.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrahent z Ukrainy a podatek VAT

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 08.06.2017 • Zaktualizowane: 14.01.2021

Mamy kontrakt polegający na dostawie i montażu urządzeń w fabryce. Kontrahent jest z Ukrainy. Jak będzie opodatkowana dostawa i montaż? Co muszę zrobić, jeżeli będę wywozić produkty z Polski? Czy osobno muszę fakturować usługę, a osobno materiały? Jaką fakturę wystawię ukraińskiemu kontrahentowi, z jakim VAT-em? Czy jeśli będę kupował produkty na Ukrainie, to muszę zarejestrować się jako podatnik VAT na Ukrainie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontrahent z Ukrainy a podatek VAT

Fot. Fotolia

Opodatkowanie dostawy towarów

W ustawie o VAT miejsce opodatkowania dostawy towarów reguluje art. 22. W myśl podstawowej zasady, w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy nabywcę lub przez osobę trzecią, miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Zatem gdy podatnik sprzedaje towary, które są transportowane, miejscem opodatkowania jest kraj, z którego je wywieziono. Przykład: podatnik dokonuje dostawy z Polski krzeseł i stołów, które są wywożone do kraju trzeciego (np. Rosji). W takim wypadku dostawa jest opodatkowana w Polsce jako eksport towarów. Gdyby natomiast towary były wywożone z Polski do innego kraju unijnego, mielibyśmy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT).

 

Istotny wyjątek

Dostawa towarów montowanych (instalowanych)

Szczególne zasady dotyczą dostawy towarów, które po ich nabyciu są instalowane lub montowane, niezależnie od tego, czy następuje ich uruchomienie, czy też nie. W takim przypadku miejscem dostawy będzie miejsce, w którym towary będą instalowane (montowane), niezależnie od tego, czy miało miejsce próbne uruchomienie towaru.

 

Ten przypadek dostawy towarów został potraktowany szczególnie ze względu na wymogi jednolitości podatku. W przypadku transakcji transgranicznych w niektórych państwach wartość usługi montażu jest wliczana do wartości celnej towaru montowanego przez dostawcę, a w niektórych państwach nie. Stąd też w niektórych państwach wartość usługi montażu składającej się na dostawę mogłaby w ogóle nie podlegać opodatkowaniu.

 

Tak więc w przypadku dostawy towarów montowanych (instalowanych) przez dostawcę miejscem dostawy jest miejsce montażu (instalacji) towaru.

 

Należy zauważyć, że w przypadku montażu (instalacji) towarów w innym państwie członkowskim niż państwo dostawcy pochodzącego z UE ma miejsce przemieszczenie przez tego dostawcę własnych towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Tego rodzaju przemieszczenie co do zasady traktowane jest jako transakcja wewnątrzwspólnotowa: dostawa w kraju wysyłki oraz nabycie w kraju przeznaczenia (montażu). Powstaje w związku z tym niebezpieczeństwo podwójnego opodatkowania. Stąd też, aby unikać tego rodzaju niebezpieczeństwa, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę ani wewnątrzwspólnotowe nabycie czynności przemieszczenia towarów, które są w państwie przeznaczenia instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego (zob. komentarz do art. 9–12 oraz 13 ).

 

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy żadna dostawa towarów, które są instalowane lub montowane w państwie zakończenia ich transportu, nie jest uznawana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W tym przypadku bowiem i tak następuje opodatkowanie dostawy w miejscu montażu czy też instalacji (które jest jednocześnie miejscem przeznaczenia towarów), a zatem nie ma potrzeby „wymuszania” takiego skutku przez konstrukcję wewnątrzwspólnotowego nabycia.

 

Polski dostawca wykazuje dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju w deklaracji VAT (natomiast nie wykazuje się jej w informacji podsumowującej). Pomimo opodatkowania jej za granicą ma prawo do odliczenia związanego z nią podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT odliczenie to przysługuje pod warunkiem, że kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

 

Mając jednak na uwadze spore zamieszanie interpretacyjne naszych organów podatkowych – rekomenduje wystąpienie z wnioskiem do Ministra Finansów o wydania interpretacji podatkowej w zakresie prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania.

Zakup towarów na Ukrainie

Import towarów zdefiniowany został w art. 2 ust. 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej.

 

Termin powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów określa art. 19a ust. 9 ustawy o VAT, który stanowi, że jest nim moment powstania długu celnego. W przypadku natomiast objęcia towarów:

 

  • procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą,
  • procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze – obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

 

Importerzy są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku z uwzględnieniem obowiązujących stawek z zastrzeżeniem art. 33 b (który dotyczy podatników stosujących pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej). Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, zobowiązany jest do wydania decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatku w decyzji dotyczącej należności celnych.

 

Zmiana kwoty podatku może nastąpić również na skutek inicjatywy podatnika, który już po przyjęciu zgłoszenia celnego może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

 

Podatek z tytułu importu wpłacany jest przez podatnika w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych (art. 33 ust. 4 ustawy), z zastrzeżeniem art. 33a–33c (procedura uproszczona, pojedyncze pozwolenie lub import towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego na podstawie odrębnych przepisów). W pozostałych przypadkach (z wyłączeniem należności podatkowych ustalonych w drodze decyzji) podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła.

 

Dodatkowo w przypadku określenia szczegółów w kwestii obowiązku z zakresu procedur celnych i cła w pierwszej kolejności należy ustalić kod towarów które będą importowane z Ukrainy oraz procedurę celną przewidzianą dla tego rodzaju towarów.

 

W przypadku jednak w którym, Pan chce kupować towary i ich nie przywozić do Polski – wtedy potrzebna będzie analiza przepisów wew. Ukrainy przez tamtejszego doradcy podatkowego. Ukraina nie jest w systemie unijnego VAT także ciężko jest mi określić obowiązki podatkowe na gruncie VAT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton