.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obraza w miejscu publicznym

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 22.02.2012

Chciałem odebrać moją koparkę od znajomego (z placu budowy), udałem się do niego z bratem. Na miejscu znajomy zaczął mnie wyzywać i wymachiwać nożem. Groził mi, że mnie zabije, a sprzęt popsuje. Czy mogę w takiej sytuacji założyć sprawę w sądzie i żądać zadośćuczynienia za obrazę w miejscu publicznym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie zachowanie ewentualnego sprawcy wypełnia znamiona trzech czynów karalnych, tj. przestępstwa znieważenia oraz przestępstwa gróźb karalnych: zabójstwa i zniszczenia mienia. Pierwsze z nich wypełnia dyspozycję art. 216 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, a drugie i trzecie – art. 190 tego kodeksu. Zgodnie z tymi przepisami:

 

„Art. 216 .

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

 

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

 

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. (…)

 

Art. 190

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Jeżeli ma Pan świadków na taki, a nie inny przebieg wypadków, radzę udać się na policję i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kierowania gróźb karalnych (straszenie popełnieniem przestępstwa zabójstwa i zniszczenia mienia). Musi Pan w tym zawiadomieniu spróbować udowodnić (uprawdopodobnić) subiektywną realność groźby, tj. musi Pan wykazać, że gróźb sprawcy się Pan przestraszył, bo sprawca był zdolny do ich realizacji. Dobre zeznania świadków zdarzenia powinny wystarczyć.

 

Przestępstwo groźby karalnej jest przestępstwem wnioskowym, tzn. postępowanie przygotowawcze i postępowanie karne wszczynane jest na wniosek pokrzywdzonego, ale toczy się już z urzędu. Z kolei przestępstwo znieważenia jest od początku do końca przestępstwem prywatnoskargowym. To Pan musi doprowadzić do ścigania sprawcy (tzw. prywatny akt oskarżenia).

 

Co do konsekwencji finansowych, to wydaje mi się, że dobrą opcją będzie wnoszenie o ukazanie sprawcy (za przestępstwo znieważenia) nawiązką na Pana rzecz (na podstawie art. 216 § 4 Kodeksu karnego).

 

Zachowanie ewentualnego sprawcy wypełnia znamiona trzech czynów karalnych.

 

Jeżeli ma Pan świadków na taki, a nie inny przebieg wypadków, radzę udać się na policję i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kierowania gróźb karalnych (straszenie popełnieniem przestępstwa zabójstwa i zniszczenia mienia).

 

 

 

Stan prawny z 20.06.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »