Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatność podrobionym banknotem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.06.2013

Mój mąż wypłacił z bankomatu 500 zł na bieżące wydatki. Wzięłam z tych pieniędzy banknot dwustuzłotowy i poszłam na zakupy. Kasjerka w sklepie stwierdziła, że banknot to falsyfikat (oczywiście nie miałam o tym pojęcia), i zawiadomiła policję. Funkcjonariusz powiedział, że w najbliższym czasie mogę się spodziewać wezwania do sądu. Co może grozić za płatność podrobionym banknotem i jak się bronić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W Pani sprawie należy zwrócić uwagę na art. 310 Kodeksu karnego (w skrócie: K.k.), zgodnie z którym:

 

„§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 2. Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub dokument określony w § 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 4. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 2,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

W art. 310 § 2 sankcją objęto puszczenie w obieg lub w takim celu przyjęcie, przechowanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie lub pomoc w zbyciu lub ukryciu pieniądza, innego środka płatniczego albo dokumentu określonego w art. 310 § 1. W przedstawionej przez Panią sytuacji mamy do czynienia z puszczeniem podrobionego banknotu w obieg.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jak podnosi się w literaturze, „według orzecznictwa Sądu Najwyższego szkodliwość społeczna przestępstwa puszczenia w obieg falsyfikatów polega nie tylko na narażeniu Skarbu Państwa na stratę, lecz także na tym, że pociąga za sobą skutki odbijające się poważnie na procesach gospodarczych i uderzające dotkliwie szerokie masy społeczeństwa. Przestępstwo określone w tym przepisie jest czynem o wysokiej szkodliwości społecznej i jego zwalczanie wymaga surowej represji karnej (wyrok z 29 czerwca 1972 r., III KR 105/72, OSNKW 1972, nr 12, poz. 194). Puszczenie w obieg oznacza każde wprowadzenie do obiegu falsyfikatu, niezależnie od formy tej czynności. Do realizacji występku z art. 310 § 2 wystarczy puszczenie w obieg sfałszowanego pieniądza, innego środka płatniczego lub dokumentu równoważnego, który sprawca otrzymał ze świadomością, że jest to falsyfikat. Natomiast warunkiem odpowiedzialności karnej nie jest już samo przyjęcie falsyfikatu z zamiarem puszczenia go w obieg”1.

 

Według mnie powinna się Pani skupić na wykazaniu, że nie wiedziała Pani, iż dokonuje płatności podrobionym banknotem. Trzeba bowiem zauważyć, że strona podmiotowa przestępstw przewidzianych w art. 310 polega na umyślności, z reguły w postaci zamiaru bezpośredniego. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

 

Z treści Pani pytania wynika, że nie miała Pani świadomości dysponowania podrobionym środkiem płatniczym. Mimo że jednym z Pani praw będzie możliwość odmowy złożenia wyjaśnień, w mojej ocenie nie powinna Pani jednak z niego korzystać, ponieważ nie ma Pani niczego do ukrycia. Ponadto należy wnioskować o dopuszczenie dowodu z wykazu rachunku bankowego na okoliczność wybrania przez Pani męża 500 zł z bankomatu. Pani mąż powinien także zostać powołany na świadka w celu potwierdzenia tej okoliczności (a także tego, skąd brała Pani środki pieniężne na zakupy).

 

Brak świadomości we prowadzeniu podrobionego środka płatniczego do obrotu czyni niemożliwym pociągnięcie Pani do odpowiedzialności karnej z art. 310 § 2 K.k. Jedną z przesłanek pociągnięcia Pani do odpowiedzialności karnej jest bowiem wykazanie winy umyślnej. Z treści Pani pytania wynika tymczasem, że mamy do czynienia z wina nieumyślną. Pani jako osoba podejrzana (mniemam, że zostanie Pani postawiony zarzut) nie ma obowiązku wykazania swojej niewinności, ale mając na uwadze brak Pani świadomości co do dysponowania podrobionym środkiem płatniczym, zasadne jest podjęcie obrony.

 

 

 

 

1. L. Tyszkiewicz i in., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1291.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + VII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Konsekwencje wydania nieprawdziwego zaświadczenia o zatrudnieniu

Prowadzę działalność gospodarczą. Kolega, który jakiś czas temu był w trudnej sytuacji materialnej, poprosił mnie o wystawienie fałszywego zaświadczenia o zatrudnieniu, które pozwoliło mu na zaciągnięcie kredytu. Niedawno dowiedziałam się, że wykorzystał więcej osób, a zaci

Poddanie się badaniu wariografem na własną prośbę

Zostałem oskarżony o pobicie osoby chronionej jak funkcjonariusz publiczny na podstawie zeznań dwóch osób składających fałszywe zeznania przeciw mnie. Ponieważ sprawa wydaje się beznadziejna, chcę poddać się badaniem wariografem. Czy ma to sens? Nie mam praktycznie żadnej innej możliw

Kara za posiadanie broni bez zezwolenia

Mój brat posiadał kupioną legalnie w latach 90-tych broń gazową. Zmieniły się przepisy i trzeba było wyrabiać nowe pozwolenia lub broń oddać, ale brat to zlekceważył, a w końcu zapomniał. Trzy miesiące temu przyszła do niego policja i oddał broń dobrowolnie. Postawiono mu jed

Podrobione świadectwo

Przerwałem naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego. Kilka lat później posłużyłem się podrobionym świadectwem, aby dostać się na studia. Uzyskałem tytuł magistra w 2000 r. W 2006 r. mój przełożony otrzymał anonimową wiadomość, że nie mam matury. Dostałem karę grzy
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »