Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadectwo pracy bez pieczątki imiennej i problemy z ZUS

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 23.02.2018

Mam następujący problem z ZUS-em. W latach 1990–1992 pracowałem w prywatnej firmie, która od lat już nie istnieje. Mam od nich świadectwo pracy z pieczątką firmową i podpisem. ZUS odmawia zaliczenia tego okresu jako składkowego, gdyż na świadectwie nie ma pieczątki imiennej. Czy jest do tego jakaś podstawa prawna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadectwo pracy bez pieczątki imiennej i problemy z ZUS

Fot. Fotolia

W mojej ocenie nie ma. Żaden aktualnie obowiązujący przepis prawa pracy nie zobowiązuje pracodawcy czy osoby działającej w jego imieniu do przybicia na świadectwie pracy imiennej pieczęci. We wzorze świadectwa pracy, będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu wydawania i prostowania, mowa jest o pieczęci i podpisie pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Niezbędnymi elementami świadectwa pracy są zatem pieczęć pracodawcy oraz podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu – a nie pieczęć osoby wystawiającej świadectwo czy też pieczęć imienna pracodawcy. Żądanie przez ZUS imiennej pieczęci osoby podpisującej świadectwo pracy nie znajduje żadnych podstaw prawnych.

 

Podobnie było przed 1996 rokiem. Zacytuję Panu na tę okoliczność treść uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. akt VII U 1416/14, gdzie ZUS nie chciał uznać świadectwa pracy z powodu braku imiennej pieczęci wystawy, a tym samym nie zaliczył tego okresu do emerytury. Oczywiście sąd decyzję ZUS-u zmienił. Istotny fragment cytuję poniżej:

 

„Organ rentowy nie miał natomiast prawa, z powodu braku pieczęci wystawcy, kwestionować świadectwa pracy, wystawionego przez (…) Spółdzielnię (…) w L., bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia ubezpieczonego w tym podmiocie. Powołane wyżej rozporządzenie co prawda ściśle określa rodzaje dokumentów, na jakich opiera się ZUS, a skoro chodzi o świadectwo pracy, to winno ono odpowiadać specyficznym wymogom, określonym w art. 97 k.p. Niemniej jednak przepis ten, ani żaden inny przepis, nie kształtował żądanego przez ZUS wymogu (umieszczenia pieczęci wystawcy) w dacie wystawienia ostatnio wskazanego dokumentu. Dopiero od 1996 r. art. 97 k.p. deleguje rozporządzenie, doprecyzowujące wymaganą treść świadectwa pracy, a wzór takiego świadectwa, stanowiący załącznik do tego aktu, rzeczywiście mówi o pieczęci i podpisie pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu” (por. ustawa z 2 lutego 1996 r., Dz. U. Nr 24, poz. 110 oraz rozporządzenie z 15 maja 1996 r., Dz. U. Nr 60, poz. 282)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 9 =

»Podobne materiały

Oryginalne dokumenty

Składałem dzisiaj w ZUS-ie wniosek o wcześniejszą emeryturę. Do wniosku dołączyłem kopie dokumentów. Urzędniczka przyjmująca dokumenty stwierdziła, że wniosek nie będzie rozpatrzony, dopóki nie dostarczę oryginalnych dokumentów. Czy ZUS ma prawo domagać się oryginałów, skoro w innych urzędach respek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »