.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data uprawomocnienia się nabycia spadku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.06.2008 • Zaktualizowane: 21.02.2021

Moja siostra i ja jesteśmy jedynymi spadkobiercami zmarłego w zeszłym roku ojca. Sprawa spadkowa odbyła się 22.01.2008 r.. Na odwrocie dokumentu widnieje pieczęć – sąd rejonowy, I wydział cywilny stwierdza, że orzeczenie niniejsze jest prawomocne, Kraków, dnia 29.02.2008 r. (podpisane przez asesora sądu rejonowego). Dwudziestego marca wysłaliśmy z siostrą oświadczenia o nabyciu spadku do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania, listem poleconym (w celu zwolnienia z podatku) uznając, że postanowienie uprawomocniło się 29.02.2008 r. (data na odwrocie), a oświadczenie złożyliśmy w terminie. Okazało się jednak, że musimy zapłacić podatek, gdyż według urzędu skarbowego termin minął 13 marca. Z dokumentów sądowych nie wynika wprost data uprawomocnienia się postanowienia, więc urząd skarbowy uznał za datę uprawomocnienia 13.02.2008 r. (data rozprawy plus 3 tygodnie). Czy istnieje podstawa, aby umorzyć postępowanie i nie płacić podatku od spadku? Czy to możliwe, że urząd skarbowy źle ustalił datę uprawomocnienia się postanowienia sądu? Co można zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Data uprawomocnienia się nabycia spadku

Kiedy uprawomocnia się postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku?

Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocnia się w terminie 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia o ile żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie postanowienia lub apelacji.

 

Jeżeli więc postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostało ogłoszone w dniu 22 stycznia 2008 r., a żaden z uczestników postępowania nie złożył wniosku o uzasadnienie postanowienia lub apelacji, to postanowienie sądu uprawomocniło się z końcem dnia 12 lutego 2008 r.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

Zgodnie z art. 4a. ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zgłoszenie nabycia spadku po terminie miesięcznym od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku powoduje, że podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku i musi on zapłacić podatek od spadku zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Czy jest możliwość przywrócenia terminu na zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego?

Ze względu na charakter materialny terminu określonego w art. 4a. ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie ma możliwości ubiegania się o jego przywrócenie na podstawie przepisów ustawy Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy prawidłowo wszczął postępowanie w celu naliczenia podatku od spadku, ponieważ zgłoszenie nabycia spadku, niezbędne do skorzystania ze zwolnienia, zostało złożone po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Możliwość zastosowania ulgi w zapłacie podatku lub zaległości podatkowej

Przepisy prawa nie dają Panu niestety możliwości umorzenia postępowania i skorzystania ze zwolnienia. Może Pan jednak ubiegać się o ulgę w zapłacie należnego podatku. Ordynacja podatkowa przewiduje ulgi w zapłacie podatku, a stosowne przepisy zawarte są w art. 67a-67e. Po ustaleniu należnego podatku może się Pan starać o odroczenie płatności podatku, rozłożenie go na raty, odroczenie płatności zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty, albo o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Podstawą do zastosowania ulgi w zapłacie podatku lub zaległości podatkowej jest ważny interes podatnika lub interes publiczny.

 

Przepisy prawa nie definiują co jest ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, a decyzja w sprawie ulgi w zapłacie podatku ma charakter uznaniowy. We wniosku o skorzystanie z ulgi może się Pan powoływać na to, że nie złożył Pan deklaracji o nabyciu spadku w terminie bez swojej winy, ponieważ błędnie odczytał Pan odpis postanowienia wraz ze stwierdzeniem prawomocności orzeczenia.

 

Trudno jednak będzie przekonać urząd skarbowy, że został Pan wprowadzony w błąd przez sąd. Szanse na skorzystanie z ulgi będą większe, jeżeli Pana sytuacja materialna, finansowa, rodzinna, osobista i zdrowotna nie jest dobra. Powinien Pan również podkreślić, że gdyby nie przypadkowe, niezamierzone opóźnienie w zgłoszeniu nabycia spadku z pewnością skorzystałby Pan ze zwolnienia podatkowego. Proszę pamiętać, że wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę można złożyć dopiero, gdy termin płatności podatku już upłynął. Umorzenie dotyczy bowiem zaległości podatkowej. Podatek od spadków i darowizn płaci się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (5):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 8 =

18.06.2019

"Urząd skarbowy prawidłowo wszczął postępowanie (...), ponieważ zgłoszenie nabycia spadku, (...), zostało złożone po upływie 6 miesięcy [???] od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku."
Powinno chyba być "po upływie miesiąca i 6 dni". Ale to wszystko to zeszłoroczny śnieg. Termin zgłoszenia spadku od 01.01.2009 został wydłużony z jednego miesięca do sześciu.

kirangozi

27.08.2015

Mineło ponad 120 dni od sprawy spadkowej jeden z uczestników postępowania umarł a sąd jak do tej pory nie przysłał postanowienia ,złożyłem wniosek o uprawomocnienie postanowienia ,odpowiedź z sądu że nie wiedzą dlaczego pan sądzia jeszcze tego nie zrobił

Binio

20.01.2015

Minęło prawie 60 dni po sprawie spadkowej, jedynym spadkobiercą, nikt się nie odwolywał. Dzwonię do sądu, pytam kiedy otrzymam prawomocne postanowienie, za kazdym razem odpowiedź ta sama, jeszcze pan sędzia nie napisał.
Niechbym ja tak dlugo coś zwlekal przed sądem, byłyby kary i niewiadomo jakie pouczenia.
Sąd wszystko może.

Jan

06.06.2012

Sąd nie popełnił błędu, tylko wpisał datę, kiedy informuje o tym, że orzeczenie się uprawomocniło.

Megi

28.05.2012

Niestety, sądy ciagle piszą błednie; ja dostalam decyzję 50 dni po rozprawie spadkowej wraz z pieczatką "Prawomocnosc i wykonalność" - 5 tygodni po rozprawie. to zwyklego czlowieka wprowadza w błą - czyżby sąd nie wiedział??!

Adam

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton