Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgodność danych zły roku produkcji pojazdu

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 01.03.2012

Rok temu kupiłem pojazd do mojej firmy. Niedawno wykonałem przegląd i okazało się, że podano zły rok produkcji na fakturze (z takim rokiem go zarejestrowałem). Sprawę z wydziałem komunikacji już wyjaśniłem, pozostają jednak roszczenia do sprzedawcy, który nie chce dokonać korekty faktury i zwrotu części ceny. Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W analizowanym stanie faktycznym istotny jest art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodek cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., w skrócie K.c.). Przepisy te łącznie określają odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, przy czym wadą fizyczną rzeczy sprzedanej jest wada (vide – art. 556 § 1 K.c.):

 

  • zmniejszająca wartość lub użyteczność tej rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
  • jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego,
  • jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

W mojej ocenie wada polegająca na innym (niż w rzeczywistości) roku produkcji samochodu jest wadą fizyczną rzeczy sprzedanej. Nie operuję jednak w tym zakresie wiedzą specjalistyczną. Radzę zatem skonsultować tę okoliczność z osobą, która takimi informacjami dysponuje (np. rzeczoznawca samochodowy).

 

W analizowanych okolicznościach ważny jest art. 557 § 1 K.c., zgodnie z którym „sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy”.

 

Roszczenia z tytułu rękojmi – zgodnie z treścią art. 558 K.c. – mogą być inaczej określone w umowie między stronami, chyba że sprzedawca podstępnie wadę zataił przed kupującym.

 

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży, to (vide – art. 556 § 1 K.c.):

 

  • żądanie obniżenia ceny,
  • wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad,
  • usunięcie wady,
  • odstąpienie od umowy.

 

Reklamacje (roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej) można zgłaszać w ściśle określonym terminie.

 

Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu (z wyjątkiem podstępnego zatajenia wady).

 

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

 

Termin graniczny możliwości wystąpienia z roszczeniem reklamacyjnym z tytułu wady fizycznej rzeczy sprzedanej mija po roku od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

W mojej ocenie mamy do czynienia z wadą fizyczną rzeczy sprzedanej, przy czym Pańskie roszczenia z art. 560 § 1 lub § 2 są problematyczne. W stosunkach między przedsiębiorcami wskazuje się na podwyższony miernik należytej staranności. Z tego wynika fakt, że już w momencie wydania pojazdu był Pan zobowiązany do zauważenia tak oczywistej wady jak pomylenie roku produkcji pojazdu. Już zatem z tego powodu istnieje niebezpieczeństwo oddalenia Pańskich roszczeń przez sąd.

 

W dalszej perspektywie sugeruję:

 

  1. sporządzenie wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia (żądanie obniżenia ceny stosownie do rocznika);
  2. po bezskutecznym upływie wyżej określonego terminu sugeruję pozew o obniżenie ceny.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 22.07.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus V =

»Podobne materiały

Uciążliwa działalność współwłaściciela budynku mieszkalnego

Jestem współwłaścicielem dwurodzinnego domu, tzw. bliźniaka. Sąsiad od dawna próbuje rozbudować swą połowę, ale nadzór budowlany kilkakrotnie wstrzymywał już prace ze względu na uchybienia. Jakiś czas temu sąsiad zarejestrował działalność „pokoje gościnne” i prowadzi usługi hotelarskie.

 

Problem z nieuczciwym inwestorem, który nie chce zapłacić wykonawcy

Wykonywałem prace budowlane u pewnego inwestora. Jego typowym zachowaniem, jak się niestety okazało, jest zarzut źle wykonanej pracy i żądanie zwrotu ogromnych sum za popełnione błędy. Nie podpisałem umowy z tym inwestorem, podpisałem tylko potwierdzenie otrzymania (bez ostatniej raty) zapłaty za wy

 

Zrzeczenie się dziedziczenia – czy można anulować taką umowę?

W 2007 roku podpisałam u notariusza oświadczenie o zrzeczeniu się dziedziczenia po rodzicach. Następnie rodzice przepisali dom na moją siostrę i jej męża aktem notarialnym. Szwagier porzucił moją siostrę, która złożyła już wniosek o separację i alimenty (mają jedno dziecko). Mąż mojej siostry zapowi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »