Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dorobienie do emerytury za granicą

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 13.12.2018

Mam emeryturę jako nauczycielka przedszkola. Czy mogę podjąć pracę za granica? Nie chodzi mi o doliczenie do polskiej emerytury, tylko o dorobienie do emerytury i pospłacanie długów. Po prostu mam taka okazję i nie wiem, czy MUSZĘ emeryturę zawiesić, czy mogę pobierać polską emeryturę i pracować za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każdy emeryt ma prawo legalnie i bez konsekwencji utraty prawa do emerytury dorobić do swojego świadczenia. Wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego za pracę musi być jednak dostosowana do zmieniających się co kwartał limitów ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stawki zmieniają się w ciągu roku – 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia. Podstawą obliczania prawa do otrzymywania emerytury w całości lub w części jest oficjalna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Dla osób pobierających emeryturę:

 

  • dodatkowe przychody, które przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 4588,54 zł) – spowodują zmniejszenie świadczenia,
  • dodatkowe przychody, które przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 4588,54 zł) – spowodują zawieszenie wypłaty emerytury.

 

Jako emerytka podejmująca pracę za granicą jest Pani zobowiązana do zgłoszenia do ZUS-u wysokości zagranicznych zarobków, ponieważ ma to wpływ na prawo do świadczenia wypłacanego w kraju. Wpłyną w stopniu tym większym, im wyższe będą zagraniczne pobory. Nie ma przy tym znaczenia, czy praca wykonywana za granicą podlega obowiązkowemu albo dobrowolnemu ubezpieczeniu w Polsce, czy za granicą; nie też znaczenia, czy jest opodatkowana w Polsce, czy za granicą. Oznacza to, że nawet pracując w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, trzeba zgłosić ten przychód do ZUS-u.

 

Należy pamiętać, że obowiązek ten dotyczy tylko zarobków w określonej wysokości i tylko z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę, pracy nakładczej, umowy-zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów, umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenie lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy, pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu, pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, z pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (policja, straż pożarna itd.).

 

Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to to, że nie wszystkich świadczeniobiorców dotyczą limity dorabiania. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia (niezależnie od wysokości zarobków), jeśli:

  •  
  • emeryt osiągnął powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę,
  • świadczeniobiorca ma ustalone prawo do emerytury, która podlegała zawieszeniu z uwagi na to, że przez cały rozliczany rok kalendarzowy pracował w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracował przed przejściem na emeryturę,
  • świadczeniobiorca ma przychody z pracy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. umowy o dzieło z pracodawcą innym niż własny,
  • świadczeniobiorca złożył wniosek o zawieszenie świadczenia i przez cały rok kalendarzowy ZUS nie wypłacał mu emerytury lub renty,
  • świadczeniobiorca ma prawo do renty: inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rent rodzinnych po tych inwalidach,
  • świadczeniobiorca ma prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

 

Zatem w przypadku osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego Pani emerytura nie będzie podlegała ograniczeniu ani zawieszeniu nawet przy przekroczeniu limitów dorobienia do emerytury.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 1 =

»Podobne materiały

Wakacyjna praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy

Brakuje mi siedmiu miesięcy, aby przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szkodliwych warunkach. W czasie nauki w szkole średniej i policealnej pracowałem – głównie w wakacje – w gospodarstwie rolnym mojego ojca. Czy taka praca zalicza się do stażu pracy?

 

Praca w szczególnych warunkach – jak ją udowodnić, jeżeli nie ma dowodów?

Tematem mojego pytania jest praca w szczególnych warunkach. Jak ją udowodnić, jeżeli nie mam odpowiednich dokumentów? Na moją prośbę o wystawienie świadectwa pracy w szczególnych warunkach oświadczono mi, że „w dokumentacji stoi: kierownik sekcji dróg” i takowe nie przysługuje.

 

Wypłata emerytury

Mam 49 lat, mieszkam wraz z synem (22 lata) i mamą (właściwie teściową, 82 lata). Mama obecnie znajduje się w hospicjum. Praktycznie nie ma z nią żadnego kontaktu, nie jest w stanie wyrazić swojej woli. ZUS zawiesił wypłatę emerytury z powodu braku możliwości doręczenia. Co można zrobić, aby ZU

 

Złożenie wniosku o emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela a poinformowanie dyrektora szkoły

Czy nauczyciel, który samodzielnie złożył do ZUS wniosek o emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela (chciał się dowiedzieć, czy spełnia warunki), ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o tym fakcie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »