Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Psychiczny terror sąsiada

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 26.06.2008

Od wielu lat w naszym bloku dochodzi do zakłócania spokoju. Hałasujący sąsiad, za każdym razem kiedy zwracaliśmy mu uwagę, wyzywał nas i groził. Po kilku latach takiej „działalności” przyłączyli się do niego koledzy. Doszło nawet do naruszenia nietykalności cielesnej w naszym mieszkaniu. Miały miejsce trzy zdarzenia z udziałem tego człowieka i jego znajomych (też mieszkańców tej klatki), którzy zgłosili na policję, że napadu dokonałyśmy my – ja i moja mama. Jesteśmy wciąż zaczepiane, ubliża się nam i zatruwa życie stukając w okna, drzwi i dzwoniąc domofonem, tylko po to, by obrazić. Kilka razy zgłaszałyśmy problem dzielnicowemu (przed śmiercią także mój tato – osoba niepełnosprawna, na wózku inwalidzkim), jednak nigdy nie została podjęta interwencja. W lutym złożyłam doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Wszczęto dochodzenie, ale świadkowie nie potwierdzili moich doniesień. Na dodatek zaczęto nas oskarżać o agresję wobec sąsiadów, co jest całkowitą nieprawdą. Jesteśmy wykończone psychicznie i nie wiemy, co robić. Ci ludzie znęcają się nad nami. Jak udowodnić co naprawdę się dzieje i zadać kłam bezpodstawnym oskarżeniom? Jak mamy się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Psychiczny terror sąsiada

Konflikt z sąsiadami z bloku

Przestępstwo znęcania się fizycznego i psychicznego jest określone w art. 207 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem – „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

W opisywanej w pytaniu sytuacji trudno mówić o popełnieniu przestępstwa znęcania się fizycznego i psychicznego określonego w art. 207 Kodeksu karnego ze względu na to, że w sytuacji tej nie występuje stosunek zależności pomiędzy Panią i mamą, a innymi lokatorami i osobami uczestniczącymi w konflikcie. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Karnej z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. akt. VI KZP 13/75 – stosunek zależności od sprawcy zachodzi wówczas, gdy pokrzywdzony nie jest zdolny z własnej woli przeciwstawić się znęcaniu i znosi je z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków życiowych (np. utratą pracy, środków utrzymania, mieszkania, rozłąką lub zerwaniem współżycia ze sprawcą).

 

Stosunek zależności może istnieć z mocy prawa (np. w razie ustanowienia opieki lub umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej) albo na podstawie umowy (np. między pracodawcą a pracownikiem, najemcą lokalu a wynajmującym itp.). Może także wynikać z sytuacji faktycznej, stwarzającej dla sprawcy sposobność znęcania się przy wykorzystaniu nad ofiarą przewagi jaką mu daje łącząca ich więź materialna, osobista lub uczuciowa.

Naganne zachowanie sąsiadów, przemoc fizyczna i werbalna 

Zachowanie sąsiadów może wyczerpywać znamiona innych przestępstw i wykroczeń. W szczególności mogą to być:

  • przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej – art. 217 § 1 Kodeksu karnego,
  • przestępstwo pomówienia – art. 212 § 1 Kodeksu karnego,
  • przestępstwo znieważenia – art. 216 § 1 Kodeksu karnego,
  • przestępstwo gróźb karalnych – art. 190 § 1 Kodeksu karnego,
  • wykroczenie zakłócania spokoju – art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń,
  • wykroczenie złośliwego niepokojenia – art. 107 Kodeksu wykroczeń.

 

Zachowanie sąsiadów i innych osób narusza dobra osobiste Pani i mamy co może stanowić podstawę do odpowiedzialności cywilnej.

 

Sytuacja jest o tyle trudna, że nie dysponujecie Panie żadnymi dowodami na okoliczność waszego zachowania wobec sąsiada, jego znajomych i innych osób. Nie posiadając dowodów trudno będzie doprowadzić do tego, aby osoby przejawiające wobec Pań wrogość poniosły odpowiedzialność karną czy też cywilną.

Jak doprowadzić do ukarania sąsiada za naganne zachowanie?

Gdyby były dowody na okoliczność zachowania osób w stosunku do Pań – np. zeznania świadków, nagrania sytuacji w której osoba popełnia wykroczenie lub przestępstwo, organy ścigania z pewnością podjęłyby odpowiednie kroki w celu ukarania sprawców. W takim przypadku prokurator czy policja posiadając wyłącznie zeznania Pani i mamy, a także sprzeczne zeznania potencjalnych sprawców nie jest w stanie ustalić rzeczywistego stanu faktycznego i dlatego odmawiają prowadzenia postępowania lub te postępowania umarzają. Proszę pamiętać, że można w poczuciu zagrożenia działaniami innych osób, wzywać policję. Również w przypadku zakłócania spokoju głośnymi hałasami lub zakłócania ciszy nocnej możecie Panie żądać interwencji policji. Jeżeli policjanci stwierdzą, że nastąpiło naruszenie norm prawnych z pewnością podejmą stosowne działania.

Jak udowodnić sąsiadowi bezprawne zachowanie?

W celu udowodnienia popełnienia czynów zabronionych możecie Panie starać się o uzyskanie dowodów popełnienia tych czynów przez dane osoby. Możecie Panie np. nagrywać sytuacje w których osoby dopuszczają się napaści, kiedy jesteście znieważane czy pomawiane. Można nagrać hałasy, które zakłócają spokój czy ciszę nocną lub zaprosić do siebie osoby, które mogłyby potwierdzić bezprawne zachowania w stosunku do Pań. Można także zawiadomić administrację budynku o zachowaniach sąsiadów, które powodują, że dalsze zamieszkiwanie tam jest niemożliwe. Administracja powinna podjąć działania w celu złagodzenia konfliktu pomiędzy sąsiadami, łącznie z powództwem o eksmisję uciążliwego lokatora czy właściciela mieszkania.

 

Trzeba nadal próbować rozmawiać z dzielnicowym i przedstawić mu swój problem. Ma on obowiązek przeprowadzić rozmowy ze wszystkimi uczestnikami konfliktu i podjąć stosowne działania.

 

Jeżeli chodzi o oskarżenia pod adresem Pani i Pani mamy to proszę pamiętać, iż takie zachowania jakich miałyście Panie się dopuścić również muszą zostać udowodnione. Jeżeli osoby oskarżające Panie o agresywne zachowania nie mają potwierdzenia w postaci dowodów postępowania w sprawie z pewnością będą umarzane.

 

Konflikty sąsiedzkie zdarzają się bardzo często. W wielu przypadkach pokrzywdzonym w takich konfliktach nie udaje się doprowadzić do ukarania sprawców ze względu na brak dowodów czy zmowę milczenia wokół problemu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - V =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego

Przebywam obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym, który kończy się 15 maja. Wcześniej byłam 182 dni na zasiłku chorobowym. Zależy mi na tym, aby zwolnić się z pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy w trakcie trwania tego zasiłku mogę wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem o

 

Włączenie się do postępowania o ubezwłasnowolnienie jako uczestnik

Brat złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie mamy. Co dzieje się w czasie procedury o ubezwłasnowolnienie? Czy podczas trwania takiego postępowania wyznaczany jest kurator (opiekun) dla mamy? Co należy do jego obowiązków?

 

Ciągłe kontrolowanie przez męża - co zrobić?

Od dłuższego czasu mój mąż w jakiś sposób kontroluje mój telefon, odsłuchuje moje rozmowy, sprawdza, gdzie jestem, nie mogę się nigdzie ruszyć poza miejsce, w którym mówiłam, że będę. Podejrzewa mnie o niewierność. Niesłusznie. Do niczego takiego nie doszło, ale nie mam zamiaru tłumaczyć mu się z ka

 

Zakopanie padliny psa na działce

Pod moją nieobecność i bez mojej zgody znana mi osoba zakopała padlinę psa na działce ogrodniczo-warzywnej. Jestem jedynym właścicielem tej działki. Chciałbym doprowadzić do ukarania tej osoby za powyższy czyn i zażądać usunięcia padliny z mojej działki oraz przywrócenia zakażonej gleby do stanu uży

 

Nieprawidłowo wykonane roboty budowlane

Zleciłam wykonanie robót budowlanych na kwotę 40 000 zł. Roboty zostały źle wykonane – w sposób świadczący co najmniej o braku wiedzy budowlanej (opinia biegłego ma 40 stron). Prokurator twierdzi, iż nie doszło do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Czy ma rację? Jeśli

 

Zakopanie padliny psa na działce

Pod moją nieobecność i bez mojej zgody znana mi osoba zakopała padlinę psa na działce ogrodniczo-warzywnej. Jestem jedynym właścicielem tej działki. Chciałbym doprowadzić do ukarania tej osoby za powyższy czyn i zażądać usunięcia padliny z mojej działki oraz przywrócenia zakażonej gleby do stanu uży

 

Zakup domu w stanie surowym w zabudowie zagrodowej

Chciałbym kupić gotowy dom z 2018 r. w stanie surowym zamkniętym, nieoddany do użytku, na działce rolnej około 15 arów. Dom w zabudowie zagrodowej budowanej na gruncie rolnym, wtedy wieś. Obecnie działka jest w granicach miasta. Jeśli dom nie ma zrobionych odbiorów i nie jest oddany do użytku, to cz

 

Inwestycje na giełdzie mieszkając w Wielkiej Brytanii a rozliczenie podatku

Pracuję i mieszkam w Wielkiej Brytanii od 3 lat, jestem zatrudniony na pełen etat. W roku 2017 inwestowałem na polskiej giełdzie i po sprzedaży akcji miałem zanotowaną stratę i zysk, który sumarycznie był większy od straty. Gdzie powinienem się rozliczyć – w UK, czy w Polsce powinienem rozlicz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »