Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres obowiązków pracownika szkolnej kuchni

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.09.2016

Pracuję w szkole na stanowisku pomoc kuchenna. Półtora roku temu zlikwidowano etat intendenta i zostałam poproszona o przejęcie tych obowiązków, zgodziłam się. Intendent pracował w wymiarze ośmiogodzinnym, a ja cztery godziny na kuchni, a cztery godziny wykonywałam obowiązki intendenta. Żadnych zmian w umowie o pracę nie było. Pół roku później został zatrudniony kierownik świetlicy i przejął 1/3 obowiązków intendenta, ja dostałam półtora godzinny dziennie na prowadzenie dokumentacji, zamówienia, układanie jadłospisów. Kiedy chciałam zrezygnować z tych dodatkowych obowiązków, usłyszałam, że mogę zostać zwolniona. Chciałabym zrezygnować z obowiązków intendenta i pozostać na stanowisku, jakie mam w umowie o pracę, czyli pomoc kuchenna, ale obawiam się wymówienia. Jak zrezygnować z obowiązków intendenta i pozostać tylko na stanowisku pomocy kuchennej bez utraty pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porozumienie zmieniające to druga, obok wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, możliwość modyfikacji warunków zatrudnienia.

 

Trwałej zmianie warunków zatrudnienia służy rozwiązanie, jakim jest porozumienie zmieniające. Nie jest ono instytucją uregulowaną bezpośrednio w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). Podstawę do jego zawarcia stanowi – w drodze odesłania – art. 3531 Kodeksu cywilnego (K.c.). Znajduje częste zastosowanie w praktyce, co uzasadnione jest zobowiązaniowym charakterem stosunku pracy oraz zasadą swobody umów.

 

Porozumienie może być korzystne jak i niekorzystne dla pracownika. Warto wskazać, że porozumienie nie może dotyczyć warunków mniej korzystnych niż te, zagwarantowane przepisami ustawy, np. minimalnego wynagrodzenia. Stąd pracodawca, stosując porozumienie zmieniające, nie może ustalić wynagrodzenia na poziomie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone przepisami prawa.

 

Dla swej ważności porozumienie wymaga łącznego spełnienia dwóch kryteriów. Po pierwsze musi konkretnie wskazywać, które warunki umowy zostaną zmienione. Po drugie musi zawierać zgodne oświadczenie woli stron, co do ich zmiany. Warto także wskazać datę, od której nowe regulacje będą obowiązywały. W przypadku braku takiego terminu zmiany obowiązują od daty zawarcia porozumienia. Jest to więc możliwość natychmiastowej zmiany warunków zatrudnienia.

 

Porozumienie wynika z inicjatywy pracodawcy. Jest swego rodzaju ofertą skierowaną do zatrudnianego. Każdorazowo wymaga więc akceptacji z jego strony. Dla zgody pracownika nie jest wymagana żadna forma szczególna. Może być ona wyrażona zarówno w sposób jednoznaczny jak i dorozumiany. Nie ma możliwości jej odwołania.

 

Porozumienie osiągnięte przez obie strony jest dla nich wiążące. Zawarcie go nie wymaga spełnienia praktycznie żadnych rygorów formalnych. Ważne, aby przyjęło formę pisemną, choć i w tym przypadku nie zastrzeżono rygoru nieważności. Może dotyczyć każdej umowy o pracę niezależnie od czasu jej trwania ani wymiaru czasu pracy, jaki obejmuje.

 

W praktyce porozumienie stanowi aneks do umowy o pracę.

 

Podsumowując, należy uznać, że pracodawca zaproponował Pani porozumienie zmieniające dotyczące zakresu obowiązków, a Pani to porozumienie przyjęła. Oznacza to, że wyraziła Pani zgodę na rozszerzenie zakresu obowiązków i nie może się Pani teraz z niego wycofać.

 

Obawiam się, że jedyną formą rezygnacji z dodatkowych obowiązków jest rozwiązanie stosunku pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki