Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa przedwstępna na zakup mieszkania przed ślubem a wspólność majątkowa

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 17.08.2017

Trzy miesiące temu podpisałem umowę przedwstępną zakupu mieszkania. Środki pozyskałem ze spadku. Niedługo płacę ostatnią ratę za mieszkanie. Planuję ślub z moją narzeczoną. Krótko po nim nastąpi podpisanie aktu notarialnego mieszkania. Czy muszę zakupić mieszkanie w obecności narzeczonej? Jak się do tego ma wspólność majątkowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa przedwstępna na zakup mieszkania przed ślubem a wspólność majątkowa

Fot. Fotolia

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

 

Do majątku osobistego wchodzą zatem przedmioty majątkowe nabyte: po pierwsze, przed zawarciem małżeństwa; po drugie, nabyte po zawarciu małżeństwa, ale w czasie obowiązywania rozdzielności majątkowej lub rozdzielności z wyrównaniem dorobków.

 

Wobec faktu, iż zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi w trakcie wspólności ustawowej, Pana sytuację należy rozpatrywać w kategorii surogacji majątkowej. 

Przez pojęcie surogacji rozumie się zastąpienie w pewnej masie majątkowej jednego przedmiotu innym przedmiotem. Problematyka surogacji tworzy wiele kwestii teoretycznych, dlatego też sformułowane wcześniej określenie należy traktować jako pewne uproszczenie, jednak wystarczające na potrzeby komentarza (szerzej o surogacji zob. J. Kitłowski, Surogacja rzeczowa…). Niezbędne jest jedynie wskazanie, że w komentowanym przepisie surogacja obejmuje zarówno tzw. surogację bezpośrednią (zamiana jednej rzeczy na inną), jak i surogację pośrednią (rzecz zostaje sprzedana, a uzyskana kwota - przeznaczona na nabycie innej rzeczy).

 

W orzecznictwie wskazano, że do wystąpienia surogacji konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, wyjście określonego przedmiotu z majątku osobistego oraz nabycie innego przedmiotu następuje w wyniku jednego zdarzenia; po drugie, przedmiot nabyty zostaje uzyskany kosztem majątku odrębnego (obecnie osobistego) także w sensie ekonomicznym (tak wyrok SN z 12 maja 2000 r., sygn. akt V CKN 50/2000). Co do drugiej przesłanki nie budzi ona wątpliwości, jednak rygorystyczne przestrzeganie wymagania, aby wyjście określonego przedmiotu z majątku osobistego i nabycie innego przedmiotu następowało w wyniku jednego zdarzenia, prowadziłoby do ograniczenia surogacji jedynie do surogacji bezpośredniej (np. zamiana rzeczy należącej do majątku osobistego na inną rzecz). Tylko w takich sytuacjach jedno zdarzenie (zawarcie umowy zamiany) prowadzi do zbycia i nabycia własności rzeczy. Należy zatem przyjąć, że przesłanka taka nie jest konieczna i do majątku osobistego wejdzie w wyniku surogacji przedmiot majątkowy nabyty w pewnym ciągu zdarzeń (np. zbycie rzeczy należącej do majątku osobistego – wejście do tego majątku wierzytelności z tytułu należnej ceny – realizacja roszczenia i nabycie określonej kwoty pieniędzy – nabycie za uzyskane środki innej rzeczy).

 

Mieszkanie wejdzie w skład majątku osobistego i na podpisanie aktu notarialnego nie musi Pan przybyć z żoną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 2 =

»Podobne materiały

Dziecko nie chce widywać ojca i utrzymywać z nim kontaktu - co zrobić?

Mój syn (6 lat) nie chce widywać swojego ojca ani nawet rozmawiać z nim przez telefon. Starałam się rozmawiać z dzieckiem na ten temat, ale nic to nie dało. Syn widuje swojego ojca (a mojego byłego męża) kilka razy w roku. To za mało, aby mogła powstać między nimi więź emocjonalna. Co zrobić w

 

Obrona osoby podejrzanej o posiadanie narkotyków

Kilka miesięcy temu dostałem wezwanie na komendę. Gdy się zgłosiłem, powiedziano mi, że pewna osoba zeznała, że sprzedała mi 30 tabletek ekstazy. Nie przyznałem się, bo nic takiego nie miało miejsca. Niedługo potem wezwano mnie na konfrontację. Oskarżycielem okazał się mój dawny znajomy, z którym od

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego a warunki zabudowy

Gmina jest w trakcie ustalania planu. Minął czas składania wniosków. Działka rolna kupiona w 03.2006 r. (grunty orne) – „brak zagospodarowania przestrzennego” wpisano w akcie notarialnym. Mam wypis ze studium z 2008 r. – „brak zagospodarowania przestrzennego dla dz

 

Utrata prawa jazdy za granicą, czy można ubiegać się o wtórnik w Polsce?

Zostałem zatrzymany w Holandii za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. W związku z tym zdarzeniem odesłałem dokument prawa jazdy do Holandii. Obecnie zaś mam problem, żeby go odzyskać. Wyjaśniam również, że nie mam problemu alkoholowego. Mimo to muszę się poddawać badaniom w tym zakresie. Dodam

 

Spółka z o.o. wspólnikiem spółki jawnej

Spółka jawna składa się z trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Niebawem czwartym udziałowcem ma zostać spółka z o.o. Jak ustalać i rozliczać przychody i koszty wspólnika (będącego osobą prawną) z udziału w spółce osobowej? Czy przysługuje podatek liniowy temuż wspólnikowi?

 

Renta rodzinna po mężu a działalność gospodarcza

Przyznano mi rentę rodzinną po zmarłym mężu. Prowadzę działalność gospodarczą, odprowadzając składkę zdrowotną. Nie pracuję w oparciu o umowę o pracę. Czy obowiązuje mnie składanie corocznie oświadczenia o wysokości dochodów oraz limit dochodów ze względu na możliwość obniżenia kwoty renty rodzinnej

 

Prawa autorskie do artykułów z czasopism - portal informacyjny

Chcę stworzyć kanał informacyjny na YouTube, wykorzystując wiadomości z pewnego zakresu wcześniej opublikowane w mediach. Czy mogę to zrobić? Co z prawem autorskim? Czy muszę mieć jakieś licencje, zgody?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »