Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy przejść na emeryturę aby nie stracić ostatniej pensji?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 19.03.2020

Kiedy mam przejść na emeryturę? Jaki termin będzie dobry? Podobno „nie w czerwcu”, a świadectwo pracy należy pobrać „po 20. każdego” miesiąca, aby nie stracić pensji. Jestem wykładowcą w szkole wyższej, mam 65 lat, chciałabym pobierać emeryturę od sierpnia. Proszę o odpowiedź.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy przejść na emeryturę aby nie stracić ostatniej pensji?

Termin przejścia na emeryturę a waloryzacja składek

Wybranie korzystnego momentu do przejścia na emeryturę związane jest z coroczną waloryzacji świadczeń w marcu lub waloryzacją składek zebranych na koncie ubezpieczonego. Marcowa waloryzacja świadczenia według wskaźnika inflacji w ostatnim czasie była w zasadzie bez znaczenia z powodu niewielkiej inflacji.

 

W nowym systemie emerytalnym zdecydowanie większe znaczenie przypada czerwcowej waloryzacji składek zebranych na kontach emerytalnych w ZUS-ie, która bierze pod uwagę dwa parametry odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego. Zatem po pierwsze inflację, a po drugie realny wskaźnik przyrostu sumy przypisu składek na ubezpieczenia społeczne. Waloryzacja składek (i analogicznie kapitału) polega tu na pomnożeniu zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS-ie składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu wcześniejszych waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie, od dnia właśnie 1 czerwca każdego roku. Roczny wskaźnik waloryzacji składek zależy od inflacji, czyli wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku (w przypadku wskaźnika kwartalnego brane są pod uwagę ceny kwartalne). Drugim czynnikiem, od którego zależy wskaźnik waloryzacji, jest tzw. realny przypis składek w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, który z kolei jest pochodną m.in. wzrostu płac i liczby ubezpieczonych. Innymi słowy, wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych zależy nie tylko od stopy inflacji, ale także od sumy wpłaconych składek.

Waloryzacja składek w roku przechodzenia na emeryturę

Waloryzacja składek w roku przechodzenia na emeryturę odbywa się natomiast kwartalnie. Jeżeli zatem wniosek o emeryturę zostanie złożony w trzecim kwartale, wówczas składki zostaną pomnożone przez wskaźnik z pierwszego kwartału.

 

Czerwiec serdecznie odradzam, ponieważ wnioski o przyznanie świadczenia i wypłatę, które są złożone w czerwcu, są najmniej korzystne. Wynika to z poniższych zasad ustalania wysokości emerytury:

 

w pierwszym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku;

w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku;

w trzecim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku;

w czwartym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.

 

Jak z powyższego wynika, kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (tj. kwota składek na dzień 31 stycznia 2018 r. zwaloryzowana za 2018 r.) nie podlega już żadnej waloryzacji kwartalnej (czerwiec).

 

Natomiast z danych statystycznych wynika iż w I kwartale każdego roku wzrost przypisu składek w stosunku do IV kwartału poprzedniego roku jest znacznie wyższy niż w pozostałych kwartałach, stąd też najlepszy miesiąc na złożenie wniosku o emeryturę to lipiec czy sierpień.

 

Ponadto, im dłużej przyszły emeryt jest aktywny zawodowo, tym większa kwota składek zapisywanych na kontach emerytalnych w ZUS-ie (ok. 8% za każdy rok). Odpowiedni też zmniejsza się wskaźnik dalszego trwania życia, przez który dzielony jest zebrany kapitał.

Wypowiedzenie umowy przez przyszłego emeryta

Co do wypowiedzenia umowy. Długość okresu wypowiedzenia nauczyciela akademickiego jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio 2 tygodnie (zatrudnienie do 6 miesięcy), 1 miesiąc (od 6 miesięcy do 3 lat) i 3 miesiące (co najmniej 3 lata), z zastrzeżeniem że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. Rozwiązanie umowy w terminie innym niż koniec semestru wymaga więc porozumienia stron. Natomiast to, kiedy na uczelni następuje koniec semestru, regulują przepisy wewnętrzne uczelni (regulamin studiów lub wydane na jego podstawie zarządzenie rektora w sprawie organizacji roku akademickiego).

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący miesiąc albo ich wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Czyli jeśli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostanie złożone na początku miesiąca, np. 2 maja, to okres wypowiedzenia nie upłynie w dniu 31 maja, bo do tego czasu nie upłynie wymagany miesiąc. W takim wypadku okres wypowiedzenia skończy się dopiero z upływem dnia 30 czerwca. Analogicznie będzie w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, które zostało złożone 2 maja, zakończy ono swój bieg po 31 sierpnia, czyli prawie po 4 miesiącach. Dlatego najczęściej oświadczenia o wypowiedzeniu składane są na koniec miesiąca. W takim wypadku okres wypowiedzenia będzie najkrótszy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - dziewięć =

»Podobne materiały

Wyrównanie świadczenia chorobowego

Decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono u mnie chorobę zawodową. Były pracodawca odwoływał się od tej decyzji, ostatecznie jednak wojewódzki sąd administracyjny ją podtrzymał (wyrok uprawomocnił się w marcu 2013 r.). Wystąpiłem do pracodawcy o wyrównanie świadczenia chorobowego do 100

 

Błąd biura rachunkowego a odszkodowanie

Moje biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC od 2006 roku. Początkowo suma gwarancyjna wynosiła 10 000 euro, lecz od grudnia 2007 r. – już 15 000 euro. Podniesienie sumy gwarancyjnej było moim pomysłem. Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą na skutek błędu

 

Choroba Alzheimera a sprzedaż wspólnej nieruchomości

Kilkanaście lat temu dziadkowie zapisali mi w testamencie mieszkanie. Dziadek zmarł 3 lata temu – na otwarciu testamentu przyjąłem po nim spadek. Babcia żyje, ale zmaga się z chorobą Alzhaimera. Ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności ze wskazaniem, że potrzebuje opiekuna. W związku z tym

 

Reklamowanie działalności bez zgłoszenia

Zakupiłem domenę internetową pod działalność gospodarczą. Ponad miesiąc temu została wykonana strona internetowa z ofertą usług. Mniej więcej przez 4 tygodnie reklamowałem się w różnych serwisach internetowych, aby wybadać rynek. Nie zarejestrowałem działalności gospodarczej, bo nie wiedziałem, czy

 

Niewskazanie stałego miejsca prowadzenia działalności a adres dla doręczeń

Jeżeli programista – więc osoba, która może pracować tak naprawdę gdziekolwiek i gdziekolwiek sprawować czynności zarządcze, a dokumentację trzymać w mieszkaniu – nie wskaże stałego miejsca prowadzenia działalności, zaś wskaże adres dla doręczeń (będący jednocześnie adresem zamieszkania)

 

Ekwiwalent za deputat węglowy

Pracowałam na PKP w okresie od 1980 r. do 1999 r. Następnie prowadziłam działalność gospodarczą do obecnej chwili. Złożył dokumenty do ZUS-u o emeryturę z racji zatrudnia w PKP (warunki szkodliwe), 20 lat pracy do 1999 r. i osiągnięcia wieku 55 lat. ZUS przyznał mi emeryturę, lecz nie otrzymałam ekw

 

Dorobienie do emerytury za granicą

Mam emeryturę jako nauczycielka przedszkola. Czy mogę podjąć pracę za granica? Nie chodzi mi o doliczenie do polskiej emerytury, tylko o dorobienie do emerytury i pospłacanie długów. Po prostu mam taka okazję i nie wiem, czy MUSZĘ emeryturę zawiesić, czy mogę pobierać polską emeryturę i pracować za

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »