.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podjęcie pracy w tej samej branży a zakaz konkurencji

Pracowałam ponad 8 lat w jednej firmie. Złożyłam wypowiedzenie. Miałam 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca nie był zadowolony z mojej decyzji i po dwóch tygodniach od momentu złożenia wypowiedzenia wręczył m zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, wspominając przy tym, abym nie zapominała o zakazie konkurencji. Niestety nie posiadam żadnej umowy, która mówi o zakazie konkurencji. Jedyne, co pamiętam, to umowa o zachowaniu poufności, ale to chyba nie jest to samo? Co mam zrobić, gdybym chciała podjąć pracę w tej samej branży? Czy były pracodawca ma obowiązek udostępnienia umowy o zakazie konkurencji jeśli takowa istnieje? Czy jeśli taka umowa istnieje, powinnam czerpać z niej korzyści? Czy pracodawca może stworzyć umowę o zakazie konkurencji bez wiedzy pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podjęcie pracy w tej samej branży a zakaz konkurencji

Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy

Ponieważ nie otrzymałam od Pani umowy, postaram się udzielić możliwie dokładnej informacji na bazie tego, co napisała Pani w pytaniu. Zgodnie z art. 1011 Kodeksu pracy „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność”. Artykuł 1012 stanowi natomiast, że „przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy”.

 

Z powyższego stwierdzenia wynika, iż zakaz konkurencji nie jest ani powszechny, ani absolutny. Brak zastrzeżenia odnoszącego się do prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika w stosunku do pracodawcy sprawia, iż bez żadnych ograniczeń ani konsekwencji prawnych pracownik może podejmować i kontynuować działalność konkurencyjną wobec pracodawcy.

Umowa o zakazie konkurencji

Według piśmiennictwa i doktryny prawa pracy podstawą prawną zakazu konkurencji jest umowa. Cytowany przepis nie określa formy, w jakiej powinna zostać zawarta umowa o zakazie działalności konkurencyjnej. Nie można przyjmować, że umowę o zakazie konkurencji można ważnie zawierać w dowolnej formie. Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (art. 1013). Znowelizowany Kodeks pracy nie precyzuje, w jakiej umowie powinno zostać sformułowane zastrzeżenie o zakazie konkurencji. Zatem klauzula zawierająca powyższe zastrzeżenie może zostać wprowadzona do zawieranej lub wiążącej strony umowy o pracę. Zakaz konkurencji może być przedmiotem umowy odrębnej od umowy o pracę. Umowa, na podstawie której pracownik zobowiązał się nie podejmować lub zaprzestać kontynuowania działalności konkurencyjnej z pracodawcą, jest zawierana, podobnie jak umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie, na bazie umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę sprawia, iż automatycznie rozwiązuje się umowa o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej. Zależność umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej od umowy o pracę ma jednostronny charakter. Rozwiązanie umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej nie wywiera automatycznie żadnych skutków w stosunku pracy. Odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (wyr. SN z 24.9.2003 r., sygn. akt I PK 411/02, OSNP 2004, Nr 18, poz. 316). Tak sprawę zakazu konkurencji podczas trwania stosunku pracy przedstawia A. Świątkowski w komentarzu do tego przepisu (A. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012).

 

Podobnie do problemu odrębności umowy o zakazie konkurencji podchodzi aktualne orzecznictwo sądów pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego odrębna umowa o zakazie konkurencji to umowa niewchodząca w skład umowy o pracę, ale niekoniecznie odrębny, inny dokument. Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej wraz z umową o pracę mogą przybrać formę jednolitego dokumentu.

 

Zatem rzeczywiście mogło zdarzyć się, że nie podpisywała Pani z pracodawcą odrębnej umowy o zakazie konkurencji ale postanowienia takiej umowy, jako klauzula o zakazie konkurencji, mogą być zawarte w samej umowie o pracę łączącej Panią z pracodawcą. Stąd przypomnienie pracodawcy, ze w okresie wypowiedzenia, pomimo nieświadczenia pracy, nie może Pani prowadzić działalności konkurencyjnej wobec jego działalności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus IV =

Trzeba również pamiętać, że nawet jeśli pracownik nie podpisze (ani w formie odrębnej umowy ani jako część umowy o pracę) umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, to i tak nie oznacza to, że może prowadzić działalność konkurencyjną wobec swojego pracodawcy. Obowiązek lojalności może bowiem w konkretnej sytuacji wynikać z ogólnych obowiązków pracowniczych (obowiązek dbania o dobro zakładu pracy). Zapraszam na mojego bloga, gdzie szerzej analizuję kwestię zakazu konkurencji: http://www.kancelariamojecki.pl/category/zakaz-konkurencji/

Dariusz

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu