Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgodność danych zły roku produkcji pojazdu

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 01.03.2012

Rok temu kupiłem pojazd do mojej firmy. Niedawno wykonałem przegląd i okazało się, że podano zły rok produkcji na fakturze (z takim rokiem go zarejestrowałem). Sprawę z wydziałem komunikacji już wyjaśniłem, pozostają jednak roszczenia do sprzedawcy, który nie chce dokonać korekty faktury i zwrotu części ceny. Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W analizowanym stanie faktycznym istotny jest art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodek cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., w skrócie K.c.). Przepisy te łącznie określają odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, przy czym wadą fizyczną rzeczy sprzedanej jest wada (vide – art. 556 § 1 K.c.):

 

  • zmniejszająca wartość lub użyteczność tej rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
  • jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego,
  • jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

W mojej ocenie wada polegająca na innym (niż w rzeczywistości) roku produkcji samochodu jest wadą fizyczną rzeczy sprzedanej. Nie operuję jednak w tym zakresie wiedzą specjalistyczną. Radzę zatem skonsultować tę okoliczność z osobą, która takimi informacjami dysponuje (np. rzeczoznawca samochodowy).

 

W analizowanych okolicznościach ważny jest art. 557 § 1 K.c., zgodnie z którym „sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy”.

 

Roszczenia z tytułu rękojmi – zgodnie z treścią art. 558 K.c. – mogą być inaczej określone w umowie między stronami, chyba że sprzedawca podstępnie wadę zataił przed kupującym.

 

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży, to (vide – art. 556 § 1 K.c.):

 

  • żądanie obniżenia ceny,
  • wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad,
  • usunięcie wady,
  • odstąpienie od umowy.

 

Reklamacje (roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej) można zgłaszać w ściśle określonym terminie.

 

Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu (z wyjątkiem podstępnego zatajenia wady).

 

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

 

Termin graniczny możliwości wystąpienia z roszczeniem reklamacyjnym z tytułu wady fizycznej rzeczy sprzedanej mija po roku od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

W mojej ocenie mamy do czynienia z wadą fizyczną rzeczy sprzedanej, przy czym Pańskie roszczenia z art. 560 § 1 lub § 2 są problematyczne. W stosunkach między przedsiębiorcami wskazuje się na podwyższony miernik należytej staranności. Z tego wynika fakt, że już w momencie wydania pojazdu był Pan zobowiązany do zauważenia tak oczywistej wady jak pomylenie roku produkcji pojazdu. Już zatem z tego powodu istnieje niebezpieczeństwo oddalenia Pańskich roszczeń przez sąd.

 

W dalszej perspektywie sugeruję:

 

  1. sporządzenie wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia (żądanie obniżenia ceny stosownie do rocznika);
  2. po bezskutecznym upływie wyżej określonego terminu sugeruję pozew o obniżenie ceny.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 22.07.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki