Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy przejść na emeryturę aby nie stracić ostatniej pensji?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 19.03.2020

Kiedy mam przejść na emeryturę? Jaki termin będzie dobry? Podobno „nie w czerwcu”, a świadectwo pracy należy pobrać „po 20. każdego” miesiąca, aby nie stracić pensji. Jestem wykładowcą w szkole wyższej, mam 65 lat, chciałabym pobierać emeryturę od sierpnia. Proszę o odpowiedź.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy przejść na emeryturę aby nie stracić ostatniej pensji?

Termin przejścia na emeryturę a waloryzacja składek

Wybranie korzystnego momentu do przejścia na emeryturę związane jest z coroczną waloryzacji świadczeń w marcu lub waloryzacją składek zebranych na koncie ubezpieczonego. Marcowa waloryzacja świadczenia według wskaźnika inflacji w ostatnim czasie była w zasadzie bez znaczenia z powodu niewielkiej inflacji.

 

W nowym systemie emerytalnym zdecydowanie większe znaczenie przypada czerwcowej waloryzacji składek zebranych na kontach emerytalnych w ZUS-ie, która bierze pod uwagę dwa parametry odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego. Zatem po pierwsze inflację, a po drugie realny wskaźnik przyrostu sumy przypisu składek na ubezpieczenia społeczne. Waloryzacja składek (i analogicznie kapitału) polega tu na pomnożeniu zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS-ie składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu wcześniejszych waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie, od dnia właśnie 1 czerwca każdego roku. Roczny wskaźnik waloryzacji składek zależy od inflacji, czyli wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku (w przypadku wskaźnika kwartalnego brane są pod uwagę ceny kwartalne). Drugim czynnikiem, od którego zależy wskaźnik waloryzacji, jest tzw. realny przypis składek w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, który z kolei jest pochodną m.in. wzrostu płac i liczby ubezpieczonych. Innymi słowy, wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych zależy nie tylko od stopy inflacji, ale także od sumy wpłaconych składek.

Waloryzacja składek w roku przechodzenia na emeryturę

Waloryzacja składek w roku przechodzenia na emeryturę odbywa się natomiast kwartalnie. Jeżeli zatem wniosek o emeryturę zostanie złożony w trzecim kwartale, wówczas składki zostaną pomnożone przez wskaźnik z pierwszego kwartału.

 

Czerwiec serdecznie odradzam, ponieważ wnioski o przyznanie świadczenia i wypłatę, które są złożone w czerwcu, są najmniej korzystne. Wynika to z poniższych zasad ustalania wysokości emerytury:

 

w pierwszym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku;

w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku;

w trzecim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku;

w czwartym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.

 

Jak z powyższego wynika, kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (tj. kwota składek na dzień 31 stycznia 2018 r. zwaloryzowana za 2018 r.) nie podlega już żadnej waloryzacji kwartalnej (czerwiec).

 

Natomiast z danych statystycznych wynika iż w I kwartale każdego roku wzrost przypisu składek w stosunku do IV kwartału poprzedniego roku jest znacznie wyższy niż w pozostałych kwartałach, stąd też najlepszy miesiąc na złożenie wniosku o emeryturę to lipiec czy sierpień.

 

Ponadto, im dłużej przyszły emeryt jest aktywny zawodowo, tym większa kwota składek zapisywanych na kontach emerytalnych w ZUS-ie (ok. 8% za każdy rok). Odpowiedni też zmniejsza się wskaźnik dalszego trwania życia, przez który dzielony jest zebrany kapitał.

Wypowiedzenie umowy przez przyszłego emeryta

Co do wypowiedzenia umowy. Długość okresu wypowiedzenia nauczyciela akademickiego jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio 2 tygodnie (zatrudnienie do 6 miesięcy), 1 miesiąc (od 6 miesięcy do 3 lat) i 3 miesiące (co najmniej 3 lata), z zastrzeżeniem że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. Rozwiązanie umowy w terminie innym niż koniec semestru wymaga więc porozumienia stron. Natomiast to, kiedy na uczelni następuje koniec semestru, regulują przepisy wewnętrzne uczelni (regulamin studiów lub wydane na jego podstawie zarządzenie rektora w sprawie organizacji roku akademickiego).

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący miesiąc albo ich wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Czyli jeśli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostanie złożone na początku miesiąca, np. 2 maja, to okres wypowiedzenia nie upłynie w dniu 31 maja, bo do tego czasu nie upłynie wymagany miesiąc. W takim wypadku okres wypowiedzenia skończy się dopiero z upływem dnia 30 czerwca. Analogicznie będzie w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, które zostało złożone 2 maja, zakończy ono swój bieg po 31 sierpnia, czyli prawie po 4 miesiącach. Dlatego najczęściej oświadczenia o wypowiedzeniu składane są na koniec miesiąca. W takim wypadku okres wypowiedzenia będzie najkrótszy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton