Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Studia doktoranckie bez obrony a obliczenie emerytury

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.07.2016

W latach 1976-1979 r. odbyłem studia doktoranckie, zaliczyłem z wynikiem pozytywnym przewidziane egzaminy. Nie doszło jednak do obrony pracy doktorskiej i nie uzyskałem tytułu doktora nauk. ZUS przy ustalaniu wysokości emerytury nie uwzględnił tych studiów jako okresu nieskładkowego. W otrzymanym piśmie domaga się przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów doktoranckich oraz dyplomu ukończenia studiów. W zaświadczeniu z uczelni o odbyciu studiów użyto następującego sformułowania „był słuchaczem stacjonarnego studium doktoranckiego przy wydziale przemysłu”. Po wizycie na uczelni zapewniono mnie, że nie będzie problemu z uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu studiów doktoranckich. Dyplomu ukończenia studiów nie mogę przedstawić, nie doszło bowiem do obrony pracy doktorskiej. Czy mam szansę, by ZUS uwzględnił mi te 3 lata przy ustalaniu wysokości emerytury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią ustawy emerytalnej okresami nieskładkowymi są (m.in.) okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów.

 

Treść art. 7 pkt 9a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że okres odbywania „studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu” jest okresem nieskładkowym.

 

Od 1 września 2001 r. do okresów nieskładkowych, uwzględnianych do świadczeń emerytalnych i ich wysokości, dodano czas trwania: studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu oraz asystenckich studiów przygotowawczych. Jeśli więc do wniosku o emeryturę lub rentę albo o kapitał początkowy zainteresowany dołączy zaświadczenie wystawione przez jednostkę prowadzącą takie studia, okresy te uwzględnia się, ustalając prawo do świadczenia i obliczając jego wysokość jako nieskładkowe po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Te same okresy studiów doktoranckich można wziąć pod uwagę przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury lub renty albo kapitału początkowego jako składkowe, liczone po 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

 

Stanie się tak wtedy, gdy ubiegający się o emeryturę lub rentę albo o ustalenie kapitału początkowego przedstawi dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez jednostkę prowadzącą studia. Wówczas studia doktoranckie w szkołach wyższych i innych placówkach naukowych zalicza się jako okresy składkowe po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

 

W przypadku studiów wyższych określono wymogiem ich ukończenie. W wypadku studiów doktoranckich wymagana jest decyzja o ich utworzeniu określająca ich wymiar.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus pięć =

08.02.2018

Tutaj napisano: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/922123,studia-doktoranckie-swiadczenia-z-zus.html że studia doktoranckie "Mogą ... zostać doliczone do stażu wymaganego do emerytury, nawet jeśli nie zostały ukończone".

Andy

»Podobne materiały

Pracownik tymczasowy a urlop macierzyński

Pracuję jako pracownik tymczasowy na umowę na czas określony. W tym miesiącu moja umowa wygasa. Obecnie jestem w ciąży. Czy zostanę objęta ochroną wynikającą z art. 177 § 3 K.p.? Jeśli nie, to czy przedłużenie umowy na tych samych warunkach (pracownik tymczasowy z umową na czas określony) i uro

 

Czy mogę żądać od dewelopera obniżenia ceny mieszkania?

Kupiłem mieszkanie od dewelopera (na parterze i nad węzłem ciepłowniczym). Mimo zapewnień co do poziomu hałasu jest głośno. Czy mogę żądać od dewelopera obniżenia ceny mieszkania? Jaka jest w tym przypadku odpowiedzialność dewelopera (niespełnienie warunków technicznych pomieszczenia dla węzła), a j

 

Zmiana zarzutów w postępowaniu karnym i brak dostępu do akt

W 2004 r. prokurator postawił mi zarzut popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 K.k. w zw. z art. 12 K.k. Zastosowano wobec mnie 3-miesięczny areszt, później dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. W 2009 r. prokurator zmienił zarzuty na przestępstwo z art. 286 § 1 K.k. i art.

 

Najem ciężarówki wraz z kierowcą a licencja

Czy wynajmując samochód ciężarowy (tir) wraz z kierowcą do innej firmy, która ma licencje na przewóz towarów, muszę ja też mieć licencję? Moja firma zajmuje się najmem nieruchomości, ale posiadam ciężarówki.

 

Procedura ubezpieczenia grupowego pracowników szkoły

Mam wątpliwości co do poprawności przeprowadzenia procedury ubezpieczenia grupowego pracowników szkoły, które to ubezpieczenie jest potrącane z pensji pracowników. Odbyło się to w ten sposób, że pracownik kadr, zajmujący się ubezpieczeniem grupowym pracowników, poinformował nas o konieczności przyst

 

Przegrana sprawa z ZUS i zapłata grzywny

Miałem sprawę z ZUS-em, dotyczyła pobranej w latach wcześniejszych renty rodzinnej. ZUS uważa, że pobrałem świadczenia bezzasadnie, ponieważ nie byłem osobą uczącą się. Nie stawiłem się na rozprawie i sprawę przegrałem, bo nie dotarł do mnie pocztą wyrok sądu. Później przeczytałem w nim, że w wyniku

 

Składki ZUS większościowego wspólnika spółki i prezesa zarządu

ZUS zamierza wydać wkrótce decyzję o pozbawianiu mnie ubezpieczenia, ponieważ mam umowę o pracę jako prezes zarządu, którą podpisałem sam ze sobą. Chcą mnie objąć ubezpieczeniem, takim jak przy jednoosobowej działalności. Spółka ma dwóch udziałowców: jestem nim ja z 99% udziałów i drugi udziałowiec

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »