Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać prawo jazdy gdy zakaz wyłącza kat. B?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.04.2017

Zostałem skazany wyrokiem sądu na zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat z wyłączeniem kat. B prawa jazdy. Dziś otrzymałem z wydziału komunikacji skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne. Jednocześnie poinformowano mnie, iż w okresie obowiązywania zakazu nie wydadzą mi dokumentu. Dlaczego? Jak odzyskać prawo jazdy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zwany dalej ustawą.

 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06, „orzeczenie Sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 k.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 k.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

 

W podobnym tonie wypowiada się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. akt V KK 364/08, zgodnie z którym „na podstawie art. 42 § 2 k.k. w każdej sprawie należy orzec środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, przy czym, ograniczając zakres tego zakazu, nie można pominąć pojazdów mechanicznych tego rodzaju, które odpowiadają temu pojazdowi, który prowadził sprawca w chwili inkryminowanego zdarzenia”.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu (niestety na Pana niekorzyść) jest przepis art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3, zgodnie z którym „prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu. Powyższe stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii:

 

1) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D”.

 

Niestety starostwa powiatowe, odmawiając wydania prawa jazdy, w ocenie nie tylko mojej, ale także większości sądów, łamią zasadę praw nabytych. Starostwa powiatowe przyjmują bowiem, iż wydanie prawo jazdy o którym mowa w art. 12 ww. ustawy wiąże się ze wydaniem na nowo uprawnień, a nie potwierdzeń uzyskanych uprzednio uprawnień.

 

Pragnę zauważyć, iż jest Pan tym samym jedną wielu tysięcy „ofiar” polskiego ustawodawcy, który z dniem 19 stycznia 2013 r. wprowadził w życie przepisy, które w żaden sposób nie korelują z treścią kodeksu karnego. Niekorzystnym jest nadto niejednolite stanowisko wojewódzkich sądów administracyjnych. Część sądów przyjmuje bowiem wykładnie identyczną z tą przyjmowaną przez starosta, a część zmienia decyzję starostwa i nakazuje wydać prawo jazdy.

 

Sens złożenia odwołania od tego rodzaju decyzji występuje tylko wówczas gdy zakaz prowadzenia pojazdów kat A i B orzeczony został na okres dłuższy lub równy 1 rok.

 

Reasumując, może Pan złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, nawet jeżeli Kolegium zmieni decyzję starosty, ten w dalszym ciągu będzie odmawiał wydania prawa jazdy. Tym sposobem sprawa wcześniej czy później trafi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a ten w zależności od przyjmowanego stanowiska (wykładni) wyda stosowany wyrok.

 

Oburzenie sądów karnych, doktryny niestety nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, bowiem ustawa, która weszła w życie 19 stycznia 2013 r. w żaden sposób nie odpowiada dotychczasowym przepisom i stwarza dla wielu liczne problemy. Z pomocą nie przychodzi nadto stosowana przez starostwa wykładnia, która nie znajduje uzasadnienia w oczach wielu przedstawicieli doktryny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 8 =

»Podobne materiały

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi kos

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »