.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie długu za niepłacenie alimentów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.02.2013

Zgłosił się do mnie komornik z powodu niepłacenia alimentów. Obecnie nie mam pracy, opiekuję się dzieckiem. Nie mam też majątku ani żadnych dochodów. Co zrobić, aby doszło do umorzenia długu wobec państwa? Jak przekonać komornika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O umorzenie długu nie ma co zwracać się do komornika, ale do wierzyciela.


Zadłużenie mogło powstać z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a zatem są to należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Organem właściwym do załatwienia sprawy dotyczącej umorzenia długów wynikających z wypłaconej osobie uprawnionej zaliczki alimentacyjnej jest wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, nawet jeśli nie dokonywał on wypłaty zaliczki alimentacyjnej. Zauważyć należy także, iż organ właściwy może rozpatrzyć wniosek o umorzenie długów wyłącznie w oparciu o przeprowadzone postępowanie dotyczące skuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego świadczeń alimentacyjnych.

 

Do umarzania długów wynikających z tych zaliczek stosuje się art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Warunkiem koniecznym zastosowania art. 30 ust. 1 ustawy, a więc umorzenia zaległych zaliczek alimentacyjnych, jest skuteczna egzekucja alimentów.

 

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) „organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 tej ustawy w łącznej wysokości:

 

1) 30% jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50% jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100% jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów”.

 

Z kolei zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną”. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej (ust. 3).

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt I OSK 1095/11 r. (dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl), wskazał:

 

Treść art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należy wyjaśniać mając na uwadze funkcję tego przepisu w całej ustawie. Art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007 r. reguluje bowiem całościowo kwestię możliwości umorzenia dłużnikowi alimentacyjnemu należności powstałych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń alimentacyjnych. (…) Oznacza to, że organ właściwy dłużnika może umorzyć należności powstałe we wszystkich trzech sytuacjach, czyli: z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 2 organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną”.

 

Z wnioskiem powinien Pan wystąpić do wójta, bo sądzę, że chodzi o zaliczkę wypłaconą uprawnionym.

 

We wniosku należy podać i opisać sytuację materialną. Jeśli jest zachodzi sytuacja bezskuteczności egzekucji, nie ma majątku do zajęcia, organ może przychylić się do wniosku.

 

Proszę więc sprawdzić, jaki organ wypłacał zaliczkę, i tam złożyć wniosek o umorzenie długów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »