Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezwłasnowolnienie a zdjęcie zajęć komorniczych z emerytury

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 20.11.2018

Chcę złożyć do sądu okręgowego wniosek o ubezwłasnowolnienie ojca, jest osobą w wieku 80 lat, bardzo schorowaną fizycznie i psychicznie.
Na wniosek komornika sądowego ma kilka zajęć swojej emerytury z ZUS-u, ojciec podpisywał różne umowy, których nie opłacał z tego względu, że choruje. Czy po ubezwłasnowolnieniu ojca przez sąd mogę starać się o zdjęcie tych zajęć komorniczych z emerytury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezwłasnowolnienie a zdjęcie zajęć komorniczych z emerytury

Fot. Fotolia

Nie będę ukrywał, iż w przypadku spraw, które są już na etapie egzekucji komorniczej, możliwość uchylenia się od ich skutków prawnych jest bardzo ograniczona. Co do zasady, w sytuacji dokonania czynności prawnej przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, obarczone będzie wadą nieważności, w oparciu o art. 82 Kodeksu cywilnego: „nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych”.

 

W związku z powyższym, w sytuacji, jeśli okaże się, że Pana ojciec zawarł inne umowy, o których Pan nie wiedział, należy, powołując się na cytowany przepis, żądać stwierdzenia nieważności umowy. O ile nie powinno być problemu w przypadku unieważnienia umów dotyczących usług, o tyle w przypadku np. umowy zakupu na raty bądź kredytu powinien nastąpić co do zasady zwrot, odpowiednio towaru bądź pieniędzy.

 

W przypadku jeśli roszczenia zostały już zasądzone przez sąd i trwa obecnie egzekucja komornicza, w celu jej umorzenia konieczne byłoby podważenie nakazu zapłaty wystawionego przeciwko Pana ojcu. Obawiam się, że minęły już terminy na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty (14 dni od dostarczenia nakazu zapłaty Pana ojcu). Co więcej, wydaje się, że nie zachodzą także w sprawie przesłanki wznowienia postępowania, stanowiącego nadzwyczajny środek zaskarżenia.

 

Jakimś wyjściem, będzie przesłanie do wierzycieli pism, w których powoła się Pan na wadę oświadczenia woli złożonego przez Pana ojca i wniesie o umorzenie długu i zakończenie egzekucji. Sam komornik nie ma w tym przypadku szerszego pola do manewru i musi ściągać dług zgodnie z roszczeniem wierzyciela.

 

Teoretycznie możliwe może być także wniesienie powództwa opozycyjnego przeciwko wystawionym tytułom wykonawczym i żądanie pozbawienia ich wykonalności, w oparciu o przepis art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 840

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne”.

 

Należy jednak wskazać, iż taka droga jest dość niepewna i nie ma gwarancji, że sąd uzna zasadność zastosowania tej regulacji w przypadku powołania się na nieważność umowy.

 

Reasumując, w przypadku, jeśli okazałoby się, że istnieją inne zobowiązania zaciągnięte przez Pana ojca w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, należy konieczne powołać się na nieważność tak zawartej umowy. W sytuacji, jeśli sprawa wyjdzie na jak dopiero w momencie wydania nakazu zapłaty, należy wnieść od niego sprzeciw powołując się na tą samą przesłankę. Jeśli chodzi zaś o zasądzone już kwoty, gdzie minęły już terminy najlepszym wyjściem wydaje się wystąpienie bezpośrednio do wierzyciela z wnioskiem o zaprzestanie egzekucji i powołanie się na nieważność zawartej umowy, ostatecznie zaś wniesienie powództwa opozycyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus sześć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki