Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadectwo pracy bez pieczątki imiennej i problemy z ZUS

Autor: Katarzyna Siwiec • Zaktualizowane: 15.01.2021

Mam następujący problem z ZUS-em. W latach 1990–1992 pracowałem w prywatnej firmie, która od lat już nie istnieje. Mam od nich świadectwo pracy z pieczątką firmową i podpisem. ZUS odmawia zaliczenia tego okresu jako składkowego, gdyż na świadectwie nie ma pieczątki imiennej. Czy jest do tego jakaś podstawa prawna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadectwo pracy bez pieczątki imiennej i problemy z ZUS

Fot. Fotolia

Żądanie przez ZUS imiennej pieczęci osoby podpisującej świadectwo pracy

W mojej ocenie nie ma. Żaden aktualnie obowiązujący przepis prawa pracy nie zobowiązuje pracodawcy czy osoby działającej w jego imieniu do przybicia na świadectwie pracy imiennej pieczęci. We wzorze świadectwa pracy, będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu wydawania i prostowania, mowa jest o pieczęci i podpisie pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Niezbędnymi elementami świadectwa pracy są zatem pieczęć pracodawcy oraz podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu – a nie pieczęć osoby wystawiającej świadectwo czy też pieczęć imienna pracodawcy. Żądanie przez ZUS imiennej pieczęci osoby podpisującej świadectwo pracy nie znajduje żadnych podstaw prawnych.

ZUS nie chce uznać świadectwa pracy z powodu braku imiennej pieczęci osoby wystawiającej dokument

Podobnie było przed 1996 rokiem. Zacytuję Panu na tę okoliczność treść uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. akt VII U 1416/14, gdzie ZUS nie chciał uznać świadectwa pracy z powodu braku imiennej pieczęci wystawy, a tym samym nie zaliczył tego okresu do emerytury. Oczywiście sąd decyzję ZUS-u zmienił. Istotny fragment cytuję poniżej:

 

„Organ rentowy nie miał natomiast prawa, z powodu braku pieczęci wystawcy, kwestionować świadectwa pracy, wystawionego przez (…) Spółdzielnię (…) w L., bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia ubezpieczonego w tym podmiocie. Powołane wyżej rozporządzenie co prawda ściśle określa rodzaje dokumentów, na jakich opiera się ZUS, a skoro chodzi o świadectwo pracy, to winno ono odpowiadać specyficznym wymogom, określonym w art. 97 k.p. Niemniej jednak przepis ten, ani żaden inny przepis, nie kształtował żądanego przez ZUS wymogu (umieszczenia pieczęci wystawcy) w dacie wystawienia ostatnio wskazanego dokumentu. Dopiero od 1996 r. art. 97 k.p. deleguje rozporządzenie, doprecyzowujące wymaganą treść świadectwa pracy, a wzór takiego świadectwa, stanowiący załącznik do tego aktu, rzeczywiście mówi o pieczęci i podpisie pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu” (por. ustawa z 2 lutego 1996 r., Dz. U. Nr 24, poz. 110 oraz rozporządzenie z 15 maja 1996 r., Dz. U. Nr 60, poz. 282)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki