.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zeznania w sprawie o alimenty partnera

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 03.03.2020

Pytanie dotyczy sprawy alimentacyjnej przeciwko mojej osobie. Czy moja obecna partnerka (od 15 lat, mamy dwoje dzieci) musi zeznawać w sprawie o alimenty, którą założyła mi kobieta, z którą współżyłem 18 lat temu? Dostała wezwanie na sprawę. Zna sprawę , ale jest to niepotrzebny stres i poniekąd upokorzenie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zeznania w sprawie o alimenty partnera

Fot. Fotolia

Sformułowanie Pańskiego pytania wskazuje na to, iż dotyczy ono sprawy alimentacyjnej w postępowaniu toczącym się przed sądem cywilnym.

Prawo do odmowy zeznań w sprawie o alimenty partnera

Należy więc odwołać się do zasad postępowania dowodowego określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. W odniesieniu do dowodu w postaci zeznań świadków art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje dwie instytucje – prawo odmowy składania zeznań oraz prawo odmowy odpowiedzi na pytanie. Jeżeli chodzi o pierwszą z nich, co do zasady nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka. Zasada ta nie stosuje się do małżonków stron, ich wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci) i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu (powinowactwo to stosunek, który powstaję między małżonkiem, a rodziną drugiego małżonka), jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Oznacza to, że te osoby mogą odmówić składania zeznań.

 

Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

Odmowa odpowiedzi na pytanie w sądzie

Natomiast odmowa odpowiedzi na pytanie jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy zeznanie świadka mogłoby narazić jego lub jego bliskich (wymienionych powyżej), na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

 

Orzecznictwo wskazuje, iż odmowa odpowiedzi na pytanie może być uzasadniona realną możliwością narażenia się świadka lub osoby mu bliskiej (w stopniu określonym powyżej) na odpowiedzialność karną, hańbę (rozumianą jako spotkanie się z rażąco ujemną oceną moralną wskutek określonego postępowania), bezpośrednią i dotkliwą (a więc w znacznym rozmiarze) szkodę majątkową. Odmowę odpowiedzi na zadane pytanie może uzasadniać tylko realna możliwość odpowiedzialności karnej. Odmowy odpowiedzi świadek nie może uzasadniać powołaniem się na ewentualną odpowiedzialność dyscyplinarną lub podobną.

Pojęcie osób bliskich – powołanych na świadka w sprawie

Reasumując, pojęcie osób bliskich nie obejmuje swym zakresem osób faktycznie pozostających we wspólnym pożyciu, ponieważ odnosi się ono wyłącznie do osób wskazanych w art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że Pana partnerka jest obowiązana stawić się w sądzie w charakterze świadka i nie może przy tym skorzystać z tych możliwości.

Nieuzasadniona odmowa zeznań przez świadka w sprawie o alimenty

Zgodnie z art. 276 za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub przyrzeczenia sąd, po wysłuchaniu obecnych stron co do zasadności odmowy, skaże świadka na grzywnę.

 

Niezależnie od powyższej grzywny sąd może nakazać aresztowanie świadka na czas nieprzekraczający tygodnia. Sąd uchyli areszt, jeżeli świadek złoży zeznanie lub przyrzeczenie albo jeżeli sprawę ukończono w instancji, w której dowód z tego świadka został dopuszczony.

 

W sytuacji, gdyby partnerka nie stawiła się na rozprawie oraz tego nie uzasadniła, dyspozycja art. 274 daje sądowi możliwość skazania świadka na grzywnę, a także na ponowną grzywnę w sytuacji, gdyby nie stawił się on na kolejne wezwanie, a także możliwość zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl