żeby opiekować się nią jak dotychczas, np. w razie potrzeby iść do lekarza, wykonać zabieg w narkozie, czy wyrazić zgodę na wycieczkę szkolną? Córka nie jest w stanie podejmować takich decyzji sama

 

Wypłacanie emerytury osoby przebywającej w hospicjum

Od kilku dni moja 80-letnia mama przebywa w hospicjum. Jej stan fizyczny nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie, ale pod względem umysłowym funkcjonuje normalnie. Przed pójściem do szpitala, a potem hospicjum, mama podpisała upoważnienie dla mojego szwagra do odbioru emerytury od listonosza. Dosz

 

Choroba psychiczna opiekuna prawnego

Mam ubezwłasnowolnioną niepełnosprawną siostrę (32 lata), jej opiekunem jest mama. Problem polega na tym, że mama podupadła na zdrowiu i wszyscy dostrzegają u niej chorobę psychiczną – zasłania wszystkie zasłony w domu, gasi światło, pali tylko świeczkę, mówi po cichu. Absolutnie nie chce iść

 

Czy mogę sprzedać majątek osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Moja mama prawdopodobnie zostanie całkowicie ubezwłasnowolniona, złożyłam już dokumenty. Jest w ostatniej fazie Alzheimera. Ma opiekunkę od 2 lat, ale już nie daję rady jej utrzymywać. Mama mieszka w innym mieście i chcę ją umieścić w prywatnym domu opieki. Co z majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej?

 

Udokumentowanie dochodów przy budowie domu

Moja siostra buduje dom z własnych środków. Ma wieloletnie oszczędności, ale zarobki wykazywane w jej rodzinie są mniejsze. I tu pojawia się problem (chodzi o zabezpieczenie się przed urzędem skarbowym) i w związku z tym mam kilka pytań. Czy mogę siostrze przekazać pieniądze lub zakupić materiały bu

 

Wynajem mieszkania bez umowy i zgłoszenia

Od ok. 5 lat wynajmuję mieszkanie bez umowy. Co miesiąc otrzymuję przelew od najemcy z opłatą za wynajem, w tytule przelewu jest zazwyczaj napisane np. „miesiąc maj 2020”. Ostatnio dostałem przelew od najemcy z rozliczeniem za media za ostatnie 16 miesięcy w kwocie ok. 4000 zł. Czy powin

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »