Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powoływanie świadków na rozprawie

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 20.05.2011

Za dwa tygodnie odbędzie się rozprawa cywilna, w której jestem stroną. Chciałbym powołać świadków na dowód swoich racji. Jak mogę to zrobić? Czy mogę do sądu przyjść z danymi osobami i prosić sędziego o ich przesłuchanie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie dowodowe prowadzone w ramach postępowania cywilnego regulują przepisy art. 227 i następnych ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; w skrócie K.p.c.) stosowane albo wprost (w zwykłym procesie cywilnym), albo odpowiednio (w pozostałych postępowaniach – na podstawie art. 13 § 2 K.p.c.).

 

Zgodnie z art. 258 K.p.c. „strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe”.

 

W pierwszym rzędzie stwierdzić zatem należy, że może Pan wnioskować o dopuszczenie dowodu ze świadków wtedy, gdy sformułuje Pan tezę dowodową, którą chce Pan udowodnić tym dowodem.

 

Po drugie, zgodnie z treścią art. 217 K.p.c.:

 

„§ 1. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, jakie według przepisów niniejszego kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń przewodniczącego

i postanowień sądu.

 

§ 2. Sąd pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki”.

 

Z powyższego wynika, że ma Pan prawo do złożenia wniosku o dopuszczenie dowodu ze świadków do dnia zamknięcia rozprawy, a zatem nie jest istotne, czy zrobi to Pan na rozprawie, czy przed nią.

 

Ekonomika procesowa i praktyka sądowa nakazują jednak uprzedzenie sądu orzekającego o wniosku, który zamierza Pan złożyć, dlatego też – chociaż nie jest to konieczne – sugeruję sporządzenia pisma procesowego, w którym zawnioskuje Pan o dopuszczenie dowodu ze świadków.

 

Zaznaczam tylko, że taki wniosek to pismo procesowe, a zatem – na podstawie art. 126 § 1 i 128 § 1 K.p.c. musi on spełniać określone wymogi, tj. musi zawierać:

 

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  2. oznaczenie rodzaju pisma,
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  5. wymienienie załączników,
  6. odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

 

Co więcej, wniosek o dopuszczenie dowodu ze świadków jako pismo procesowe szczególnego rodzaju powinien zawierać dokładne oznaczenie faktów, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, oraz wskazanie świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe (imiona, nazwiska, adresy).

 

Reasumując: wnioski dowodowe można składać do dnia zamknięcia rozprawy, ale sugeruję złożenie wniosku przed terminem rozprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 7 =

»Podobne materiały

Wnioski dowodowe

Przeciwko mojemu bratu toczy się postępowanie karne. Wszystkie dowody świadczą na jego korzyść, sprawa mogłaby się więc szybko zakończyć, niestety jeden ze świadków nie stawia się na rozprawy i nie można ustalić, gdzie przebywa. Czy można w jakiś sposób przyspieszyć zakończenie tej sprawy, np. wnieś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »