.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Naliczenie podatku od spadku po zgłoszeniu nabycia spadku po terminie

• Autor: Łukasz Obrał

Mam pytanie o podatek od spadku. Otóż w spadku po mamie dostałam mieszkanie. Zostałam wprowadzona w błąd, dlatego postanowienie o jego nabyciu odebrałam miesiąc po uprawomocnieniu się wyroku. Do urzędu skarbowego dokumenty trafiły kilkanaście dni później. Mimo oświadczenia, w którym wyjaśniam powody opóźnienia, naliczono mi podatek od spadku w wysokości ponad 20 000 zł. Czy mam szansę odzyskać te pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy w drodze spadku przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

W przypadku niespełnienia warunków (złożenie deklaracji w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

 

Jeżeli podatnik nie zgłosi nabycia rzeczy w drodze spadku w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to nie może skutecznie domagać się ukształtowania stosunku prawnego, w którym nabędzie prawo do zwolnienia z podatku od spadku.

 

Termin do zgłoszenia nabycia własności, rzeczy lub praw w drodze spadku w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego nie podlega przywróceniu.

 

W Pani przypadku, nawet jeśli uchybiła Pani terminowi do zgłoszenia nabycia mieszkania w drodze spadku bez swojej winy, nie może się Pani ubiegać o jego przywrócenie, ponieważ stosowne przepisy Ordynacji podatkowej odnoszące się do przywrócenia terminu stosuje się tylko i wyłącznie do terminów procesowych. Termin do zgłoszenia nabycia rzeczy w drodze spadku w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadku nie jest terminem prawa procesowego.

 

Jak wskazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Bd 675/07): „Ponadto należy wskazać, że przywrócenie terminu prawa materialnego jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli taką możliwość przewiduje przepis określający dany termin, natomiast ustawa o podatku od spadków i darowizn nie przewiduje takiej możliwości dla terminu określonego w art. 4a ust. 1 cytowanej ustawy, co powoduje, iż jest on terminem nie przywracanym”.

 

Z uwagi na to, że nie zgłosiła Pani nabycia mieszkania w drodze spadku w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, nabycie własności mieszkania podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

 

W takim przypadku ustawa przewiduje ulgę polegającą na niewliczaniu do podstawy opodatkowania czystej wartości mieszkania do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, ale tylko w przypadku, gdy podatnik nie jest właścicielem innego mieszkania.

 

Należy zatem uznać, że urząd skarbowy prawidłowo naliczył Pani „podatek od spadku”.

 

Ordynacja podatkowa przewiduje ulgi w płaceniu podatku od spadku. Stosowne przepisy zawarte są w art. 67a-67e Ordynacji podatkowej. Może się Pani starać o odroczenie płatności podatku od spadku, rozłożenie go na raty, odroczenie płatności zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty albo o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Podstawą do zastosowania ulgi w zapłacie podatku od spadku lub zaległości podatkowej jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przepisy prawa nie definiują, co jest ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, a decyzja w sprawie ulgi w zapłacie podatku ma charakter uznaniowy.

 

We wniosku o skorzystanie z ulgi może się Pani powoływać na to, że nie złożyła Pani deklaracji o nabyciu spadku w terminie bez swojej winy. Trudno jednak będzie przekonać urząd skarbowy, że została Pani wprowadzona w błąd w sądzie. Szanse na skorzystanie z ulgi będą większe, jeżeli Pani sytuacja materialna nie jest dobra, a w mieszkaniu, które posiadała Pani wcześniej, zamieszkuje np. Pani rodzina. Powinna Pani również podnieść, że gdyby nie niezamierzone i niezawinione opóźnienie w zgłoszeniu nabycia spadku, to skorzystałaby Pani ze zwolnienia podatkowego.

 

Należy pamiętać, że wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę można złożyć dopiero, gdy termin płatności podatku już upłynął. Umorzenie dotyczy bowiem zaległości podatkowej. Podatek od spadków i darowizn (czyli tzw. podatek od spadku) płaci się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn.

 

Odnośnie jednomiesięcznego terminu do zgłoszenia nabycia darowizny lub spadku w celu skorzystania ze zwolnienia trudno odpowiedzieć, co kierowało ustawodawcą, kiedy termin ten był ustalany. Według wielu prawników termin ten jest zbyt krótki i należałoby go wydłużyć choćby z tego względu, że orzeczenie sądu o nabyciu spadku wskazuje tylko, jaką część spadku nabyła osoba. Wiele osób nie wie dokładnie, co wchodzi w skład spadku po zmarłym, i nie jest w stanie w ciągu miesiąca tego ustalić. W wielu przypadkach w celu ustalenia wartości spadku osoby korzystają z pomocy rzeczoznawców i jest im trudno zgłosić nabycie spadku w ciągu jednego miesiąca, skutkiem czego muszą płacić podatek od spadku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.


Komentarze (8):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 4 =

Uwaga do Autora!jak to w końcu jest z tym terminem zgłoszenia do US,1 miesiąc czy 6 miesięcy?

nina

Od 25 lat mieszkam za granicą i muszę stwierdzić, iż sytuacja w kraju jest katastrofalna. Świat polskiej "sprawiedliwości" to prawdziwa dżungla. Szczególnie obywatele w starszym wieku nie mający finansowych środków na opłacenie dobrego prawnika są przegrani.
Sądy pracują bardzo powoli, korespondencja przychodzi
z paromiesięcznym opóźnieniem, teksty formułowane są
niezrozumiałym językiem fachowym, a uczestnicy nie są informowani
o konieczności dokonania potrzebnych do zamknięcia sprawy formalności. Np. postanowienia sądowe nie są wysyłane na adres
domowy uczestników, mimo że są oni w wieku powyżej 80 lat
i mieszkają ponad 400 km od sądu. O konieczności i terminach złożenia zeznania podatkowego można oczywiście z gwiazd wyczytać lub po fakcie płacić słone kary... itp. Sprawiedliwość w Polsce jest tylko dla bogatych i silnych... a na spadku zarabiają wszyscy poza spadkobiercą.

boschi

Kame mi zabito pol roku pozniej zaczelam zalatwianie sprawy. Mam Chore dziecko niepelnosprawne. Mieszkam za granicami niemoge pracowac. I zyje z socjalu ... Niewiedzialam o tym bzdurnym prawie i teraz mam 10000 podatku ... I fajno ... Bo przeciesz Moja Mama niebyla Moja krewna czy Jak ....mam dlugi i bede dzieci niedozywiac. By zapłacić podatek za mieszkanie Krote sama wykupiłam I ostatnia rate placilam z poślizgiem rok Po śmierci Mamy.... Bandytyzm. Nigdzie tak niema tylko w Pl.

Nora1

Miesięczny, za krótki termin ustalony jest celowo gdyż wyżej wymienione problemy, przysparza on naszemu kochanemu PAŃSTWU pieniędzy. Zysk PAŃSTWA jest jednak pozorny, gdyż im mniej pieniędzy posiada społeczeństwo - tym większy marazm w gospodarce. Miarą dobrobytu jest bowiem bogactwo społeczeńtwa a nie puste złotówki SKARBU PAŃSTWA.

and

Od 1 stycznia 2009 roku najbliższa rodzina nie zapłaci podatku od spadku i darowizn, jeśli w ciągu 6 miesięcy zgłosi fiskusowi nabycie majątku.
30 października senat przyjął odpowiednią nowelizację ustawy o podatku od spadku i darowizn. Wydłużono termin na zgłoszenie fiskusowi nabycie spadku lub darowizny. Zgłoszenie w urzędzie skarbowym dotyczy osób, które są uprawnione do skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku. Chodzi o najbliższą rodzinę: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierbach, rodzeństwie, macochę i ojczyma. Do stycznia 2009 roku osoby te miały tylko miesiąc na zgłoszenie w urzędzie. Jeśli tego nie zrobiły w tym terminie musiały płacić podatek w pełnym wymiarze.
.

money pl

W ustawie jasno jest napisane, że termin wynosi 6 mcy
Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

golden

Naprawdę to jest bandytyzm,URZĘDY SKARBOWE ani sądy orzekające nabycie spadku nie informują o koniecznosci złozenia deklaracji bo i po co!Państwo oczywiście czycha na takich spóżnialskich którzy ,jak to często bywa dowiadują się po czasie o tym ze trzeba to gdziekolwiek zglosic.placą słone podatki za coś czego rodzice dorabiali sie przez całe zycie ,placili równiez podatki,i co im sie poprostu nalezy w drodze dziediczenia.to jest jakas paranoja!.Co do przepisow prawa podatkowego to dostalam dwie rózne interpretacje co do zaplaty podatku od spadku,jedni twierdzą iz jest okres 6 miesiecy na złozenie deklaracji,a od drugiego po miesiacu czasu dowiaduję sie ze jest miesiąc czasu i ze zstępni sa zwolnieni z tego podatku.Na stonach internetowych też jest wiele terminów i interpretacji i do czego ma sie czlowiek odnieśc? ..a zanim się dowie to i tak termin minie i bedzie płacił podatek...za niewiedzę.

koko.

Jak zwykle przepisy ustanowiono bazując na nieznajomości prawa przez społeczeństwo, jeśli Urząd Skarbowy skutecznie powiadomiłby spadkobiercę o konieczności złożenia takiego oświadczenia w terminie jednego miesiąca "można by akceptować" podejście Państwa Polskiego do swoich obywateli.
W formie takiej jaka jest jest to OSZUKIWANIE NARODU przez rządzących tym krajem. Narodzie obudź się!

Miro i Zdzicho

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu