Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Studia doktoranckie bez obrony a obliczenie emerytury

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.07.2016

W latach 1976-1979 r. odbyłem studia doktoranckie, zaliczyłem z wynikiem pozytywnym przewidziane egzaminy. Nie doszło jednak do obrony pracy doktorskiej i nie uzyskałem tytułu doktora nauk. ZUS przy ustalaniu wysokości emerytury nie uwzględnił tych studiów jako okresu nieskładkowego. W otrzymanym piśmie domaga się przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów doktoranckich oraz dyplomu ukończenia studiów. W zaświadczeniu z uczelni o odbyciu studiów użyto następującego sformułowania „był słuchaczem stacjonarnego studium doktoranckiego przy wydziale przemysłu”. Po wizycie na uczelni zapewniono mnie, że nie będzie problemu z uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu studiów doktoranckich. Dyplomu ukończenia studiów nie mogę przedstawić, nie doszło bowiem do obrony pracy doktorskiej. Czy mam szansę, by ZUS uwzględnił mi te 3 lata przy ustalaniu wysokości emerytury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią ustawy emerytalnej okresami nieskładkowymi są (m.in.) okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów.

 

Treść art. 7 pkt 9a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że okres odbywania „studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu” jest okresem nieskładkowym.

 

Od 1 września 2001 r. do okresów nieskładkowych, uwzględnianych do świadczeń emerytalnych i ich wysokości, dodano czas trwania: studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu oraz asystenckich studiów przygotowawczych. Jeśli więc do wniosku o emeryturę lub rentę albo o kapitał początkowy zainteresowany dołączy zaświadczenie wystawione przez jednostkę prowadzącą takie studia, okresy te uwzględnia się, ustalając prawo do świadczenia i obliczając jego wysokość jako nieskładkowe po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Te same okresy studiów doktoranckich można wziąć pod uwagę przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury lub renty albo kapitału początkowego jako składkowe, liczone po 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

 

Stanie się tak wtedy, gdy ubiegający się o emeryturę lub rentę albo o ustalenie kapitału początkowego przedstawi dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez jednostkę prowadzącą studia. Wówczas studia doktoranckie w szkołach wyższych i innych placówkach naukowych zalicza się jako okresy składkowe po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

 

W przypadku studiów wyższych określono wymogiem ich ukończenie. W wypadku studiów doktoranckich wymagana jest decyzja o ich utworzeniu określająca ich wymiar.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 0 =

08.02.2018

Tutaj napisano: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/922123,studia-doktoranckie-swiadczenia-z-zus.html że studia doktoranckie "Mogą ... zostać doliczone do stażu wymaganego do emerytury, nawet jeśli nie zostały ukończone".

Andy

»Podobne materiały

Przegrana sprawa z ZUS i zapłata grzywny

Miałem sprawę z ZUS-em, dotyczyła pobranej w latach wcześniejszych renty rodzinnej. ZUS uważa, że pobrałem świadczenia bezzasadnie, ponieważ nie byłem osobą uczącą się. Nie stawiłem się na rozprawie i sprawę przegrałem, bo nie dotarł do mnie pocztą wyrok sądu. Później przeczytałem w nim, że w wyniku

 

Składki ZUS większościowego wspólnika spółki i prezesa zarządu

ZUS zamierza wydać wkrótce decyzję o pozbawianiu mnie ubezpieczenia, ponieważ mam umowę o pracę jako prezes zarządu, którą podpisałem sam ze sobą. Chcą mnie objąć ubezpieczeniem, takim jak przy jednoosobowej działalności. Spółka ma dwóch udziałowców: jestem nim ja z 99% udziałów i drugi udziałowiec

 

Oryginalne dokumenty

Składałem dzisiaj w ZUS-ie wniosek o wcześniejszą emeryturę. Do wniosku dołączyłem kopie dokumentów. Urzędniczka przyjmująca dokumenty stwierdziła, że wniosek nie będzie rozpatrzony, dopóki nie dostarczę oryginalnych dokumentów. Czy ZUS ma prawo domagać się oryginałów, skoro w innych urzędach respek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »