Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak umowy z wykonawcą a reklamacja

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 01.08.2015

Czy mam szansę na reklamację źle wykonanej i niedokończonej usługi, jeśli nie podpisaliśmy z wykonawcą umowy? To znaczy – była ustna umowa, zgodnie z którą przelałem 5 tys. zł wykonawcy na wykonanie altany. Okazało się, że on nawet nie ma zarejestrowanej firmy. Co więcej, żąda kolejnego przelewu, jeśli faktycznie ma dokończyć altanę. Ciągle zwodzi. Owszem, wylewkę zrobił i położył zakupione przeze mnie płytki, ale wadliwie, bo woda stoi. Proszę o pomoc, co mogę zrobić?!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa, którą Pan zawarł z tym wykonawcą, jest tzw. umową o dzieło, obojętnie czy sporządzoną na piśmie, czy też nie.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego (K.c.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

Problemem będzie jedynie udowodnienie warunków tej umowy, wynagrodzenia, zakresu prac itd., ale dowodami mogę być e-maile, SMS-y, świadkowie itp. Wszystko, co pomoże Panu udowodnić istnienie umowy o określonej treści.

 

Bez znaczenia jest też to, czy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, czy nie, może to mieć znaczenie jedynie dla urzędu skarbowego, ale to w negatywnym sensie dla wykonawcy, bo jeśli urząd poweźmie wiadomość o nieujawnieniu dochodu przez podatnika, wszczyna w takiej sprawie postępowanie.

 

Wytłumaczę teraz, co może Pan zrobić celem dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego, bo oczywiście poza procesem nie ma innej drogi, aby zmusić kogoś do wykonania umowy, w tym również do usunięcia wad w wykonanych pracach. Otóż art. 637 K.c. mówi, że jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

Wyjaśnię, że w wyroku z 19 listopada 2002 r. (VI CKN 1474/00, OSG 2003, nr 8, poz. 73) SN trafnie uznał, że: „Fakt przyjęcia dzieła nie oznacza, że dzieło nie ma wad, tym bardziej że strony w protokole odbioru wyraźnie stwierdziły, że dzieło nie osiągnęło zakładanych w umowie parametrów. W takiej sytuacji od charakteru wad i woli zamawiającego zależy, jakie będą skutki występowania wad”.

 

Wady dzieła są istotne, jeżeli wskutek ich wystąpienia dzieło jest niezdatne do określonego w umowie użytku, ze względu na to że nie posiada cech umożliwiających jego eksploatację (np. niesprawne i nienadające się do uruchomienia urządzenie), albo ma niewłaściwą formę zewnętrzną (w wypadku rzeczy zaprojektowanej bez uwzględnienia elementarnych wymagań estetycznych czy przestrzennych). Pozostałe wady dzieła należy traktować jako nieistotne, a ich wystąpienie powoduje powstanie prawa zamawiającego do żądania obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (tak również, słusznie, S. Buczkowski (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, s. 441 i n.; inaczej, dyskusyjnie, A. Brzozowski (w:) System prawa prywatnego , t. 7, 2004, s. 358-359.

 

W mojej ocenie te wady, o których Pan wspomina, mogą być ocenione nawet jako istotne, skoro płytki zostały położone całkowicie wadliwie.

 

W takiej sytuacji radziłabym wezwać wykonawcę na piśmie (lisem poleconym) do usunięcia wad w określonym przez Pana terminie, z powołaniem się na powyższy przepis, i z zastrzeżeniem, że brak ich usunięcia będzie skutkował złożeniem przez Pana stosownych oświadczeń (albo odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej kwoty, albo stosowne obniżenie ceny) i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co dodatkowo obciąży wykonawcę kosztami procesu.

 

Pismo proszę wysłać koniecznie listem poleconym, może wykonawca się po prostu wystraszy, co często się dzieje w takich przypadkach i poprawi usterki. Jeśli zaś nie zareaguje, będzie Pan musiał niestety skierować pozew o zapłatę, tj. obniżenie wynagrodzenia o koszt „naprawy” lub odstąpić od umowy i żądać zwrotu wpłaconej kwoty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus VIII =

»Podobne materiały

Upoważnienie do podpisu pod aktem darowizny

Mieszkam za granicą. Mam otrzymać w darowiźnie nieruchomość od taty. Czy mogę upoważnić kogoś w Polsce, aby w moim imieniu podpisał się pod aktem darowizny? Jak to zrobić?

 

Czy mogę ustanowić dożywocie dla rodziców, jeśli nieruchomość ma hipotekę?

Czy mogę ustanowić prawo dożywocia dla rodziców, jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką?

 

Jak zabezpieczyć pożyczkę dla znajomej?

Chcę pożyczyć mojej znajomej (studentce) 8000 zł na zakup samochodu. Jak się zabezpiecza tego rodzaju pożyczkę prywatną?

 

Zakup motocykla który okazał się po wypadku

Kupiłem kilka tygodni temu motocykl z ogłoszenia. Sprzedawca zapewniał (było to też określone w ogłoszeniu), że pojazd jest bezwypadkowy i w bardzo dobrym stanie technicznym. Po kilku jazdach dostrzegłem pewne problemy i oddałem motocykl do warsztatu. Okazało się, że jest to pojazd powypadkowy (mech

 

Jak odzyskać zaliczkę?

Umówiłem się z właścicielem firmy X na otynkowanie domu. Z góry ustaliliśmy dokładny termin prac, ja i żona wzięliśmy urlop i przylecieliśmy specjalnie w tym celu do Polski (mieszkamy obecnie i pracujemy we Włoszech). Przedtem przez mojego brata właścicielowi firmy została przekazana zaliczka w

 

Wynagrodzenie adwokata

Zrezygnowałam z usług pewnego adwokata, lecz on domaga się dodatkowej zapłaty i straszy sprawą sądową. W sumie otrzymał już ok. 10 tys. zł. Pieniądze były zawsze wręczane „do ręki”, nie mam żadnego potwierdzenia odbioru gotówki. Nie było zawartej pisemnej umowy na konkretn

 

Wypowiedzenie dzierżawy po śmierci dzierżawcy

Mniej więcej 5 lat temu wydzierżawiłem działkę rolną mojej sąsiadce. Umowa była spisana na 10 lat użytkowania. Chciałbym obecnie sprzedać tę działkę, ale w ewidencji gruntów rolnych widnieje wpis o dzierżawie. Sąsiadka zmarła, a spadkobiercy (tj. mąż i córka w wieku szkolnym) nie chcą kontynuować uż

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »