.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyprowadzka najemcy z mieszkania i brak z nim kontaktu - czy mogę wejść do mieszkania?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 18.12.2020

Wynajmuję mieszkanie osobie fizycznej. Mam umowę na czas określony, która kończy się 31.12. Od września br. najemca nie płaci czynszu najemnego, nie odbiera telefonu ani e-maili. Nie mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Z opinii sąsiadów wynika, że się z niego wyprowadził, oczywiście poinformowania mnie jako właściciela mieszkania. Na zawarty w umowie adres zamieszkania najemcy wysłałem pismo (list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru) z prośbą o informację, jakie są przyczyny zaistniałej sytuacji. W piśmie zaproponowałem najemcy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i zadeklarowałem zgodę na spłatę zadłużenia w dogodnych ratach i czasie. Najemca nie odebrał przesyłki. Poczta zwróciła mi moja przesyłkę. Czy w przypadku, kiedy najemca nie wróci do mieszkania, mogę już 1.12. wejść do mieszkania, zmienić zamki i użytkować je? Jeżeli okazałoby się, że w mieszkaniu są jeszcze jakieś rzeczy najemcy, to co należy z nimi zrobić? Obawiam się, że ewentualne odesłanie ich na adres zamieszkania podany w umowie może również zakończyć się niepowodzeniem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyprowadzka najemcy z mieszkania i brak z nim kontaktu - czy mogę wejść do mieszkania?

Rozwiązanie umowy po wyprowadzce najemcy

Zgodnie z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Jeśli więc w umowie dopuściła Pani możliwość jej wypowiedzenia, gdy najemca nie płaci czynszu, to może Pani skierować pismo z wypowiedzeniem, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie, a po jego upływie uznać umowę za rozwiązaną. Jednocześnie wezwać najemcę, aby do tego terminu zabrał swe rzeczy i opróżnił lokal. Należy mieć jednak na uwadze art. 687 Kodeksu cywilnego, który stanowi: „jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu”. Wówczas może Pani wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, o ile wcześniej udzieli Pani dodatkowego terminu na zapłatę, a najemca nadal nie zapłaci.

 

Natomiast zważywszy na fakt, że umowa lada moment ulega rozwiązaniu (31 grudnia br.), lepiej poczekać, aż rozwiąże się sama z mocy prawa i w dniu 1 stycznia dysponować lokalem wyłącznie dla siebie (bez jakichkolwiek praw ze strony najemcy). W tym zalecam dla celów dowodowych ponownie skierować pismo o treści: „z uwagi na fakt, że umowa ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2020 roku, wzywam Pana do uiszczenia zaległego czynszu w wysokości XXX zł do dnia 31 grudnia 2020 r. pod rygorem skierowania sprawy o zapłatę wraz z odsetkami do sądu cywilnego oraz do opróżnienia w tymże terminie mieszkania z swych rzeczy pod rygorem uznania ich za porzucone zgodnie z art. 180 Kodeksu cywilnego”.

Rzeczy najemcy po jego wyprowadzce

Wówczas z dniem 31 grudnia umowa ulega rozwiązaniu, zaś jeśli rzeczy w mieszkaniu nadal będą, to zgodnie z art. 180 Kodeksu cywilnego ma Pani prawo uznać je za porzucone. Zgodnie z art. 180 właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzeczy porzuci.

 

Wówczas, zgodnie z art. 181 obejmuje Pani porzucone rzeczy w posiadanie i się Pani ich właścicielem. Jako właściciel może Pani swobodnie dysponować swoimi rzeczami, może je Pani zniszczyć, używać jako swoje lub po prostu je wyrzucić.

 

Ewentualnie, jeśli obawia się Pani, że oświadczenie do byłego już najemcy nie dotarło (nie odbiera listów, smsów), to może je Pani uznać za zagubione (i tak też wpisać w owym wyżej zaproponowanym oświadczeniu). W przypadku rzeczy porzuconej bez zamiaru wyzbycia się prawa własności osoba, która znalazła taką rzecz, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do jej odbioru. Skoro lokator nie odbiera pism, to powinna Pani niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy (art. 183 Kodeksu cywilnego). Właściwym organem państwowym jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną znalazca (Pani) powinien oddać niezwłocznie na przechowanie właściwemu organowi państwowemu, inne zaś rzeczy znalezione – tylko na żądanie tego organu (art. 184 K.c.). Sugeruję więc skierować wezwanie do byłego najemcy, wyznaczając mu odpowiedni termin do odbioru pod rygorem uznania, iż rzecz zostanie uznana za niczyją. Oczywiście wezwanie musi zostać odebrane przez najemcę. Jeśli nie zostanie odebrane (wróci list), to wszelkie dokumenty należy złożyć na najbliższym posterunku policji, a rzeczy wartościowe nawet do depozytu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl