Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podjęcie pracy w tej samej branży a zakaz konkurencji

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 16.02.2017

Pracowałam ponad 8 lat w jednej firmie. Złożyłam wypowiedzenie. Miałam 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca nie był zadowolony z mojej decyzji i po dwóch tygodniach od momentu złożenia wypowiedzenia wręczył m zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, wspominając przy tym, abym nie zapominała o zakazie konkurencji. Niestety nie posiadam żadnej umowy, która mówi o zakazie konkurencji. Jedyne, co pamiętam, to umowa o zachowaniu poufności, ale to chyba nie jest to samo? Co mam zrobić, gdybym chciała podjąć pracę w tej samej branży? Czy były pracodawca ma obowiązek udostępnienia umowy o zakazie konkurencji jeśli takowa istnieje? Czy jeśli taka umowa istnieje, powinnam czerpać z niej korzyści? Czy pracodawca może stworzyć umowę o zakazie konkurencji bez wiedzy pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ nie otrzymałam od Pani umowy, postaram się udzielić możliwie dokładnej informacji na bazie tego, co napisała Pani w pytaniu. Zgodnie z art. 1011 Kodeksu pracy „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność”. Artykuł 1012 stanowi natomiast, że „przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy”.

 

Z powyższego stwierdzenia wynika, iż zakaz konkurencji nie jest ani powszechny, ani absolutny. Brak zastrzeżenia odnoszącego się do prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika w stosunku do pracodawcy sprawia, iż bez żadnych ograniczeń ani konsekwencji prawnych pracownik może podejmować i kontynuować działalność konkurencyjną wobec pracodawcy.

 

Według piśmiennictwa i doktryny prawa pracy podstawą prawną zakazu konkurencji jest umowa. Cytowany przepis nie określa formy, w jakiej powinna zostać zawarta umowa o zakazie działalności konkurencyjnej. Nie można przyjmować, że umowę o zakazie konkurencji można ważnie zawierać w dowolnej formie. Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (art. 1013). Znowelizowany Kodeks pracy nie precyzuje, w jakiej umowie powinno zostać sformułowane zastrzeżenie o zakazie konkurencji. Zatem klauzula zawierająca powyższe zastrzeżenie może zostać wprowadzona do zawieranej lub wiążącej strony umowy o pracę. Zakaz konkurencji może być przedmiotem umowy odrębnej od umowy o pracę. Umowa, na podstawie której pracownik zobowiązał się nie podejmować lub zaprzestać kontynuowania działalności konkurencyjnej z pracodawcą, jest zawierana, podobnie jak umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie, na bazie umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę sprawia, iż automatycznie rozwiązuje się umowa o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej. Zależność umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej od umowy o pracę ma jednostronny charakter. Rozwiązanie umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej nie wywiera automatycznie żadnych skutków w stosunku pracy. Odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (wyr. SN z 24.9.2003 r., sygn. akt I PK 411/02, OSNP 2004, Nr 18, poz. 316). Tak sprawę zakazu konkurencji podczas trwania stosunku pracy przedstawia A. Świątkowski w komentarzu do tego przepisu (A. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012).

 

Podobnie do problemu odrębności umowy o zakazie konkurencji podchodzi aktualne orzecznictwo sądów pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego odrębna umowa o zakazie konkurencji to umowa niewchodząca w skład umowy o pracę, ale niekoniecznie odrębny, inny dokument. Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej wraz z umową o pracę mogą przybrać formę jednolitego dokumentu.

 

Zatem rzeczywiście mogło zdarzyć się, że nie podpisywała Pani z pracodawcą odrębnej umowy o zakazie konkurencji ale postanowienia takiej umowy, jako klauzula o zakazie konkurencji, mogą być zawarte w samej umowie o pracę łączącej Panią z pracodawcą. Stąd przypomnienie pracodawcy, ze w okresie wypowiedzenia, pomimo nieświadczenia pracy, nie może Pani prowadzić działalności konkurencyjnej wobec jego działalności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 0 =

25.02.2017

Trzeba również pamiętać, że nawet jeśli pracownik nie podpisze (ani w formie odrębnej umowy ani jako część umowy o pracę) umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, to i tak nie oznacza to, że może prowadzić działalność konkurencyjną wobec swojego pracodawcy. Obowiązek lojalności może bowiem w konkretnej sytuacji wynikać z ogólnych obowiązków pracowniczych (obowiązek dbania o dobro zakładu pracy). Zapraszam na mojego bloga, gdzie szerzej analizuję kwestię zakazu konkurencji: http://www.kancelariamojecki.pl/category/zakaz-konkurencji/

Dariusz

»Podobne materiały

„Trzynastka” i zawieszony w pracy nauczyciel

Jestem chwilowo zawieszony w pracy nauczyciela. W zeszłym roku przebywałem w areszcie tymczasowym, a sprawa wciąż się toczy. Nie rozwiązano ze mną umowy o pracę zmniejszono tylko pensję, cały czas więc dostaję pobory. Niestety nie otrzymałem „trzynastki” za rok 2007, mimo że umowa o prac

 

Konsekwencje kradzieży dokonanej w miejscu pracy

Zostałem zwolniony z pracy z powodu kradzieży. Nagrania jednoznacznie wskazują sprawcę. Napisałem prośbę o rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jednak dyrektor unika kontaktu. Jestem gotów pokryć wszystkie straty finansowe pracodawcy, ale obawiam się, że ten planuje (lub już to zrobił) ski

 

Wcześniejsza emerytura dziennikarska

Mój mąż w lutym 2009 r. kończy 60 lat. Do końca 1998 r. spełnił warunki umożliwiające przejście na emeryturę dziennikarską (15 lat pracy na etacie dziennikarza i 20 lat stażu pracy), oczywiście oprócz wieku. Jednak gdy mąż skończył 55 lat, został zwolniony z etatu dziennikarskiego. Od tamtej pory pł

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »