Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek nabyty przez obcokrajowca

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.10.2008

Jestem obywatelem amerykańskim zamieszkałym w USA. Moja mama zmarła w 2004 r., a postanowieniem sądu prawo do spadku otrzymałem w grudniu 2007 r. Czy obowiązują mnie: zapłata 7% podatku od spadku, zapłata zaległego podatku gruntowego przez ostatnie 5 lat, jak również podatek dochodowy po sprzedaży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek nabyty przez obcokrajowca

Czy spadek nabyty przez obcokrajowca podlega opodatkowaniu?

Nabycie spadku – również przez obcokrajowca – podlega opodatkowaniu w Polsce. Ponieważ nabył Pan spadek, winien Pan zapłacić podatek od nabytego spadku.

 

Wysokość tego podatku jest uzależniona od wartości nabytych w drodze spadku przedmiotów majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia oraz według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Jeżeli nabył Pan spadek po mamie w całości (jako jedyny spadkobierca), to podstawą opodatkowania będzie wartość całego spadku. Jeżeli nabył Pan spadek w części, to podstawą opodatkowania w Pana przypadku będzie wartość spadku odpowiednia do udziału, jaki nabył Pan w spadku.

 

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku spadkobiercy do spadkodawcy. Pan zalicza się do I grupy podatkowej.

Jak obliczyć kwotę podatku od spadku?

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku (w Pana przypadku – 9637 zł).

 

Jeżeli wartość spadku po odliczeniu kwoty wolnej od podatku wynosi:

  1. do 10 278 zł – podatek wynosi 3%,
  2. od 10 278 zł do 20 556 zł – podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
  3. ponad 20 556 zł – podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Ponieważ nabycie spadku nastąpiło w 2004 r., nie mógł Pan skorzystać ze zwolnienia podatkowego polegającego na tym, że zwalnia się od podatku nabycie spadku m.in. przez dzieci pod warunkiem zgłoszenia nabycia spadku w terminie miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zwolnienie to dotyczy spadków, których nabycie nastąpiło po dniu 1 stycznia 2007 r.

 

Obowiązek podatkowy w Pana przypadku powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Pana mamie.

Podatek od zbycia nieruchomości nabytej w spadku

Jeżeli chodzi o podatek od zbycia nieruchomości nabytej przez Pana w drodze spadku, to nie będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

 

Ponieważ nabycie nieruchomości nastąpiło w 2004 r., w przypadku zbycia tej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r.

 

Wynika to z przepisu art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 217, poz. 1588), zgodnie z którym do dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. wolne w całości od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości – jeżeli jej nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż jeśli sprzeda Pan nieruchomość, nie będzie Pan zobowiązany zapłacić podatku od dochodu z tytułu zbycia tej nieruchomości. W Pana przypadku stosuje się bowiem ustawę o podatku dochodowym w starym brzmieniu, ponieważ nabycie nieruchomości w spadku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Natomiast jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to na Panu – jako właścicielu – ciąży obowiązek podatkowy. Właścicielem nieruchomości stał się Pan w chwili śmierci swojej mamy – w tym momencie nastąpiło nabycie przez Pana spadku. Od tego czasu jako właściciel jest Pan zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

 

Jako spadkobierca odpowiada Pan również za ewentualne zaległości podatkowe obciążające Pana mamę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki